• Europietiškos virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto ruošimo praktinius įgudžius
 • Europietiškos virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto ruošimo praktinius įgudžius

  Europietiškos virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto ruošimo praktinius įgudžius

  MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ LATVIJOJE IR AUSTRIJOJE
  Projekto vadovė Dalia Mockeliūnienė
  2005-2006 m

  PROJEKTAS

  Pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą Europietiškos virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto ruošimo praktinius įgudžius 11 Kaišiadorių, 4 Bukiškių, 2 Zarasų bei 1 Balbieriškio žemės ūkio mokyklų moksleiviai 2006 kovo 13 – birželio 4 dienomis buvo išvykę į stažuotę Latvijoje ir Austrijoje. Moksleivius priėmė projekto partneriai: Smiltenes technikums (Latvija) bei Vorau mergaičių žemės ūkio mokykla (Austrija)

  POREIKIAI, TIKSLAI

  Naujų technologijų plėtra bei Europos patirtis ir kultūra skverbiasi ir į maitinimo įmonių veiklos organizavimą. Kiekvienais metais gausėjant turistų srautui bei plečiantis maitinimo verslui didėja paklausa maisto ruošimo specialistų, turinčių praktinius įgūdžius ir gebančius reprezentuoti ne tik savo nacionalinę bet ir kitų šalių virtuvę. Įgyta tarptautinė patirtis tampa vienu iš svarbiausių įmonių ir organizacijų konkurencingumo veiksnių, įtakojančių jaunų specialistų sėkmingą integravimąsi į darbo rinką.
  Projekto apimtyje esančiuose Kaišiadorių, Prienų, Zarasų regionuose nepakankamai išvystytas maitinimo verslas, paklausa jam auga. Projektas numato tenkinti regionų poreikius įvairiose maitinimo verslo srityse, siekiant pagerinti maisto ruošimo specialistų bendruosius įgūdžius,pagilinti jų profesines žinias, išugdyti gebėjimą prisitaikyti ir dirbti įvairioje maitinimo verslo bei kultūrinėje aplinkoje. Projektas numato suteikti galimybę moksleiviams tapti konkurencingais žiniomis paremtais specialistais galinčiais laisvai judėti nepaisant valstybių sienų, prisidedant prie Europos darbo rinkos plėtros.

  MOKSLEIVIAMS

  1. Pagerinti maisto ruošimo profesinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažinti su naujomis technologijomis;
  2. Siekti geresnių įsidarbinimo ir integracijos darbo rinkoje galimybių;
  3. Susipažinti su darbo organizavimu, darbo kultūra;
  4. Susipažinti su kitų šalių kultūra, jaunimo gyvenimu, patobulinti užsienio kalbos įgūdžius

  MOKYKLAI

  Remiantis stažuotės patirtimi parengti papildomą mokomąją medžiagą naudotiną užsiėmimų metu

  PARTNERIAMS

  1. Perduoti projekto dalyviams turimą patirtį maisto gamybos technologijų srityje;
  2. Supažindinti su nacionalinėmis virtuvėmis;
  3. Padėti moksleiviams integruotis kitatautėje aplinkoje;
  4. Ugdyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius siekiant aktyvios pilietinės, socialinės ir profesinės integracijos.

  STAŽUOTĖS EIGA

  Abejose šalyse moksleiviams buvo organizuota praktika maisto gamybos įmonėse, atliekant savarankiškas darbines užduotis pagal iš anksto numatytą ir suderintą su partneriais stažuotės programą:

  • Austrijoje moksleivių stažuotės programa buvo orientuota į austriškos, o tuo pačiu didele dalimi vakarų europietiškos, maitinimo kultūros studijavimą. Geriausias būdas tam pasiekti susipažinti su turtinga, išlaikiusia senas tradicijas kaimo kultūra. Stažuotė buvo puikiai organizuota. Moksleiviai, po vieną, buvo paskirstyti po kaimo turizmu užsiiminėjančias sodybas, ūkius. Prieš tai Vorau mergaičių žemės ūkio mokykloje buvo pravesti savaitiniai įžanginiai etninės kultūros, kalbos, maitinimo specifikos kursai palengvinę moksleivių adaptavimąsi konkrečiose stažuotės vietose. Po to moksleiviai buvo apgyvendinti Štyrijos regiono šeimose, atrinktose konkurso būdu, kurių pagrindinis verslas yra kaimo turizmas. Stažuotės metu mokiniai turėjo gaminti maistą šeimos nariams bei besilankantiems sodybose svečiams, patiekti pagal kiekvienoje sodyboje galiojančias tradicijas, tvarkyti virtuvę ir maitinimo patalpas. Praktikantės įgijo unikalios patirties gaminant patiekalus, pagal austriškas liaudiškas technologijas ir receptūras, įsisavino turtingą serviravimo maisto patiekimo kultūrą.

