• EK remia žemės ūkio maisto produktų sektorių ir siūlo didesnę valstybės paramą maisto perdirbimo įmonėms

  Per koronaviruso pandemiją Europos Sąjungos žemės ūkio produktų sektorius išlieka atsparus, tačiau ūkininkai ir gamintojai susiduria su sunkumais, kyla įtampa. Užtikrinti aprūpinimą maistu ir išsaugoti veiksmingas maisto tiekimo grandines visame žemyne ir toliau yra vienas iš Europos Komisijos prioritetų. Europos Komisija atidžiai stebi visas žemės ūkio rinkas ir prekybą žemės ūkio produktais, o ES rinkos stebėjimo centrai nuolat atnaujina informaciją.

   

   

   

   

   

  Nuo krizės pradžios Europos Komisija jau ėmėsi šių žemės ūkio maisto produktų sektoriaus rėmimo priemonių:

  • Pratęsiamas BŽŪP išmokų mokėjimo paraiškų terminas. Naujas mokėjimo paraiškų terminas – 2020 m. birželio 15 d. (vietoj gegužės 15 d.). Taigi šiuo sunkiu precedento neturinčiu metu ūkininkai turės daugiau laiko paraiškoms parengti.
  • Didesnė valstybės pagalba. Pagal naują laikiną valstybės pagalbos tvarką ūkininkai dabar gali gauti iki 100 000 EUR pagalbą vienam ūkiui, o maisto perdirbimo ir prekybos įmonės – iki 800 000 EUR. Šią sumą galima papildyti de minimis pagalba – žemės ūkio sektoriui skirta nacionaline parama, kurios neprivalo iš anksto patvirtinti Europos Komisija. Neseniai didžiausia leidžiama šios pagalbos suma buvo padidinta iki 20 000 EUR (tam tikrais atvejais iki 25 000 EUR). Tai reiškia, kad pagal laikiną tvarką visa nacionalinė parama vienam ūkiui gali siekti 120 000 ar 125 000 EUR.
  • Nuolatinis maisto produktų tiekimas visai ES. Europos Komisija glaudžiai koordinuoja veiklą su valstybėmis narėmis, siekdama atverti žaliuosius koridorius ir taip užtikrinti, kad sklandžiai veiktų prekių bendroji rinka. Tuose žaliuosiuose koridoriuose, esančiuose paskirtuose pagrindiniuose sienos perėjimo punktuose, patikra netruks ilgiau negu 15 min. Per juos galima vežti visas prekes, įskaitant žemės ūkio maisto produktus.

   

  Daugiau informacijos čia

   Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content