• Vadovų Lyderystės akademija: Darbo Kodekso aspektai ir asmens duomenų tvarkymas darbo santykių kontekste

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus lapkričio mėn.:

  „Darbo kodekso aspektai ir asmens duomenų tvarkymas darbo santykių kontekste“, lapkričio 24 d., lektorės Eglė Makselytė ir Virginija Poškaitienė.

  9.00-10.30 Nesutarimai tarp darbuotojo ir darbdavio darbo sutarčių vykdyme (lektorė Eglė Makselytė)

  • Darbo sutarčių rūšys ir turinys
  • Papildomi susitarimai (papildomi darbai (pareigos), nuotolinis darbas, padidintas darbo krūvis ir kt.)
  • Lokalūs dokumentai, turintys įtakos darbo santykiams
  • Konfidencialumas ir nekonkuravimas: įsipareigojimo nekonkuruoti esmė ir reikalavimai nekonkuravimo susitarimui.

  10.30-11.00 Kava

  11.00-12.30 Darbo sutarties nutraukimo pagrindai darbdavio valia (lektorė Eglė Makselytė)

  • Priežastys, pavojai, įforminimas

  12.30-13.30 Pietūs

  13.30-15.00 Asmens duomenų apsaugos ribos dirbant su darbuotojais (lektorė Virginija Poškaitienė)

  • Teisėti darbuotojų asmens duomenų tvarkymo pagrindai.
  • Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės pagal BDAR ir jų įgyvendinimas.
  • Lokalios taisyklės, susijusios su darbuotojų asmens duomenų tvarkymu įmonėje
  • Darbuotojų komunikacijos stebėjimas. Vaizdo stebėjimas. GPS.

  15.00-15.30 Kava

  15.30-17.00 Praktiniai patarimai (lektorės Eglė Makselytė ir Virginija Poškaitienė)

  • Darbo ginčų praktika.
  • BDAR teismų praktika dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo.

   

  Lektorės:

   

  Eglė Makselytė

  VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, lektorė, turinti daugiau kaip 26 metų praktinę patirtį personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, daugiau, kaip 17 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, nuo 2017 m. VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, Verslo moterų tinklo Kauno skyriaus narė, Vilniaus verslo moterų tinklo ir Vilniaus verslo vadovų klubo narė

   

   

   

  Virginija Poškaitienė

  Teisininkė, Maastrichto universiteto (Olandija) sertifikuotas duomenų apsaugos pareigūnas (ECPC-B,); MB Intendo LT, teikiančios asmens duomenų apsaugos nuostatų diegimo įmonėse konsultacijas bei mokymus, steigėja bei vadovė. Beveik 30 metų vadovaujančio darbo patirtis, daugiau kaip 22 m. patirtis bankų vadovaujančiose pozicijose, 20 metų patirtis rizikos valdymo ir duomenų apsaugos srityse.

  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (BDAR), įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 mėn., iškėlė įmonėms daugybę naujų asmens duomenų tvarkymo ir jų apsaugos reikalavimų. Pagal BDAR atskaitomybės principą įmonės yra atsakingos už asmens duomenų tvarkymo procesų atitiktį BDAR nuostatoms ir turi sugebėti tai įrodyti.

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Pasikeitus epidiomologinei situacijai renginys vyks per ZOOM platfomą.

   

  Dalyvavimas tik su galimybių pasais.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Loading Map....

  Data: 2021-11-24, nuo 09:00 iki 17:00

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content