  • Latvijoje moksleivių stažuotė buvo iš dviejų dalių: )praktinis mokymas Smiltenės mokyklos laboratorijose; -) praktika – stažuotė maitinimo įmonėse mieste. Abi stažuotės sudėtinės dalys buvo puikiai organizuotos. Smiltenės mokykloje ES šalių lėšomis yra įrengta puiki maisto gaminimo mokymo bazė, kuri savo technologine įranga yra gerokai pažangesnė negu įranga esanti regiono restoranuose, valgyklose, kitose maisto gaminimo įmonėse. Moksleiviai jau mokykloje gerai susipažįsta su pačiomis pažangiausiomis virtuvių technologijomis, o pradėję savarankišką veiklą darbo rinkoje jau randa gerai žinomą įrangą ir jau moka naudotis ja, bei apmokyti kitus, skatina darbdavius įsigyti pažangias technologijas, tampa savo gamybos šakos pažangos varikliais. Deja pas mus Lietuvoje tai dar retai taikoma praktika. Todėl mūsų mokslei-viams buvo sudaryta ypatinga proga pažinti jų pasirinktos profesijos pasiekimus ir įvairovę. Stažuotės mokykloje etape mūsų moksleiviai buvo visapusiškai įtraukti į vietos mokymo procesą, atliko tas pačias užduotis kaip ir latvių moksleiviai, buvo testuojami ir vertinami pagal ten nustatytą sistemą. Programa buvo akcentuota į žuvies, saldžius bei latviškus patiekalus bet kartu su maisto gaminimu buvo privaloma atlikti pagamintų gaminių degustaciją, patiekimą, užtikrinti nepriekaištingas sanitarijos sąlygas, sudaryti ir koreguoti receptūras .

  • Kita moksleivių pusė buvo išdalinta po Smiltenės kavinių ir restoranų virtuves, priskiriant po vieną mokinį virtuvių vyriausioms virėjoms .Čia praktikantai moksleiviai dirbo visus darbus susijusius su lankytoju maitinimu ir aptarnavimu o praktikos pabaigoje jau bei pilnai atsakė už patiektų patiekalų kokybę bei aptarnavimo spartą. Ši stažuotės dalis buvo naudinga tuo, kad moksleiviai įgijo realios patirties dirbti gamybinėmis sąlygomis, naudojo specifines, tam kraštui būdingas, maisto ruošimo technologijas, kaip pav.: malkomis kūrenamos krosnys ir orkaitės, kepimas ant grotelių ir garinis patiekalų apdirbimas. Paskutinę stažuotės savaitę mūsų moksleiviai ir vadovė organizavo lietuviškų patiekalų pristatymą. Latviams teko paragauti cepelinų, žemaitiškų blynų, šaltibarščių, obuolių pyrago, buvo iškeptas didelis skruzdėlynas. Stažuotės rezultatai buvo vertinami kasdien ir apibendrinti darbdavių ir abiejų mokyklų susitikime. Mūsų moksleivių darbas buvo įvertintas 8, 9 balais Jie sulaukė daug pagyrimų už kruopštumą, kūrybingumą, darbo kultūrą

  • Laisvalaikiu moksleiviams Austrijoje ir Latvijoje buvo organizuotas kultūrinis užimtumas. Moksleiviai vyko į ekskursijas į Vieną, Gracą, Bratislavą Rygą, Jūrmalą po aplinkines įdomias vietas, išvykas į Priealpių kalnus, vandens pramogų parkus. Moksleiviai buvo įtraukti į priimančių mokyklų gyvenimą, kartu rengė vakarones, konkursus, kartu atliko praktines užduotis, bendravo su stažuotes atliekančių kitų šalių studentais ir moksleiviais. Stažuotės metu moksleiviai gyveno viešbučio tipo kambariuose, arba šeimose, buvo užtikrintos geros buitinės sąlygos , galėjo pasinaudoti visa virtuvės įranga, internetu. Moksleiviams buvo įteikti stažuotės užbaigimo sertifikatai.

  PASIEKIMAI IR REZULTATAI

  Pagrindiniai stažuotės uždaviniai ir pasiekti rezultatai:

  • SUSIPAŽINTA SU NAUJOMIS DARBO ORGANIZAVIMO FORMOMIS – Kompleksinis darbo organizavimas, kai vienu metu vykdomi maisto gaminimo, jo pateikimo, kultūringo svečių aptarnavimo paslaugos – Darbas komandose po 3-4 žmones, kiekvienam skiriant individualias užduotis; – Punktualumas, darbų, produktų, įrankių paruošimas iš vakaro.

  • ĮSISAVINTOS NAUJOS MAISTO GAMINIMO TECHNOLOGIJOS – Kepimas laužo kaitra, ant grotelių; – Maisto apdirbimas garinėse; – Maisto gaminimas, naudojant senas tradicines technologijas (malkinės krosnys).

  • ĮSISAVINTOS NAUJOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖS – Daržovių pjaustymo mašina; – Daržovių tarkavimo mašina; – Tešlos minkymo mašina; – Konveksinė krosnis su priedais; – Didieji griliai; – Elektrinis marmėtas; – Indų plovimo mašina; – Kuteriai; – Garinė kamera.

  • PADIDĖJO KONKURENCINGUMAS – Įsisavinta naujų kitų šalių patiekalų; – Susipažinta su kitokiomis maitinimo tradicijomis; – Išmokta dirbti kitatautėje aplinkoje, komandomis.

  • ĮGYTI NAUJI KVALIFIKACINIAI ĮGŪDŽIAI – Išmokta dirbti pilnai mechanizuotame technologiniame procese; – Išmokta atsakyti už galutine produkto kokybę, vertinti ir degustuoti; – Įsisavintos naujos žuvies apdirbimo technologijos;

  • DALYVIŲ VERSLUMO PADIDĖJIMAS

  • PATOBULINTI UŽSIENIO KALBŲ ĮGŪDŽIAI

  • PARENGTOS REKOMENDACIJOS ATNAUJINTI MOKYMO PROGRAMĄ


Skip to content