• Bendraeuropinių verslo kultūrinių vertybių mokymosi metodologija

  Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomas Leonardo da Vinci pilotinis projektas „Bendraeuropinių verslo kultūrinių vertybių mokymosi metodologija“.

  Projekto tikslas – suformuluoti verslo Europoje kultūrinių vertybių koncepcinį modelį ir paruošti bendraeuropinei verslo terpei adekvačių kultūrinių vertybių tikslingo ugdymo įmonėse metodologiją.

  Planuojami projekto rezultatai:

  Verslo Europoje kultūrinių vertybių koncepcinis modelis.

  Praktinis pritaikomumas: Supažindinimas su kultūrine diferenciacija versle bei verslo Europoje kultūrinės integracijos galimybėmis, puoselėjant Europos kultūrinį identitetą.

  Tarpkultūrinio mokymosi metodologija.

  Praktinis pritaikomumas: Praktinis bendraeuropinių verslo kultūrinių vertybių mokymosi metodologijos panaudojimas baziniame profesiniame vadybininkų ruošime ir tęstiniame verslininkų kompetencijos ugdyme leis paspartinti verslo plėtrą, užkirsti kelią problemoms ir konfliktams, kylantiems dėl tarpkultūrinių prieštaravimų, diegti bendraeuropinių verslo kultūrinių vertybių integracijos imperatyvus įmonės viduje ir santykiuose su išoriniais partneriais, taip užtikrinant realias prielaidas efektyviam verslo bendradarbiavimui eurointegracijos kontekste.

  Potencialūs produkto vartotojai:

  • vartotojai – tarpininkai: mokymo įstaigos ir verslo konsultavimo organizacijos;

  • tiesioginiai produkto vartotojai – verslo įmonės Europoje, vadybą studijuojantys asmenys.

  Partneriai:

  Projekte dalyvauja 11 dalyvių: KTU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Lietuva), Kauno Pramonės, Prekybos ir Amatų Rūmai (Lietuva), Kauno kolegija (Lietuva), Vilniaus kolegija (Lietuva), Institut für sozialwissentschaftliche Beratung (Vokietija), DIAKRISI (Graikija), CESIA (Italija), ABIF (Austrija), Albatros Deltha Consulting S.L. (Ispanija), IDEC (Graikija), Training 2000 (Italija).

  Projekto trukmė- 2003 10 01- 2005 09 30
  Kontaktinis asmuo: projekto vadovė prof. dr. Regina Virvilaitė
  Tel. +37037 300585, fax. +37037 208757
  e-paštas: regina.virvilaite@ktu.lt

Skip to content