• Pameistrystės modelis išbandytas Greitosios medicinos pagalbos stotyje

  Pameistrystės modelis išbandytas Greitosios medicinos pagalbos stotyje

  Birželio 11 – liepos 20 dienomis vyko Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 metu sukurto pameistrystės modelio išbandymas. Jame dalyvavo 10 Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių, besimokančių pagal Paramediko mokymo programą.

  Šešių savaičių praktika vyko Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje. Paskutinę praktikos dieną visų mokinių praktinį pasirengimą vykdyti paramediko veiklą vertino Kauno MGMPS praktikos vadovai. Šį vertinimą stebėjo Vytauto Didžiojo universiteto atstovas dr.V. Tūtlys, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriaus darbuotojos A. Giedrienė ir M. Vaitiekūnaitė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorės pavaduotoja R. Čepkauskienė.

  Likus keletui mėnesių iki projekto pabaigos suplanuotos šios veiklos: rekomendacijos pameistrystės modelio praktikos tobulinimui; baigiamieji projekto sklaidos renginiai (numatomi Vilniuje rugsėjo pabaigoje); projekto baigiamoji konferencija (Kaune spalio 22-23 d.).

  Daugiau informacijos apie projektą svetainėje www.devapprent.eu

  Akimirkos iš paskutinės mokinių praktikos dienos Kauno MGMPS

Skip to content