• Kasmėnesinis Verslo moterų tinklo susitikimas

  Kviečiame į kasmėnesinį Verslo moterų tinklo susitikimą, kurio tema

  “NAUJI DOKUMENTAI PAGAL LR DARBO KODEKSĄ”

  2017-10-18, trečiadienis, HOF Hotel, Maironio g. 21 A, Kaunas

   

  Programa:

  17:00 – 18:00 Nauji dokumentai pagal LR Darbo kodeksą

  (Eglė Makselytė, mūsų tinklo narė, VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” steigėja ir vadovė).

  18:00 – 19:00 susitikimas su žolininku Bernedinu Marčiumi. Gilių kavos degustacija ir sveikatos išsaugojimas šaltuoju periodu. Galima bus įsigyti paruoštų rinkinių (susitikimas derinamas).

  Registracija vmt@chamber.lt
  iki 10.17

  Registracijos metu pateikite klausimus dėl naujojo darbo kodekso įgyvendinimo. Eglė Makselytė: “Jei iš anksto pateiksite Jums rūpimus klausimus ar situacijas, mūsų perduota žinia bus tikslesnė. Jaučiamės gerai, kai klientui pateikiame tik konkrečiai jam pritaikytą informaciją ir paruoštus dokumentų paketus”.

  Vaišės susitikimo metu (kava, arbata, užkandžiai – iki 5 Eur) apmokami savo lėšomis viešbutyje.

  Pirmieji mėnesiai dirbant pagal naująjį DK jau atskleidė įmonėms dažniausiai iškylančius sunkumus ir klausimus: kokios rūšies darbo sutartis sudaryti, kokius darbo santykius reglamentuojančius dokumentus pakanka peržiūrėti ir pakoreguoti, o kokių naujų reikia, kam priklauso lengvatos (mamadieniai), atostogų specifika ir pan.

  Pagrindinės temos:

  – ar reikia perrašyti darbo sutartis, kaip sudaryti naujas,kaip įforminti pakeitimus
  – atleidimas iš darbo
  – atostogos: mokamos, nemokamos
  – 17 lokalių darbo teisės normų (tvarkos, taisyklės, nuostatai, instrukcjos, etc.): koreguoti, ruošti naujas, ar integruoti (ir kurias integruoti) į darbo tvarkos taisykles; ar reikia darbo tvarkos taisyklių? Pakalbėsime apie visas (išvardintos ne visos):

  • lokalių teisės aktų irn nformacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarka
  • įmonei priklausančių darbo priemonių naudojimo sąlygos ir tvarka
  • mokymo ir kvalifikacijos kelimo tvarka
  • darbo tvarko ir pareigų pažeidimo įforminimo tvarka
  • informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka
  • šeiminių įsipareigojimų vykdymas
  • pareiginių nuostatų būtinybė
  • darbuotojų stebėsena, lygių galimybių politika
  • šeiminių įsipareigojimų vykdymas
  • darbo apmokėjimo sistema – kas ta?

  – darbuotojų atstovavimas – darbuotojų patikėtinis, darbo taryba ar profsąjunga? Darbuotojus atstovaujančio organo rinkimų organizavimas-darbdavio pareiga. Kaip tai padaryti?

  – darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūra
  – ir visa kita apie naująjį Darbo kodeksą: Jūsų klausimai – mūsų atsakymai

   

  Lektorė:

  Eglė Makselytė: VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” steigėja ir vadovė, lektorė, turinti 25 metų praktinę patirtį personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, 10 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, Verslo moterų tinklo Kauno regiono tarybos narė.

  Kontaktai pasiteiravimui:

  Tel. +37065206402, el.p. egle@hrpaslaugos.lt

  Tel. +37061648090, el.p. irma@hrpaslaugos.lt

  VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” – patikimas personalo projektų partneris


  Data: 2017-10-18, nuo 17:00 iki 19:00


Skip to content