• Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas

  Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

  „Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas“

  Pastarąjį dešimtmetį Lietuva patyrė precedento neturinčių pokyčių. Visuose visuomenės ir ūkio sektoriuose bei lygiuose buvo įdiegti nauji darbo metodai. Akivaizdžiausi pokyčiai įvyko ir švietimo srityje. Ši sritis pati nuolat kisdama, vis labiau tampa ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros varikliu. Tačiau šie pokyčiai būdingi ne tik Lietuvai. Mūsų ekonomika, socialinis ir kultūrinis gyvenimas dabar atsidūręs platesniame Europos ir globaliame kontekste, kurį apibūdindami pasitelkiame pokyčius ir plėtrą. Betarpiškai dirbdama darbo rinkai, profesinio rengimo sistema yra tampriai susijusi su vyraujančiomis technologijomis ir mokslo naujovėmis. Todėl neišvengiamai turės įsisavinti visas naujoves, plačiau atverti švietimo ir profesinio rengimo sistemas platesniam pasauliui, siekiant plėtoti verslumo dvasią, skatinti iniciatyvą ir kūrybingumą profesinio rengimo sistemoje.
  Lietuvai atsiliepiant į Europinius darbo rinkos reikalavimus, ryškėja profesinėje mokykloje rengiamų specialistų profesinio ir geografinio mobilumo aktualumas, siekiant ugdyti absolventų verslininkiškumą, organizuotumą bei sėkmingą perėjimą iš mokymosi sistemos į darbo rinką. Tuo tikslu Kauno ryšininkų mokykla, teikianti pirminį profesinį ugdymą verslo specialybės moksleiviams, bendradarbiaudama su panašiomis profesinėmis mokyklomis Lietuvoje, rengia Leonardo da Vinci programos mobilumo (pirminio profesinio mokymo moksleivių praktikos) projektą „Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas„.
  Šiame projekte priimantysis partneris Kipre yra Telford Marketing Inc., kurie padėjo organizuoti moksleivių iš Lietuvos 3 sav. praktinį mokymą įmonėse, asistavo priimant, apgyvendinant moksleivius; organizuojant moksleivių kalbinį, kultūrinį parengimą, bendradarbiauja vertinant projekto rezultatus.
  Projekto partneriai Lietuvoje yra : Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Pagrindinis projekto dalyvių tikslas – integruotis į vieningą Europos darbo rinką, perimant gerą kitos šalies patirtį. Susipažįstant ir įvertinant savo šalies ir Italijos ekonominę ir finansinę sistemas, taip pat moksleiviai galės:
  • Prisistatyti ir save išbandyti Europos darbo rinkoje;
  • Įgyti didesnės profesinės patirties ir kvalifikacijos vietiniame ir tarptautiniame lygmenyje;
  • Pritaikyti tarptautines galimybes vietiniame lygmenyje: tai užduočių atlikimas, susidorojimas su sunkumais, tikslumas darbe, atsakomybės prisiėmimas, vadovavimas ir bendravimas užsienio kalba;
  • Įgyti komandinio darbo patirties, bendravimo įgūdžių, ekonominių žinių.
  Dalyviai priimančiojoje įmonėje susipažino su:
  • Įmonės struktūra,
  • Darbo funkcijų ir laiko planavimu ir paskirstymu/pasidalijimu,
  • Apskaitos organizavimu,
  • Buhalterinių dokumentų rengimu, jų tvarkymu,
  • Atsiskaitymų organizavimu,
  • Prekybos darbo organizavimu,
  • Socialine darbo aplinka,
  • Gyvenimo sąlygomis (šeima, sveikata, švietimas),
  • Gerbūvio sistema.
  Esame įsitikinę, kad rengiame specialistus ne tik Lietuvos darbo rinkai, kad labai svarbus vaidmuo tenka ir darbuotojo mobilumui, bendram išprusimui. Todėl tikime, kad šio projekto dalyviai galės lengvai įsitvirtinti darbo rinkoje, nes jų patirtis tarptautinėje rinkoje sudaro platesnes galimybes.

Skip to content