• E-DECOM (mokymosi sistema pagrįsta NTIC (naujomis informacinėmis ir komunikacijų technologijomis) siekiant ugdyti pagrindines darbuotojų kompetencijas

  E-DECOM (mokymosi sistema pagrįsta NTIC (naujomis informacinėmis ir komunikacijų technologijomis) siekiant ugdyti pagrindines darbuotojų kompetencijas

  Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči inovacijos perkėlimo projektas
  „E-DECOM (mokymosi sistema pagrįsta NTIC (naujomis informacinėmis ir komunikacijų technologijomis) siekiant ugdyti pagrindines darbuotojų kompetencijas“, Nr. ES/08/LLP-LDV/TOI/149051

  Projekto koordinatorius: Vasco ir Navarros regiono pramonės, prekybos rūmai (ASOCIACIÓN DE FUNDIDORES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA (Ispanija), e.paštas- feaf@feaf.es

  Projekto partneriai:
  • FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL (Ispanija), e.paštas- metal@fvem.es

  • INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Ispanija), e.paštas- kei.ivac.for@euskalnet.net

  • IDEC SA (Graikija), e.paštas- hkyriop@yahoo.gr

  • FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS (Graikija), e.paštas- obes@obes.gr

  • CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ (Rumunija), e.paštas- erzsi@ccicj.ro

  • Ekonomikos ir vadybos f-tas, KTU (Lietuva), e.paštas- ausra.rutelione@ktu.lt

  Šiuo projektu siekiama perkelti jau sėkmingai pasibaigusio Mokymosi visą gyvenimą projekto DIPROCU galutinį produktą liejybos pramonės įmonėse. DIPROCU metodologija buvo skirta įmonių darbuotojų pagrindinėms kompetencijoms vertinti ir ugdyti atsižvelgiant į įmonės pagrindinius veiklos procesus. Projekte DIPROCU (E/01/B/F/PP-115.555, kurį Leonardo da Vinči agentūra atrinko kokybės prizui) sukurta metodologija įmonių mokymosi poreikių nustatymui leidžia suskaidyti įmonės veiklą į procesus, nustatyti esminius procesus ir tuo pačiu nustatyti su jais susijusias profesines kompetencijas, o taip pat palyginti šias kompetencijas su veikiančiais modeliais ar nuorodomis (pavyzdžiui, profesiniais standartais) atsižvelgiant į svarbiausias 4 tęstinio mokymo ašis. DIPROCU metodologija buvo sukurta ir išbandyta siekiant sustiprinti profesinio mokymo kokybę ir padidinti konkurencingumą, įdarbinimą, skaidrumą ir darbo jėgos mobilumą. Europiniame projekte sukurta DIPROCU metodologija esamo projekto metu bus pritaikyta ir perkelta į liejyklų sektorių.

  Pagrindinis projekto rezultatas – integruota e-mokymo sistema, paremta naujausiomis informacinėmis technologijomis, skirta liejyklų darbininkų bendrųjų kompetencijų tobulinimui, kurios suteiktų įmonėms galimybę reorganizuotis ir būti konkurencinga rinkoje.

  Projekto veiklos:
  1. Lietuvos liejybos pramonės įmonių veiklos tendencijų analizė
  2. Pagrindinių liejybos procesų Lietuvos liejybos įmonėse analizė ir apibendrinimas
  3. Pagrindinių kompetencijų, būtinų liejyklų darbuotojams, nustatymas ir aprašymas
  4. Liejyklų darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo gairių parengimas
  5. Liejyklų darbuotojų kompetencijų ugdymo metodikos parengimas ir testavimas
  6. Liejyklų darbuotojų kompetencijų ugdymo metodikos perkėlimas į NTIC sistemą

  Projekto tikslinė grupė – liejybos pramonės įmonių darbuotojai, vadovai, pramonės įmonių konsultantai

  Projekto trukmė – 2008 spalis – 2010 rugsėjis


Skip to content