• Inovatyvūs neformalaus mokymosi pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje

  Projekto Nr.: LLP-LdV-TOI-2007-LT-0011

  Pagrindimas
  Projektas orientuotas į neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo problemas, atsižvelgiant į dirbančiųjų bei ieškančių darbo asmenų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo poreikius. Tikslinio sektoriaus pasirinkimą nulėmė Lietuvoje bei kitose ES šalyse besivystantis turizmo (viešbučių) sektorius, bei jame didėjantis dirbančių žmonių skaičius.
  Projekto tikslai
  Pagrindinis projekto tikslas yra įvertinti, atrinkti ir pritaikyti egzistuojančius ir taikomus metodus ir procedūras, leidžiančias pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, pasinaudojus 5 ES šalių patirtimi. Projektas siekia palengvinti neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo procesą turizmo sektoriuje.
  Projekto uždaviniai ir laukiami rezultatai
  • Metodų, priemonių ir procedūrų, naudojamų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinime procese 5 ES šalyse, analizė.
  • Remiantis projekto metu atrinktais metodais ir procedūromis bus parengtos metodologinės praktinės rekomendacijos, kaip pripažinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, įvertinant turizmo sektoriaus poreikius.
  • Mokymo programos turizmo sektoriuje (viešbučiai): profesinio rengimo ir kolegijų profesinio išsilavinimo lygiuose moduliarizacija.
  • Elektroninės testavimo programos sukūrimas.
  • Vertintojų profesinėse mokyklose, įmonėse, kolegijose apmokymas.
  • Įmonių darbuotojų bei asmenų, pageidaujančių įsilieti į darbo rinką, kompetencijų testavimas ir įvertinimas.
  Projekto partnerystė
  Projektą įgyvendins 8 partneriai iš 5 ES šalių. Partnerystė sieks panaudoti geriausią egzistuojančią Europos praktiką neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo srityje, kadangi kiekviena projekte dalyvaujanti šalis turi savo metodus ir procedūras, kaip, beje, ir skirtingą teisinę aplinką.
  Projekto rezultatų valorizacija
  Valorizacija bus vykdoma keliais lygiais: organizaciniu, nacionaliniu, sektoriniu ir tarptautiniu. Vyks projekto sklaida ir produktų pritaikymas, adaptavimas dalyvaujančiose organizacijose, o taip pat bus vykdomas viešinimas per nacionalinius ir tarptautinius tinklus, siekiant, kad tikslinės grupės atstovai kuo lengviau ir paprasčiau rastų jiems naudingą informaciją apie projektą bei pasinaudotų jo metu sukurtais produktais.

  PROJEKTO KOORDINATORIUS

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  K.Donelaičio g. 8,
  p/d 2111, LT-44213
  Kaunas, Lietuva
  +370 37 206679

  PROJEKTO PARTNERIAI

  Kauno kolegija

  Pramonės pr. 20,
  LT-50468,Kaunas, Lietuva>
  +370 37 751144

  Escuela Superior de Hosteleria Y Turismo (CDEA)

  Pº Berio 50, 20018,
  San Sebastian, Spain
  +943 31 69 00

  Norton Radstock College

  South Hill Park, BA 3 3RW
  Radstock, United Kingdom,
  +44 1761 433161

  Vytauto Didžiojo universitetas

  K.Donelaičio g. 58,LT-44248,
  Kaunas, Lietuva
  +370 37 327983

  Tietgen Skolen

  Nonnebakken 9, Odense 5000,
  Denmark, +45 65 452500

  Vox, nasjonalt senter for loering i arbeidslivet

  Pb 6139 Etterstad 0602, Oslo,
  Norway, +47 23 381346

  Kauno prekybos ir verslo mokykla

  Vilniaus g. 42,LT-44287
  Kaunas, Lietuva,
  +370 37 751144

Skip to content