• Naujienos
  • Rūmų pozicija dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

    Tikėdamiesi tolesnio bendradarbiavimo ir pasiūlymų svarstymo, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su jau ne vienerius metus rūmuose veikiančia pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo darbo grupe, sudaryta iš aktyvių rūmų narių, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vardu suformulavo ir pateikė poziciją dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nr. IX-517 pakeitimo ir papildymo.

    Be Įstatymo pakeitimo ir papildymo bei aiškinamojo rašto pakeitimų pasiūlymų, atkreipėme dėmesį į keletą aspektų dėl skaidrumo ir viešumo pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje. Manome, kad gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotos organizacijos turėtų teikti informaciją kontrolės taryboms su kokiomis įmonėmis – atliekų tvarkytojais sudaromos sutartys, taip pat kartą per ketvirtį kontrolės taryboms pateikti informaciją apie sutvarkytų pakuočių ir pakuočių atliekų kiekius pagal pakuočių rūšis, taip pat kartą per ketvirtį skelbti viešai savo tinklapiuose apie sutvarkytų pakuočių kiekius. Taip būtų užtikrinama atliktų darbų kontrolė. Kadangi organizacijos pagal Įstatymą sutartis su gamintojais importuotojais turi sudaryti iki gruodžio 1 d. – taip apribojimas jų pasirinkimas su kuria organizacija pasirašyti sutartį, nes įmokų sumos už pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymą metų pabaigoje yra preliminarios ir keičiamos kitų metų laikotarpyje (tai įtakoja gamintojų importuotojų sąnaudas), todėl reikėtų peržiūrėti ir sutarčių pasirašymo eiliškumą, kiekių paklaidos procentą, numatytą sutartyse, reikėtų didinti.

    Aplinkos ministro 2019 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-100 yra sudaryta darbo grupė dėl pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinio reguliavimo ir administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams, todėl pozicijoje siūlome Įstatymo papildymo ir pakeitimo projektus taip pat svarstyti joje.

     

Skip to content