• CREATE4COMPETE – KŪRYBIŠKUMAS SVV KOMPETENCIJOMS IR KONKURENCINGUMUI DIDINTI Nr.LPR1/010/120

  CREATE4COMPETE - KŪRYBIŠKUMAS SVV KOMPETENCIJOMS IR KONKURENCINGUMUI DIDINTI Nr.LPR1/010/120

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su partneriais: Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva), Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais (Rusija) ir fondu „Victoria“ (Rusija) įgyvendina projektą Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ pagal 2007 – 2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Programos 2 prioritetas:“Skatinti socialinę, ekonominę ir erdvinę plėtrą“. Priemonė: „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas ir darbo rinkos vystymas“.

  Tai yra vienas pirmųjų projektų, nukreipsiančių žmonių pastangas į smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) plėtrą Programos teritorijoje.

  Pagrindinė projekto idėja yra skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumą ir SVV paramos struktūrų bendradarbiavimą per sieną Marijampolės, Kauno regionuose (Lietuva) ir Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija).

  Specifiniai projekto tikslai apima verslo paramos organizacijų stiprinimą, konkurencingumo ir verslo didinimą, bendradarbiavimo tarp SVĮ skatinimą projekto teritorijoje.

  Siekiant šių tikslų, įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

  • Verslo paramos organizacijų gebėjimų ir kūrybiškumo lygio kėlimo priemonių įgyvendinimas, apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus.
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų materialinės bazės gerinimas, siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas SVV.
  • Smulkių ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo gebėjimų stiprinimas projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.
  • Smulkių ir vidutinių įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimų stiprinimas.
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų, SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklo, naudojant naują teminę interneto svetainę, sukūrimas ir išbandymas.
  • Bendradarbiavimo tarp verslo atstovų stiprinimas, kad būtų plėtojamos bendro verslo abipus sienos idėjos.

  Projekto partnerystė

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas (Lietuva)

  Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva)

  Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais (Rusija)

  Fondas „Victoria“ (Rusija)

  Biudžetas: daugiau kaip 395 tūkstančiai eurų.


Skip to content