• Europos Komisija: Lietuva yra tarp sparčiausiai augančių novatorių

  Iš šiandien Europos Komisijos paskelbtos 2019 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės matyti, kad ES inovacijų veiklos rezultatai gerėja jau ketverius metus iš eilės. Pirmą kartą Europos inovacijų diegimo rezultatai geresni nei Jungtinių Valstijų. Tačiau ES vis dar atsilieka nuo Japonijos ir Pietų Korėjos, o Kinija ją sparčiai vejasi.

  • ES šalys pagal jų rezultatus skirstomos į keturias grupes: inovacijų lyderės, stiprios novatorės, vidutinės novatorės ir nuosaikios novatorės. Lietuva toliau išlieka vidutinių novatorių grupėje, tačiau Lietuvoje, kaip ir Graikijoje, Latvijoje, Maltoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje ir Nyderlanduose inovacijų diegimo rezultatai pagerėjo labiausiai. Palyginus su 2011 m. Lietuvoje rezultatai žymiai gerėja novatoriškų MVĮ srityje, inovacijoms palankios aplinkos srityje, patrauklių mokslinių tyrimų sistemų srityje.

  2019 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės pagrindinės išvados:

  • ES inovacijų lyderė yra Švedija, po jos rikiuojasi Suomija, Danija ir Nyderlandai. Estija pirmą kartą pateko į stiprių novatorių grupę.
  • Nuo 2011 m. ES inovacijų diegimo rezultatai vidutiniškai pagerėjo 8,8 proc.
  • Pasaulio mastu ES pralenkė Jungtines Valstijas. ES pasiekė daug geresnių rezultatų už Braziliją, Indiją, Rusiją ir Pietų Afriką. Tačiau Kinijos inovacijų diegimo rezultatai gerėja tris kartus greičiau nei ES. ES atsilieka nuo Japonijos ir Pietų Korėjos.
  • Konkrečiose inovacijų diegimo srityse geriausių rezultatų pasiekė šios ES šalys: Danija – žmogiškųjų išteklių ir inovacijoms palankios aplinkos srityse, Liuksemburgas – patrauklių mokslinių tyrimų sistemų srityje, Prancūzija – finansavimo ir paramos srityje, Vokietija – įmonių investicijų srityje, Portugalija – novatoriškų MVĮ srityje, Austrija – tinklų srityje, Malta – intelektinio turto srityje, Airija – poveikio užimtumui ir pardavimui srityse.

  Europos inovacijų diegimo duomenys papildo birželio 5 d. per Europos semestrą Europos Komisijos priimtus ES valstybėms narėms skirtų ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus, kuriuose taip pat pabrėžiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmuo ir rekomenduojama didinti našumo augimą ir konkurencingumą.

  Lietuvos duomenų suvestinė

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_2991

Skip to content