• Seminaras: „Įmonių veiklos efektyvumo didinimas taikant prevencines aplinkos apsaugos priemones.“ 1 dalis

  Seminaras vyks kovo 14 d. viešbučio Europa Royale Kaunas, Mažojoje salėje 2.2. (Miško g. 11, Kaunas)

  Programa

  09:30-10:00 Dalyvių registracija

  10:00-11:30 Cheminių medžiagų ir preparatų valdymas įmonėje (Doc. Dr. J.Kruopienė)

  Cheminių medžiagų kontrolės sistema, teisės aktai ir reikalavimai. Naujoji cheminių medžiagų valdymo politika – REACH reglamentas. Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas. Cheminių medžiagų registras. Saugos duomenų lapai (SDL). Informacijos šaltiniai. Cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymas įmonėse.

  Mokysime ir konsultuosime Lietuvos įmones bei organizacijas cheminių medžiagų klausimais: cheminių medžiagų keliamos rizikos vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo, cheminių medžiagų vadybos įmonėse srityse.

  11:30-11:50 Klausimai – atsakymai

  11:50-12:10 Kavos pertrauka

  12:10-13:40 Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo principai ir nauda. “Žalioji” rinkodara (Doc. Dr. V. Varžinskas)

  Būvio ciklo principų taikymas gaminių ir paslaugų kūrime. Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemonės ir jų taikymas Lietuvos pramonės įmonėse. Ekoženklinimas – priemonė konkurenciniam pranašumui įgyti. Gaminių – paslaugų sistemos. “Žaliosios” rinkodaros strategija ir taktika. Pridėtinė “žaliosios” įmonės vertė.

  Seminaro metu bus mokoma, kaip įvertinus pramonės įmonėse gaminių projektavimą skatinančius teisinius, ekonominius bei aplinkos apsaugos veiksnius, sukurti ir įdiegti ekologinio gaminių projektavimo metodus, leidžiančius integruoti aplinkos apsaugos aspektus gaminio projektavimo fazėje bei pasiekti pramonės įmonėse maksimalų aplinkos apsaugos efektyvumą gaminio būvio cikle ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis.

  13:40-14:00 Klausimai – atsakymai

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Norintiems dalyvauti seminare prašome užpildyti dalyvio anketą ir ją atsiųsti iki kovo 12 d. el. paštu: vaida.krisciunaite@chamber.lt

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Andrių Verbylą tel.: (8 ~ 37) 20 12 94.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Pridedama seminaro dalyvio anketa (2013 03 14 Dalyvio anketa).

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.

  Pagarbiai,

  Projekto EEN/SPA/10/SMESENV/283469-PRISM vadovas Andrius Verbyla  2013 03 14 Dalyvio anketa.doc

  Data: 2013-03-14, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content