• Naujienos
 • Lietuvos statistikos departamentas: pandemija didelės įtakos įmonių skaičiui neturėjo

  ŪKIO SUBJEKTAI

  2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 108 258 ūkio subjektai (neįskaitant fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla), jie sudarė 43 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, palyginti su 2020 m. pradžia, padidėjo 0,7 proc.

  Sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų (neįskaitant fizinių asmenų) – 382. Kitoje aptarnavimo veikloje jų skaičius tiek pat išaugo. Nors ir sumažėjęs, prekybos sektorius išsaugojo lyderio poziciją. Beveik ketvirtadalis ūkio subjektų (22,5 proc.) vykdė didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą.

   

  1 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai (neįsk. fizinių asmenų) pagal ekonominės veiklos rūšis, metų pradžioje

  82,6 proc. veikiančių ūkio subjektų dirbo mažiau negu 10 darbuotojų.

  Daugumos šalies ūkio subjektų metinės pajamos sudaro iki 300 tūkst. EUR. Ūkio subjektai, per metus gaunantys daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,3 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.

  2 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai (neįsk. fizinių asmenų) pagal pajamas, metų pradžioje

  VĮ Registrų centro duomenimis, 2020 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 13 342 ūkio subjektai, tai 5 proc. daugiau negu 2019 m. Daugiausia naujai įregistruotų ūkio subjektų buvo Vilniaus m. savivaldybėje, mažiausiai – Birštono savivaldybėje.

  VERSLO DEMOGRAFIJA: IŠ 2007 M. PRADĖJUSIŲ VEIKLĄ ŪKIO SUBJEKTŲ (ĮSKAITANT FIZINIUS ASMENIS) IŠLIKO 17,6 PROC., IŠ PRADĖJUSIŲJŲ VEIKLĄ 2010 M. – DAUGIAU, NEI 30 PROC.

  Verslo demografija rodo ūkio subjektų (juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla) populiacijos pokyčius – jų ekonominės veiklos pradžią, gyvavimą ir pabaigą, sparčiai augančių ūkio subjektų skaičių ir kt.

  Kasmet ekonominę veiklą pradeda daugiau ūkio subjektų, negu ją nutraukia. Tik ekonominės krizės metais (2008–2009) veiklą nutraukė daugiau ūkio subjektų.

  Vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti verslo prisitaikymo prie rinkos sąlygų galimybes, yra gyvuojančių (veiklą tęsiančių) ūkio subjektų skaičius.

  Iš 41 312 ūkio subjektų, pradėjusių veiklą 2007 m., tik 7 257 (17,6 proc.) tęsė veiklą po 5 metų. Tam įtakos galėjo turėti 2008 m. ekonominė krizė. O ūkio subjektų, pradėjusių veiklą 2010 m. ir vėliau, po 5 metų „išgyveno“ daugiau nei 30 proc.

  3 lentelė. Gyvuojančių (veiklą tęsiančių) ūkio subjektų skaičius 2007–2018 m.

  Ūkio subjektai, iki 2009 m. pradėję veiklą su mažiau negu 2 darbuotojais ir toliau ją tęsę, po 5 metų „užaugo“ vidutiniškai triskart – juose jau dirbo vidutiniškai po 6 darbuotojus. Nors ne taip sparčiai, tačiau 2010 m. ir vėliau pradėjusiuose veiklą ūkio subjektuose darbuotojų skaičius taip pat didėjo – per 5 metus beveik dukart.

  4 lentelė. Vidutinis darbuotojų skaičius viename gyvuojančiame ūkio subjekte 2007–2018 m.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

  Paaiškinimai

  Veikiantis ūkio subjektas – Juridinių asmenų registre įregistruotas, vykdantis ekonominę veiklą, turintis darbuotojų ir (ar) pajamų subjektas. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų sąrašą neįtraukiami įmonių filialai (išskyrus užsienio įmonių filialus) ir atstovybės.

  Verslo demografija – statistikos sritis, apibūdinanti ūkio subjektų (juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla) populiacijos pokyčius. Verslo demografijos objektas – visi veikiantys ūkio subjektai, tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai – savarankiškai dirbantys asmenys.

  Ūkio subjekto veiklos pradžia verslo demografijoje – ūkio subjekto realios veiklos pradžia, tai yra buvo priimti darbuotojai, pradėta gaminti produkcija ir pan. Jei ūkio subjektas pakeičia veiklą, prisijungia prie ar atsiskiria nuo kito ūkio subjekto, atnaujina sustabdytą veiklą per dvejus metus, jis nėra laikomas naujai pradėjusiu veiklą.

  Gyvuojantis (veiklą tęsiantis) ūkio subjektas – turintis pajamų ir (ar) darbuotojų ūkio subjektas, kuris nuo veiklos pradžios kasmet atitiko veikiančio ūkio subjekto apibrėžimą.

  Veiklą nutraukęs ūkio subjektas – dvejus metus iš eilės ekonominės veiklos nevykdęs, nei darbuotojų, nei pajamų neturėjęs ūkio subjektas. Ūkio subjekto veikla gali būti nutraukta anksčiau nei ji oficialiai išregistruojama.

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

   

Skip to content