• Kvietimas teikti paraiškas

    Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ veiklą, skirtą finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą bendradarbiaujant „Eureka“ tarpvalstybinio tinklo pagrindu.

    Šio finansavimo tikslas yra skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą) bei stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.

    Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Skip to content