• Apskritojo stalo diskusija: Kaip sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkos dalyvių įgūdžių ir darbdavių poreikių?

  Apskritojo stalo diskusija

  Kauno rajonas: Kaip sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkos dalyvių įgūdžių ir darbdavių poreikių?

  2015 m. birželio 3 d. 15 – 17 val.

  Viešbutis “Via Baltica” (Verslo g. 17, Kumpių km., Kaunas r.)

  Kauno teritorinėje darbo biržoje yra įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (įdarbinama subsidijuojant, remiamas darbo įgūdžių įgijimas, subsidijuojamas darbo vietų steigimas, remiamas savarankiškas užimtumas ir kt.), vykdomos vietinės užimtumo iniciatyvos ir finansuojamas bedarbių perkvalifikavimas bei reikiamų darbo įgūdžių įgijimas. Nepaisant visų šių priemonių darbdaviai susiduria su nuolatiniu reikalingų specialistų stygiumi bei netinkamu jų parengimu, neatitinkančiu verslo poreikių.

  Siekiant efektyvesnio šių priemonių įgyvendinimo ir didesnio jų atitikimo darbo rinkos poreikiams, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizuoja apskritojo stalo diskusiją su Kauno teritorinės darbo biržos atstovais ir visus Kauno rajone veiklą vykdančius verslininkus kviečia prisijungti, išsakyti savo nuomonę ir taip prisidėti prie teigiamų pokyčių!

  Diskusijos klausimai:

  1. Bedarbių perkvalifikavimo finansavimo pagal darbo rinkos poreikius užtikrinimas ir efektyvus finansų panaudojimas.

  2. Naujų darbuotojų apmokymo ir bedarbių perkvalifikavimo verslo įmonėse finansavimas – neformaliojo profesinio mokymo programos.

  3. Vietinių užimtumo iniciatyvų panaudojimas.

  4. Kiti JŪSŲ VERSLUI aktualūs klausimai.

  Apskritojo stalo diskusijoje dalyvaus Kauno teritorinės darbo biržos atstovai: Kauno TDB direktorius Tautvydas Bielozarevičius, Kauno rajono skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos poskyrio vedėja Joana Daubaraitė, Kauno TDB Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Rasa Juknevičienė. Tai pat Kauno rajono savivaldybės atstovai.

  Kviečiame registruotis el. paštu agne.kudirkiene@chamber.lt
  ir prašome informuoti, kokiais dar Jūsų verslui aktualiais klausimais pageidausite diskutuoti.

  Data: 2015-06-03, nuo 15:00 iki 17:00


Skip to content