• Seminaras Marijampolėje: „Darbo kodekso aktualūs pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2013 metais“

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ MARIJAMPOLĖS FILIALAS

  Balandžio 4 d. 10 val. kviečiame į seminarą tema:

  “Darbo kodekso aktualūs pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2013 metais”

  Seminaro metu analizuojami šie klausimai:

  1. Priimamų į darbą darbuotojų privalomų dokumentų rūšys ir paskirtis. Kaip patikrinti pateiktos informacijos tikrumą? Kaip pasielgti, kai darbuotojas tam tikrus faktus slepia?;
  2. Lokalių teisės aktų rūšys, su kuriomis darbdavys privalo supažindinti priimamą darbuotoją pasirašytinai; susipažinimo įforminimo reikalavimai;
  3. Darbo sutartys (neterminuotos, terminuotos, laikino darbo, antraeilių pareigų, nuotolinio darbo: jų ypatumai, panašumai ir skirtumai, turinys, sutarčių pakeitimai, papildymai, jų įforminimas); papildomo darbo, nenumatyto darbo sutartyje įforminimas;
  4. Ką papildomai gali susitarti darbdavys su darbuotoju, neterminuotos darbo sutarties atveju?;
  5. Kokiais atvejais draudžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis?;
  6. Prašymo dėl priėmimo į darbą paskirtis;
  7. Darbo sutarčių registravimo žurnalo pildymas (įrašai, keičiant sutarties sąlygas / turinį, atleidus darbuotoją iš darbo);
  8. Darbuotojo darbo pažymėjimas (turinys, registravimas, grąžinimas, saugojimas ir naikinimas);
  9. Visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialios informacijos saugojimo sutartys (šių sutarčių paskirtis, sudarymo galimybės, turinys, įforminimas, juridinė galia);
  10. Kasmetinių atostogų grafiko rengimas ir įforminimas. Kasmetinių ir papildomų atostogų suteikimas, kasmetinių atostogų suteikimas dalimis, atostogų perkėlimas į kitus darbo metus, darbuotojo atšaukimas iš kasmetinių atostogų, kasmetinių atostogų kompensavimo galimybės ir įforminimas;
  11. Tikslinių (nemokamų, mokymosi, santuokai sudaryti ir kt.) atostogų suteikimo galimybės ir įforminimas;
  12. Neatvykimas į darbą darbdaviui leidus. Kiti su Darbo kodeksu susiję klausimai;
  13. Drausminių nuobaudų skyrimas ir įforminimas (skyrimo procedūra, privalomų dokumentų rūšys, turinys, įforminimas);
  14. Darbuotojų iš darbo atleidimas (sutarties terminui pasibaigus, pačiam prašant, šalims susitarus, įmonės iniciatyva), atleidimo procedūra, dokumentų rūšys, turinys, įforminimas.

  Diskusjia. Seminaro metu analizuojamos konkrečios situacijos, nustatytos įmonėse/įstaigose audito metu, jų sprendimas grindžiamas teisės aktais bei teismų praktika. Seminarą ves KTU docentė daktarė, Tarptautinio biznio komunikacijos asociacijos narė, dalykinės komunikacijos ir raštvedybos organizavimo ekspertė, parengusi knygą “Windows aplinka ir raštvedyba” V. Chreptavičienė. Bus dalomoji medžiaga.

  Seminaras vyks Laisvės g. 18, Marijampolė. Trukmė 6 akademinės val. Pageidaujančius dalyvauti rūmų narius prašome sumokėti 130,00 Lt, (vieno) ne rūmų nariams 150,00 Lt (jeigu dalyvausite abiejuose seminaruose kaina nariams po 110,00 ir ne nariams po 130,000) arba pervesti nurodytą sumą į a/s LT277300010002339307 Swedbankas. Įmonės kodas 110069985

  Dalyvio anketa 13-04-04.doc
  Kvietimas 13-04-04.doc

  Data: 2013-04-04, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content