• Kauno Verslo vadovų klube – pokyčiai valdyboje

  Verslo vadovų klubas savo ataskaitiniame susirinkime diskutavo apie poreikį atsinaujinti, aktyvesnį klubo narių įsitraukimą į klubo veiklą bei turinio formavimą. Siekiant išsiaiškinti klubo narių lūkesčius, klubiečiams buvo pateikta apklausos anketa.

  Klubo nariai anketoje nurodė, kokios klubo veiklos kryptys jiems yra aktualios. Populiariausios buvo:

  Pranešėjų pritraukimas aktualiomis vadovams temomis;

  Išvykų į įdomius objektus / įmones organizavimas;

  Mentorystė / jaunimo verslumo ugdymas;

  Konferencijų organizavimas, klubo prestižo didinimas;

  Tarpusavio santykių stiprinimas / rungčių, varžytuvių, žaidimų organizavimas.

  Iki šiol klube veikė 10 asmenų klubo valdyba. Siekiant efektyvesnio valdybos darbo, nuspręsta valdybą formuoti iš 7 asmenų. Klubo susirinkimo visuotiniame balsavime dalyvavo 11 kandidatų, iš kurių išrinkta valdyba 2022 – 2023 metų laikotarpiui.

  Klubo vadovu perrinktas Mantas Raišys, MB „HELM LT“ direktorius. Klubo vadovo įmonės veikla – prekyba specializuotais statybos produktais bei įrangos nuoma.

  Valdybos nariai:

  Mindaugas Šeškauskis – APB „Stašaitis&partners“ advokatas. APB užsiima teisine veikla.

  Paulius Bulota – UAB „Peiko Lietuva“  direktorius. Įmonės veikla – gelžbetoninės jungtys ir plataus panaudojimo statybines kompozitinės konstrukcijos.

  Žygimantas Tamulaitis – AB „Ortopedijos technika“ gen. direktorius. Įmonės veikla – ortopedijos techninių priemonių gamyba ir pardavimas bei stacionarinės ir ambulatorinės medicinos paslaugos.

  Edvinas Rajuncas – UAB „ES Security“ direktorius. Veikla – fizinės ir elektroninės apsaugos paslaugos.

  Mantas Bernotavičius – UAB „Fudo“ direktorius. Veikla – šalto sandėliavimo paslaugos, šviežių ir šaldytų miško ir sodo gėrybių perdirbimas.

  Vera Mileikienė – klubo koordinatorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo bendruomenės skyriaus vadovė.

  Mantas Raišys klubui vadovauja nuo 2019 metų. Jis ir advokatas Mindaugas Šeškauskis – valdybos nariai iš ankstesnės valdybos. Visi kiti verslininkai – naujai išrinkti valdybos nariai.

Skip to content