• Personalo dokumentų įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė

  2011m. rugsėjo 7d. 9.00-16.30 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje

  (K.Donelaičio g. 8, Kaune) rengiamas praktinis seminaras tema:

  Personaloalo dokumentų įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė

  Seminaro tikslas – sužinoti kokius personalo dokumentus būtina parengti remiantis naujausiais teisės aktais, susipažinti su dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis juos įforminant, kaip jas ištaisyti ir išvengti.

  Seminaro turinys:

  Seminaro metu analizuojamos dažniausiai pasitaikančios klaidos:

  • Priimant į darbą būtinų dokumentų rūšys.

  • Darbo tvarkos taisyklėse, pareigų aprašymuose/pareiginėse instrukcijose ir kituose įstaigos vadovo įsakymu tvirtinamuosiuose teisės aktuose (turinys, originalo ir antrojo egzemplioriaus įforminimas);

  • Darbo sutartyse (neterminuotos, terminuotos, laikino darbo, antraeilių pareigų; papildomo darbo, nenumatyto darbo sutartyje: turinys, pakeitimai, papildymai, jų įforminimas);

  • Darbo sutarčių registravimo žurnalo pildymo (įrašai, keičiant sutarties sąlygas/turinį, atleidus darbuotoją iš darbo);

  • Darbuotojo darbo pažymėjimuose (turinys; registravimas, grąžinimas, saugojimas ir naikinimas).

  • Visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialios informacijos saugojimo sutartyse (turinys, įforminimas, juridinė galia);

  • Kasmetinių atostogų suteikimo, perkėlimo, atšaukimo, kompensavimo galimybės, įforminimas;

  • Nemokamų atostogų suteikimo galimybės, įforminimas;

  • Drausminių nuobaudų skyrimo ir įforminimo (skyrimo procedūra, privalomų dokumentų rūšys, turinys, įforminimas, juridinė galia);

  • Darbuotojų iš darbo atleidimo (pačiam prašant, šalims susitarus, įmonės iniciatyva) (atleidimo procedūra, dokumentų rūšys, turinys, įforminimas).

  Diskusija. Atsakymai į klausimus

  Kavos pertraukėlė: 10.30-10.45

  Pietų pertrauka: 12.15-13.15

  Kavos pertraukėlė: 14.45-15.00

  Seminaro lektorė – Virginija Chreptavičienė – Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė. Nuo 1995m. veda seminarus, konsultuoja įstaigų, įmonių darbuotojus žmogiškųjų išteklių vadybos ir audito, organizacijos kultūros, įmonės veiklos bei personalo dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galėsite naudoti tiesioginiame darbe.

  Seminaro kaina: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 120Lt,

  kitiems klausytojams – 160Lt.

  Registracija:

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą ir atsiųsti ją el.paštu: irma.taparauskiene@chambers.lt
  ; tel.(8 37) 20 34 83

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 09.07.doc

  Data: 2011-09-07, nuo 09:00 iki 16:30


Skip to content