• Naujienos
 • Gyventojai aktyviai deklaruoja pajamas ir turtą

  Kaip ir kiekvienais metais atėjus tikrajam pavasariui prasideda gyventojų pajamų ir turto deklaravimas. Kovo 20 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) paskelbė apie deklaravimo pradžią, o tūkstančiai gyventojų suskubo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamas. Šis procesas aktualus daugeliui gyventojų, tad apie tai kalbamės su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininke Judita Stankiene.

  Kaip Valstybinei mokesčių inspekcijai sekėsi pasiruošimas kasmečiam gyventojų pajamų ir turto deklaravimui?

  Pasiruošimo darbai vyko sklandžiai. Valstybinė mokesčių inspekcija suformavo beveik 2 mln. gyventojų turto ir pajamų deklaracijų, iš kurių 1,4 mln. deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka tik patikrinti ir patvirtinti vienu mygtuko paspaudimu. Kauno apskrities gyventojams parengėme daugiau nei 375 tūkst. preliminariųjų deklaracijų. Kalbant apie Kauno miestą ir rajoną, suformuota daugiau nei 255 tūkst. deklaracijų.

  Ar gyventojai aktyviai teikia deklaracijas? Koks jų aktyvumas užfiksuotas pirmosiomis dienomis?

  Iš tiesų, vertinant pirmųjų dienų rezultatus galime teigti, kad gyventojai buvo labai aktyvūs. Vien pirmąją pajamų ir turto deklaracijų teikimo dieną Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų skyriuje buvo aptarnauti net 1288 gyventojų. Lyginant šį rezultatą su praėjusių metų startu, pirmąją dieną aptarnavome 200 gyventojų daugiau. Visoje Lietuvoje pajamų deklaracijas jau pateikė per 606 tūkst. gyventojų. Nuo kovo 20 d. deklaracijas Kauno apskrityje pateikė daugiau kaip 122 tūkst. gyventojų. Pirmosiomis gyventojų pajamų deklaravimo dienomis visuomet sulaukiame didelio srauto, šie metai ne išimtis – gyventojų aktyvumas teikiant deklaracijas panašus kaip ir pernai.

  Kokios pagrindinės naujovės laukia gyventojų, deklaruojančių pajamas?

  Šių metų deklaracijos forma ir deklaracijų teikimo tvarka išlieka tokia pati kaip ir praėjusiais metais, tad pagrindo nerimauti dėl reikšmingų pokyčių nėra. Manome, kad deklaracijas pateikti bus dar paprasčiau. Vaikus auginantiems tėveliams nuo 2018-ųjų nėra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Šią lengvatą pakeitė kitos paramos vaikus auginantiems gyventojams formos. Tai reiškia, kad šiais metais tėvams papildomai skaičiuoti metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už auginamus vaikus nebereikės.

  Priminkite, kam reikėtų suklusti ir pateikti pajamų deklaraciją?

  Deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti gyventojai vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius. Daliai asmenų, kurie užima pareigas 23-ose kategorijose (t. y. politikai, tarnautojai ir kt.), deklaracijos pateikimas yra privalomas. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM). Be abejo, pajamų deklaraciją turėtų pateikti gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių.

  Gauti pinigų visada smagiau, nei juos išleisti. Kas gali tikėtis į sąskaitą susigrąžinti dalį sumokėtų mokesčių?

  Susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio gali tie asmenys, kuriems buvo taikytas per mažas NPD. Tai reiškia, kad per metus jie sumokėjo daugiau GPM, nei turėjo. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už iki 2008 m. gruodžio 31 dienos paimtą būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas, ar pirmas studijas profesinėje arba aukštojoje mokykloje. Grąžinti permokas pradėsime dar šį mėnesį.

  Nors pajamų ir turto deklaracijų pateikimo terminas nesikeičia jau daugelį metų, priminkite, iki kada reikėtų tai padaryti.

  Gyventojai, privalantys pateikti pajamų ir turto deklaracijas, tai padaryti turėtų iki gegužės 2 d. Visgi, noriu pažymėti, kad tie gyventojai, kurie nori pasinaudoti lengvatomis, pavyzdžiui, susigrąžinti dalį sumokėto GPM už studijas, tai padaryti gali bet kada. Deklaracijas galima tikslinti už praėjusius 5 metus.

