• Efektyvus SVV interesų atstovavimas per prekybos, pramonės ir amatų rūmų tinklą

  Projekto, „Efektyvus SVV interesų atstovavimas per prekybos, pramonės ir amatų rūmų tinklą“, metu darbo grupė – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio PPA rūmų, LPPA rūmų asociacijos, Šiaulių pramoninkų asociacijos darbuotojai bei Borsod A.- Z. apskrities PPR (Vengrija) bei Halle (Saale) amatų rūmų (Vokietija) ekspertai – siekė šių tikslų ir uždavinių:

  1. Sustiprinti PPA rūmų sistemos efektyvaus atstovavimo funkcijos įgyvendinimą.

  2. Supažindinti verslo bendruomenę su atstovavimo teisėtiems interesams esme.

  3. Sustiprinti verslo interesams atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.

  4. Strategiškai įvertinti atstovavimo veiklos organizavimo ypatumus.

  5. Sukurti efektyvaus atstovavimo SVV interesams strategiją.

  Projekto rezultatai:

  • sustiprinome PPA rūmų tinklą ir efektyvaus interesų atstovavimo funkcijos įgyvendinimą,

  • parengėme atstovavimo verslo interesams strategiją/procedūrą,

  • stiprinome organizacijų, atstovaujančių SVV interesams, bendradarbiavimą,

  • paskatintas projekto veiklos, Lietuvos PPAR asociacijos prezidiumas, kurį sudaro visų PPA rūmų prezidentai ir direktoriai, priėmė atstovavimo reglamentą;

  • perėmėme Vokietijos ir Vengrijos rūmų kolegų atstovavimo verslo interesams patirtį;

  • paruošti metodiniai siūlymai ir rekomendacijos kaip efektyviai atstovauti interesams;

  • identifikavome atstovavimo verslo interesams barjerus bei pasiūlėme sprendimo būdus;

  • parengėme ir išleidome knygelę „Atstovavimas verslo interesams: realybė ir perspektyvos“.

  Leidinyje „Atstovavimas verslo interesams: realybė ir perspektyvos“ aptariame ir skaitytojui pateikiame projekto įgyvendinimo metu susistemintą medžiagą, kuri atskleidžia:

  • PPAR sistemos galimybes,

  • atstovavimo verslo interesams pagrindus,

  • atstovavimo patirtį įvairiose valstybėse,

  • geros praktikos pavyzdžius,

  • trumpą verslo interesams atstovaujančių organizacijų Lietuvoje apžvalgą,

  • atstovavimo verslo interesams barjerus,

  • strateginius sprendimus ir rekomendacijas.

  Norėtume pažymėti, kad šis leidinys remiasi praktine medžiaga, skirtas verslo bendruomenei, verslo asocijuotų struktūrų bei valdžios institucijų darbuotojams.

  Projektą rėmė Baltijos – Amerikos partnerystės programa www.bapp.osf.lt

Skip to content