• Naujienos
 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2020 m. gruodį Ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. gruodį, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais ir sudarė minus 11 proc. Tam įtakos turėjo blogėjanti situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: gruodį 27 proc. (prieš mėnesį – 24 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (36 proc., lapkritį – 32 proc.) ir paslaugų sektorius (35 proc., lapkritį – 32 proc.), mažiau – pramonės (14 proc., lapkritį – 12 proc.) ir statybos (18 proc., lapkritį – 14 proc.). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9, prekybos – 5, statybos – 4 procentiniais punktais. Vartotojų* ir pramonės pasitikėjimo rodikliai padidėjo 1 procentiniu punktu.

  Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. gruodžiu, sumažėjo 14 procentinių punktų. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 37, prekybos – 15, statybos – 6, vartotojų – 4, pramonės – 1 procentiniu punktu.

  Duomenys buvo renkami gruodžio 1–23 dienomis.

  * Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gruodį, palyginti su lapkričiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

  Tam įtakos turėjo šiek tiek geresnis gaminamos produkcijos paklausos vertinimas. Dauguma (72 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, nuo 29 iki 27 proc. sumažėjo vertinančių kaip per mažą. Tačiau pramonės produkcijos gamyba gruodį, palyginti su lapkričiu, sumažėjo: 28 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 24 proc. – kad sumažėjo (lapkritį – atitinkamai 35 ir 19 proc.).

  Per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 17 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 28 proc. (lapkritį – atitinkamai 20 ir 30 proc.). Blogesnė ir gaminių eksporto prognozė: įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos eksporto augimą, dalis sumažėjo nuo 19 iki 13 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 20 iki 27 proc. Dauguma (85 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 9 proc. – planavo didinti, 6 proc. – mažinti.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis

  Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gruodį, palyginti su lapkričiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiška darbuotojų skaičiaus prognozė.

  Nors 60 proc. įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 31 iki 35 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis mažės. Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 42 proc. apklaustų įmonių vadovų, 4 proc. – prognozavo, kad užsakymų daugės (lapkritį – atitinkamai 41 ir 6 proc.). Dauguma (84 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 9 proc. – kad didės.

  Gruodį statybos darbų paklausą daugiau nei pusė (56 proc.) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 42 iki 43 proc. padidėjo įmonių vadovų dalis, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama. Statybos darbų apimties tendencijos suprastėjo: 34 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 15 proc. – nurodė, kad padaugėjo (lapkritį – atitinkamai 30 ir 22 proc.).

  Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

  Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gruodį, palyginti su lapkričiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir blogesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

  Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su lapkritį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 12 iki 11 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 11 iki 19 proc.

  Didžioji dalis (70 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 13 iki 7 proc. sumažėjo manančiųjų, kad ji pagerės. Daugiau prekių nei lapkritį įsigyti planavo 20 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 26 proc.

  Du trečdaliai (66 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Panašiai kaip ir lapkričio mėnesį, 95 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 4 proc. – kad didės.

  Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

  Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gruodį, palyginti su lapkričiu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pablogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa, pesimistiška jos prognozė artimiausiems mėnesiams bei pablogėjusi įmonių verslo padėtis.

  Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 21 iki 20 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 25 iki 30 proc. Nors 42 proc. įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius nesikeitė, tačiau nuo 26 iki 36 proc. padaugėjo teigiančiųjų, kad ji sumažėjo.

  Blogesnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 19 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 33 proc. – mažėjimą (lapkritį – atitinkamai 20 ir 27 proc.). Dauguma (70 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. – planavo priimti naujų. Kaip ir lapkričio mėnesį, 85 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 10 proc. – kad didės.

   

  Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

  Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

  Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

   

  Paaiškinimai

  Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (svoriai pagal suderintą ES programą sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30 proc.).

  Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos vertinimo, gamybos prognozės ir atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

  Prekybos pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, verslo padėties prognozės ir prekių atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos vertinimo ir darbuotojų skaičiaus prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per artimiausius 12 mėn., šalies ekonominės padėties pasikeitimą per artimiausius 12 mėn. ir kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

   

Skip to content