• Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimas

  Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimas

  Finansuota iš ES PHARE 2001 projekto „Profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos“ lėšų

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai koordinuoja PHARE 2001 programos projektą „Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimas“. Projekto partneriai: Profesinio mokymo metodikos centras, Kauno paslaugų verslo darbuotojų PRC, Jonavos politechnikos mokykla ir AB Kauno Baltija Projektas yra skirtas pirminio profesinio rengimo mokymo paslaugų kokybės gerinimui ir įsidarbinimo galimybių jauniems žmonėms padidinimui. Projektas yra bandomojo pobūdžio, siekiant sukurti precedentą objektyviam, centralizuotam ir nepriklausomam vertinimui Lietuvoje. Tikimasi, kad šis projektas įtakos egzaminų centrų profesinio mokymo sistemoje atsiradimą.

  Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti nepriklausomo, centralizuoto ir objektyvaus galutinio vertinimo sistemą pirminiame profesiniame rengime, jis padės:

  1. Sudaryti geresnes sąlygas jaunų žmonių įsidarbinimui.

  2. Sustiprins partnerystę tarp mokymo įstaigų ir kitų institucijų bei įmonių.

  3. Įtakos mokymo kokybę pirminiame profesiniame rengime.

  Siekiant iškeltų tikslų, numatoma pasiekti šių rezultatų:

  1. Projekto metu bus sukurtas vertintojų standartas ir mokymo programa, kurie atitinka darbo rinkos poreikius ir Europos Sąjungos standartus. Vertintojų standartas ir mokymo programa yra būtini siekiant užtikrinti vertinimo sistemos kokybę, prieinamumą, vieningumą, efektyvumą.

  2. Projekto metu bus išbandytas vertintojų standartas ir mokymo programa, t.y. apmokyta siuvėjų specialybės baigiamojo kvalifikacinio egzamino vertinimo komisija – 10 vertintojų, kurie bus kompetentingi vertinti moksleivių pasiekimus.

  3. Bus sukurta ir patalpinta internete siuvėjų specialybės vertintojų duomenų bankas ir III –čio lygio, 3-čios pakopos siuvėjų specialybės moksleivių baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų užduočių banko elektroninė versija. Tuo būdu, užduotys taps prieinamos visoms suinteresuotoms grupėms (darbdaviams, moksleiviams, pedagogams).

  4. Projekto metu bus atnaujintas siuvėjų 3-čio lygio profesinio rengimo standartas.

  5. 50 siuvėjų specialybės (3 pakopos) moksleivių baigiamąjį teorijos ir praktikos kvalifikacinį egzaminą laikys centralizuotai (Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokyklos ir AB Kauno Baltija mokymo bazėse).

Skip to content