  Kartu su deklaracijomis gyventojai gali pateikti ir prašymus 2 proc. nuo sumokėto gyventojo pajamų mokesčio skirti paramai. Ar skiriant paramą yra kokių naujovių?

  Iš tiesų, naujovių yra. Nuo šių metų, šalia įprastų dviejų procentų pajamų mokesčio skyrimo paramos gavėjams ir vieno procento skyrimo politinėms partijoms, jau bus galima skirti papildomą 1 procentą ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. Dar viena svarbi naujovė laukia kitais metais. 2019-ieji metai, planuojama, yra paskutiniai, kuomet skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio paramai galima pildant popierinius prašymus, mat nuo 2020-ųjų tokie prašymai bus priimami tik elektroniniu būdu. 2018 m. tokius prašymus e. būdu pateikė 63 proc. gyventojų.

  Ar daug kauniečių pasinaudoja galimybe paremti įvairias organizacijas?

  Kauno mieste ir rajone praėjusiais metais dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti paramai nutarė daugiau nei 81 tūkst. gyventojų. Iš jų daugiau nei 5 tūkst. skyrė paramą ir politinėms partijoms. Įvairios organizacijos sulaukė 2,7 mln. eurų paramos, politinėms partijoms praėjusiais metais skirta 119 tūkst. eurų.

  Šiais metais mokesčių inspekcija gyventojus kviečia ne tik deklaruoti praėjusių metų pajamas, bet ir anksčiau pamirštus mokesčius sumokėti be baudų ir delspinigių. Gal galite plačiau papasakoti apie šią galimybę?

  Iš tiesų, šiuo metu tokia galimybė atverta nuo šių metų pradžios. Tai yra unikali galimybė visiems mokesčių mokėtojams deklaruoti anksčiau gautas, tačiau nedeklaruotas pajamas ir mokesčius sumokėti be pasekmių – delspinigių ir baudų. Tokia proga yra suteikiama pirmą bei vienintelį kartą ir ateityje analogiška galimybe mokesčių mokėtojai pasinaudoti jau nebegalės. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami. Nuolatos ieškome susitarimo su sąžiningais mokesčių mokėtojais, kviečiame juos atviram dialogui. Todėl siūlome šią vienetinę galimybę savanoriškai atsiskleisti, ištaisant savo praeityje, galbūt, padarytas klaidas ir įveikiant savo veiklos tęstinumo iššūkius.

  Nuo kokių mokesčių delspinigių atleidimas yra taikomas?

  Mokesčių mokėtojai galės būti atleisti nuo visų VMI administruojamų mokesčių delspinigių, išskyrus žemės mokestį, kurį vienintelį už gyventoją apskaičiuoja mokesčių administratorius. Taigi, vienkartinė galimybė taikoma gyventojų pajamų mokesčiui, pridėtinės vertės mokesčiui, pelno mokesčiui, akcizams ir kitiems mokesčiams pagal LR mokesčių administravimo įstatymą. Pažymime tai, kad vienkartinis atleidimas nuo delspinigių nėra taikomas pajamoms, įgytoms verčiantis baudžiamojo įstatymo uždraustomis veiklomis (prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiais) ar pinigų plovimo atvejais, kita nusikalstama veika.

  Kaip galima pasinaudoti šia galimybe, ką gyventojai bei įmonės turi daryti, norėdami atsiskleisti?

  Norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe mokesčių mokėtojai iki liepos 1 d. turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus 2014 – 2018 m. arba, jei pageidauja, už visus penkerius metus ir deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Manome, kad tai labai patogu padaryti deklaruojant praėjusių metų pajamas. Pateikus ar patikslinus deklaracijas, VMI už kadaise nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos ir baudų neskirs. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų. Tačiau, jeigu mokesčių mokėtojui sumokėti visą sumą išsyk yra sudėtinga, kyla finansinių sunkumu, VMI suteikia galimybę sudaryti ir periodinių mokėjimų grafiką – laikotarpiui iki 2 metų. Tokiu atveju siūlome nedelsti, per 20 dienų kreiptis į VMI ir pasinaudoti galimybe mokesčių sumą išdėstyti bei sumokėti dalimis be jokių palūkanų.

