• Naujienos
 • Rūmų taryboje priimti sprendimai: 2022 metų rūmų veiklos planas, biudžetas ir nauji nariai

  Lapkričio 9 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba priėmė sprendimus dėl 2022 m. Rūmų veiklos plano ir biudžeto bei 21 naujo rūmų nario.

  Ateinančių metų veiklos planas sudarytas vadovautis Rūmų generalinės asamblėjos, vykusios 2020 m., nustatytomis veiklos kryptimis.

  • Planuojame auginti narių skaičių ir metų pabaigoje turėti 800 narių.
  • Didelis dėmesys bus skiriamas bendrųjų verslo interesų atstovavimui, Lietuvos PPA rūmų asociacijos stiprinimui, ekspertinių – teminių grupių veiklos organizavimui, bendradarbiavimui su valdžios, valstybės valdymo ir kitomis verslą atstovaujančiomis institucijomis. Planuojame 15 apskritojo stalo diskusijų, 17 verslo pusryčių, 16 susitikimų su valdžios atstovais. Planuojama parengti daugiau nei 40 pozicijų verslo aplinkos gerinimo klausimais.
  • Planuojame organizuoti 4 vadovų dienas, 13 konferencijų, 10 vadovų lyderystės akademijos seminarus, atvirų durų dienas „Rūmų diena“ visuose padaliniuose, 60 bendruomenės renginius ir 7 metinius bendruomenės renginius, 44 narių kontaktų renginius, 52 seminarus, 4 Rūmų nario naujoko dienas. Kiekvieną metų mėnesį skirsime teminiams Rūmų narių veiklos pristatymams pagal veiklos segmentus. Didelis dėmesys bus skiriamas narių įsitraukimo į Rūmų veiklas didinimui.
  • Didinti 9 profesinių klubų narių skaičių ir organizuoti daugiau nei 100 klubų renginių.
  • Teikti inovacijų, skaitmeninimo, tvarumo, tarptautinės plėtros konsultacijas ir konsultacijas naujai steigiamiems verslams regione. Numatyta suteikti 366 konsultacijas.
  • Numatyta 20 tarptautinio bendradarbiavimo / eksporto plėtros renginių, įmonių verslo pasiūlymų sklaida tarptautiniu mastu, atsakymai ir konsultacijos į įmonių ir užsienio parterių užklausas, kt.
  • Planuojami 7000 asmens įgytų kompetencijų vertinimai, ekspertų subūrimas užduočių validavimui, kompetencijų vertintojų įdarbinimas, 4 mokymai, skirti kompetencijų vertintojams, 80 naujų akreditacijų kvalifikacijoms, kompetencijų vertinimo priežiūra (80 vizitų į mokymo įstaigas egzamino metu).
  • Skatinsime jaunimą pasirinkti profesijas pagal rinkos poreikius. Numatomi 4 profesinio orientavimo renginiai, konsultacijos moksleiviams ir praktikų vietų organizavimas įmonėse.
  • Kiekvieną trečiadienį Jus pasieks Rūmų naujienlaiškiai, kartą per dvi savaites Enterprise Europe Network naujienlaiškiai, planuojami pranešimai ir straipsniai spaudoje, reportažai regioninėse televizijose, naujienos Facebook, Linkedin paskyrose.
  • Mums be galo svarbu, kaip veiklą vertina Rūmų nariai, todėl organizuosime grįžtamojo ryšio apklausas, atliksime rūmų paminėjimo žiniasklaidoje tyrimą.

   

  Laukia įdomūs ir intensyvūs metai! Ačiū, kad esate kartu!

Skip to content