• Į produktyvumą orientuotos sistemos įmonėje
 • Į produktyvumą orientuotos sistemos įmonėje

  Į produktyvumą orientuotos sistemos įmonėje

  LEONARDO DA VINČI
  Naujovių perkėlimo projektas
  Pagal mokymosi visą gyvenimą programą
  „Į produktyvumą orientuotos sistemos įmonėje“ Nr. DE/07/LLP-LdV/TOI/147006

  Projekto tikslas yra perimti Vokietijos patirtį ir sukurti „mokymosi užduočių sistemas“ Vokietijos, Lietuvos, Vengrijos ir Didžiosios Britanijos įmonėse. Vokietijos patirtis rodo, jog šių sistemų įgyvendinimas didina įmonių produktyvumą.
  Mokymosi užduočių sistemos“ charakteristika:
  1. Mokymasis per realias praktines užduotis.
  2. Mokytojai yra patys įmonės darbuotojai.
  3. Mokymasis į integruotas į darbinę veiklą.
  4. Aukšta mokytojų ir besimokančiųjų motyvacija.
  5. Efektyvus mokymasis.
  6. Specialiai konkrečios įmonės poreikiams pritaikyta mokomoji medžiaga (mokytojams ir darbuotojams).
  Lietuvoje „mokymosi užduočių sistemą“ įgyvendinsime AB „Ortopedijos technikoje“. Metodologinę pagalbą bei sklaidos veiklas vykdys Vytauto didžiojo universitetas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Projekto koordinatorius GALA (Vokietija) koordinuos „mokymosi užduočių sistemos“ kūrimo procesą.
  Daugiau informacijos apie projektą vokiečių kalba rasite adresu http://www.gala-gerlingen.de/Projekte/euprojekt.htm

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose projektą įgyvendina Profesinio rengimo skyrius.

  Pirmas partnerių susitikimas Vokietijoje

  Rugsėjo 18-19 dienomis įmonėje „Eurofrey“ Tardos – Budapešte (Vengrija) vyko partnerių, vykdančių Leonardo Da Vinčio naujovių perkėlimo projektą Nr. DE/07/LLP-LdV/TOI/147006 susitikimas. Projekto koordinatorius – „GALA“ e.V. (Vokietija) ir jos vadovas p. Tilmann Krogoll konsultuoja partnerius bei koordinuoja „mokymosi užduočių sistemos“ kūrimo procesą, kuris rugsėjo mėnesį praktiškai buvo įgyvendintas EUROFREY įmonėje. Lietuvoje, pagal analogišką „mokymosi užduočių sistemą“ mokymosi procesai buvo patikrinti AB „ORTOPEDIJOS TECHNIKA“, Anglijoje – medienos ruošinių ruošimo įmonėje „BHK LIMITED“.
  Projekto partneriai iš Vengrijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Lietuvos apsilankė gamyklos ceche, susipažino su EUROFREY gaminama produkcija – plastikinėmis baldų ir automobilių detalėmis.
  Pageidaujantiems plačiau susipažinti su „mokymosi užduočių sistemos“ įgyvendinimu Lietuvoje ir užsienyje prašome kreiptis tel.: 206679.

  Pristatomi „Užduočių mokymosi sistemos“ rezultatai Vengrijos Eurofrey įmonėje

  Kovo 31 d. AB „Ortopedijos technika“ kartu su Vytauto didžiojo universitetu ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais surengė Leonardo da Vinci projekto „Į produktyvumą orientuotos sistemos įmonėje“ Nr. DE/07/LLP-LdV/TOI/147006 sklaidos seminarą Kauno įmonėms. Seminaro metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai pristatė bendromis tarptautinėmis jėgomis sukurtus projektinius produktus – metodinę medžiagą apie mokymosi užduočių sistemos diegimą. AB „Ortopedijos technika“ ir Vytauto didžiojo universitetas pasidalino savo patirtimi diegiant šią sistemą įmonėje.
  Šio projekto pagrindinis tikslas – perimti Vokietijos patirtį ir konkrečioje gamybinėje įmonėje įdiegti mokymosi užduočių sistemos standartą. Taigi šios sistemos privalumai įmonėms:
  • Mokymasis atliekant realias praktines užduotis.
  • Mokytojai yra patys įmonės darbuotojai.
  • Mokymasis integruotas į darbinę veiklą.
  • Aukšta mokytojų ir besimokančiųjų motyvacija.
  • Efektyvus mokymasis.
  • Specialiai konkrečios įmonės poreikiams pritaikyta mokomoji medžiaga.
  Lietuvoje mokymosi užduočių sistema buvo įgyvendinama AB „Ortopedijos technika“. Vytauto Didžiojo universitetas parengė metodinę medžiagą ir kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais atliko projekto tikslų ir rezultatų viešinimo darbus. Medžiagą mokymosi vadovėliui biomechanikos srityje ruošė VGTU biomechanikos katedros ekspertai. Projekto koordinatorius – „GALA“ e.V. (Vokietija) koordinavo mokymosi užduočių sistemos kūrimo procesą.
  Išsamesnę informaciją apie projektą ir mokymosi užduočių sistemą galite rasti projekto tinklalapyje www.lernaufgabensysteme.eu
  .
  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose informaciją apie projektą teikia Profesinio rengimo skyrius, tel.: 8-37 206679.

  AB „Ortopedijos technika“ direktore R.Garšvienė pristato projektą

  Kauno PPAR Profesinio rengimo sk. vadovė D.Šidlauskienė pristato projekto rezultatus

  Vytauto didžiojo universiteto studentės pristato „Mokymosi užduočių metodiką“

  AB „Ortopedijos technika“ patirtis dalyvaujant projekte, A.Didžiariekis

  Kauno PPAR Profesinio rengimo sk. specialistė A.Giedrienė pristato projekto leidybinius darbus

  AB „Ortopedijos technika direktorė R.Garšvienė seminaro dalyviams įteikia projekto metu sukurtą metodinę medžiagą
Skip to content