• Viešojo ir privataus sektoriaus diskusija „Atsparumo korupcijai užtikrinimas atliekų tvarkymo srityje“

  Apie diskusiją

  Problema. Aplinkos apsauga šiandien vis dar išlieka viena rizikingiausių korupcijos atžvilgiu sričių. Korupcijai atsparios aplinkos užtikrinimas ypač aktualus nuolat tobulinamai ir atsinaujinančiai atliekų tvarkymo infrastruktūros sistemai. Galimybių korupcijai pasireikšti pastebima vykdant šios srities verslo priežiūrą, administruojant mokesčius už aplinkos teršimą, atliekų tvarkymą, išduodant, atnaujinant ir panaikinant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Verslo subjektai, dalyvaudami šiame procese, siekia išvengti papildomų išlaidų ir ieško vien sau palankių sąlygų.

  Siekiama padidinti atsparumą korupcijai vykdant atliekas tvarkančio verslo priežiūrą, tvarkant gaminių, pakuočių, atliekų apskaitą, mažinant administracinę naštą ūkio subjektams.

  Mėginsime išsiaiškinti, ar pastangos užtikrinti atliekų tvarkymo srities atsparumą korupcijai yra pakankamos, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti labiau korupcijai atsparią aplinką šioje srityje.

  Diskusijos data: 2018 m. balandžio 18 d.

  Diskusijos vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vytauto pr. 29 (II a. salė), Kaunas.

  Diskusiją organizuoja: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą “Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse” Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

  Diskusijos partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

  Diskusijos dalyviai: į diskusiją kviečiami su atliekų tvarkymu susijusių valstybės ir Kauno regiono savivaldybių įstaigų bei verslo subjektų atstovai.

  Diskusijos moderatoriai:

  Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,

  Romualdas Gylys, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.

  Diskusijos programa:

  13.00 – 13.30

  Dalyvių registracija

  13.30-13.45

  Renginio atidarymas, įžanginiai pasisakymai:

  Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

  Dalius Krinickas, LR Aplinkos ministerijos viceministras

  Dainius Januška, STT Kauno valdybos viršininkas

  13.45 -14.15

  Aloiz Šafranovič, STT I valdybos I skyriaus vyriausiasis specialistas: “Korupcijos rizikos veiksniai atliekų tvarkymo srityje”

  14:15 – 14:45

  Aplinkos ministerijos viceministras Dalius Krinickas: “Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimas atliekų tvarkymo srityje”

  14.45- 15.10

  Kavos pertrauka

  15.10– 16.10

  Problemų atliekų tvarkymo srityje generavimas – su kokiomis problemomis susiduria viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, problemų sąsajos su galimais korupcijos rizikos veiksniais (pasisakymui skiriama iki 10 min.)

  Juozas Jazukevičius, Aplinkos ministerijos Atliekų tvarkymo departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas: “Informacinė sistema GPAIS, jos įtaka galimai korupcijai atliekų tvarkymo sistemoje”

  Ingrida Valavičienė, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovė “Korupcijos rizika organizuojant regioninę atliekų tvarkymo sistemą”

  Loreta Ruzgienė, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja: “Atsparumo korupcijai problemos verslo priežiūroje”

  Saulius Valunta,Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB “Serfas” direktorius: “Ar sąžiningas verslas turi atsakyti už valstybinių institucijų neveiklumą?”

  Vaida Butkuvienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, UAB “Aurita” direktorė: “Atliekų tvarkymo sektoriaus problematika ir teisinė, mokestinė bazė”

  Evaldas Rapolas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, profesinės advokatų bendrijos “Magnusson ir partneriai” advokatas: “Atliekų tvarkymo reguliavimo problematika, su kuria susiduria verslas”

  16.10 -16.30

  Idėjų generavimas – kokių įrankių dar reikia, siekiant atliekų tvarkymo srityje užtikrinti korupcijai atsparią aplinką?

  (atvira diskusija)

  16.30-17.00

  Diskusijos apibendrinimas, pabaiga

  Norinčius dalyvauti diskusijoje prašome registruotis iki balandžio 12 d. Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt

  Data: 2018-04-18, nuo 13:30 iki 17:00


Skip to content