  O kaip vykdoma pati atleidimo nuo delspinigių procedūra?

  Siekdami užtikrinti mokesčių mokėtojų konfidencialumą ir anonimiškumą, deklaracijas priimame bendra tvarka, prie jų jokių pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o tam, kad mokesčių mokėtojas būtų atleistas nuo delspinigių, nereikia teikti ir jokių papildomų prašymų, tai įvyks automatiškai. Pirmąjį 2019-ųjų pusmetį mokesčių administratorius nepradės naujų mokestinių patikrinimų ir sudarys galimybę mokesčių mokėtojams atsiskleisti patiems. Net ir tuo atveju, kai VMI mokestinius patikrinimus pradėjo dar 2018 m. ir šiuo metu jie nėra baigti, mokesčių mokėtojai vis tiek turi teisę būti atleisti nuo delspinigių, jei pateiks ar patikslins deklaracijas iki patikrinimo akto surašymo.

  Kodėl vertėtų pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti?

  VMI plėtoja Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAS, naudoja kitas šiuolaikines IT technologijas, kurių dėka mokesčių slėpimo atvejus identifikuoti darosi vis paprasčiau. VMI disponuoja faktiškai visa valstybės turimų registrų bei valstybės institucijų kaip SODRA, Muitinė, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, ir kt. turima informacija bei duomenimis, o taip pat duomenis gauna ir iš trečiųjų šaltinių, tarp ir jų įmonių, bankų, notarų ir kt. Be to, paskutiniuoju metu ypatingai plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio dėka gaunama informacija apie asmenų ir įmonių turimas sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas. Po 2019 m. liepos 1 d. VMI atnaujins mokesčių mokėtojų kontrolę, identifikuos praeityje galimai pajamas nuslėpusius ir mokesčių vengusius bei neatsiskleidusius asmenis, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.

  Kokia nauda laukia tų, kurie pasinaudos  šia vienkartine galimybe savanoriškai atsiskleisti?

  Savanoriškai atsiskleidęs mokesčių mokėtojas pirmiausia pagerins savo įmonės reputaciją visuomenės ir verslo partnerių akyse. Mokesčių administratorius nuo 2019 m. viešai skelbia mokesčių mokėtojus, kurie pagal atitinkamus kriterijus yra laikomi patikimais ir, priešingai, neatitinka patikimumo kriterijų. „Patikimumo“ statusą turintys mokesčių mokėtojai pagerins savo veiklos rodiklius, jiems bus taikoma supaprastinta bei greitesnė mokesčių permokos grąžinimo ir mokestinių nepriemokų įskaitymo kito mokesčių mokėtojo turima permoka tvarka. Tokio mokesčių mokėtojo VMI neįtrauks į „rizikingųjų“ sąrašus, kur pastarieji bet kuriuo metu gali būti atrinkti kontrolės veiksmams.

  O kas laukia tų mokesčių mokėtojų, kurie nepasinaudos #TaVienintele galimybe?

  Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję  šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius, mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų:  jiems bus apskaičiuojami ne tik papildomai mokėtini mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas (kai tai numato įstatymas). Nepasinaudojus vienkartine atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus, pagal kuriuos konstatuojama jog mokesčių mokėtojas neatitinka nustatytų minimalių patikimumo kriterijų, toks asmuo praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neteks paramos gavėjo statuso, taip pat pablogės jo kreditavimo finansų įstaigose galimybės. Tokio mokesčių mokėtojo tikrinimo laikotarpis truks 5 metus, kai kitų mokesčių mokėtojų – 3, o nustatyti pažeidimai bus viešinami.

  Kur kreiptis gyventojams turintiems papildomų klausimų apie pajamų ir turto deklaravimą arba galimybę atsiskleisti?

  Daugiau informacijos visai rūpimais mokestiniais klausimais gyventojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje vmi.lt, taip pat paskambinus Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Detali informacija apie galimybę atsiskleisti skelbiama minėtoje interneto svetainėje, taip pat internetiniame puslapyje www.kiek.lt. Pasikonsultuoti galima tuo pačiu trumpuoju numeriu 1882 pasirenkant numerį 5 – „vienintelė galimybė atsiskleisti“. VMI garantuoja visų mokesčių mokėtojų konfidencialumą.

  Dėkojame už pokalbį.

Skip to content