• Naujienos
 • Force majeure pažymos išduodamos, sutartis ir aplinkybes įvertinus individualiai

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad verslas, patiriantis sunkumų dėl koronaviruso (SARS-CoV-2) sukeltų aplinkybių (jei tos aplinkybės atsirado ir egzistuoja Lietuvos Respublikoje), gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas.

  Atsižvelgdami į įtemptą situaciją dėl koronaviruso keliamų sunkumų, Rūmai verslo pateiktus prašymus išduoti force majeure pažymas sieks išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką.

  Atkreipiame dėmesį, kad dėl koronaviruso užsienyje sukeltų aplinkybių, Nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinančias pažymas turi išduoti šalies, kur tos aplinkybės atsirado ir egzistuoja, atitinkamos institucijos.

  Lietuvoje Force majeure pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Jos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Šios force majeure pažymos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

  „Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė konkrečios sutarties nevykdymą. Pats ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo, tam turi atsirasti force majeure aplinkybės, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

  Force majeure aplinkybėmis pripažįstamas įvykis ar veiksmas, kuriam būdingi šie požymiai:

  1. Sudarius sutartį atsiranda aplinkybės, kurių nebuvo ją sudarant ir kurių atsiradimo šalis negalėjo protingai numatyti.
  2. Dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai nebegalima įvykdyti. Jeigu dėl tų aplinkybių tik sunkiau įvykdyti sutartį, bet objektyviai tai galima padaryti, šalis gali remtis CK 6.204 straipsniu „Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms“.
  3. Šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo joms užkirsti kelio, t.y. jos atsirado be šalies kaltės ir valios.
  4. Sutarties neįvykdžiusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Jei tam tikrų prekių kaina rinkoje smarkiai svyruoja, o sudarius sutartį tos prekės pabrangsta, tai nebus force majeure, nes šalis žinodama padėtį rinkoje, prisiėmė galimą riziką.

  Rūmai primena, kad partneris, norintis gauti pažymą, per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, būtinus dokumentus.

  Daugiau informacijos apie Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančias pažymas ir jų išdavimo tvarką galite rasti čia.

Skip to content