• Verslo administravimas KTU MBA

  Tai vienerių metų pokyčių lyderystės ir atsparumo pokyčiuose verslo aplinkoje  ugdymo kelionė. Ši studijų programa suteiks naujausias žinias ir tarptautines  praktikas bei įgūdžius, būtinus vystyti inovatyvų verslą ir atsparią organizaciją.  Dėl šios priežasties verslo administravimo KTU MBA studijų programos ašimi  yra pasirinktas pokyčių inicijavimas ir valdymas. Studijų metu įsigilinsite į technologines tendencijas ir transformacijas, o jų sąlygotų iššūkių ir transformacijų  kontekste gebėsite: 

  • formuoti verslo strategiją ir priimti inovatyvius verslo vystymo ir / ar organi zacijos transformacijos sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis;  • sukurti prielaidas įsitraukti ir bendradarbiauti visoms suinteresuotoms šalims  (klientams, darbuotojams, partneriams ir kt.);  
  • įgalinti darbuotojų komandas įgyvendinti organizacinius pokyčius.  

  Ši programa skirta verslo įmonių ir organizacijų vadovams regionuose, mažų ir  vidutinių įmonių vadovams bei didelių įmonių vidutinės grandies vadovams,  atsakingiems už pokyčių įgyvendinimą organizacijose.

   Verslo administravimo KTU MBA – 10-12 mėnesių studijų programa (60 ECTS). 

  • Aukšto lygio Lietuvos ir užsienio dėstytojų bei verslo praktikų paskaitos. 
  • Kontaktiniai užsiėmimai patogioje lokacijoje 3 dienas per mėnesį (ketvir tadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais). Kiti užsiėmimai – nuotoline mo kymosi forma. 
  • Kompetencijų pasiekimo progreso vertinimas studijų pradžioje ir pabaigoje,  vadovaujantis Mokymosi užtikrinimo metodika (angl. Assurance of  learning). Kompetencijų sertifikatas sėkmingai baigusiems studijas.  
  • Baigiamasis studijų projektas neprivalomas. 
  • Verslo administravimo magistro laipsnis (MBA) (angl. Master of Business  Administration) sėkmingai pabaigusiems programą.

  Programos turinys – 

  4 tarpdisciplininiai tematiniai laukai ir  žinias įtvirtinantys grupiniai projektai

  KTU MBA studijų programą studijuoja bakalauro arba profesinio bakalauro  laipsnį įgiję ir ne trumpesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį turintys asme nys, atitinkantys su programos pobūdžiu siejamus aukštosios mokyklos  nustatytus reikalavimus.


  Kontaktai


  Prof. dr. Edita Gimžauskienė

  Dekanė

  Gedimino g. 50-319, Kaunas
  tel. +370 (37) 300 550
  e. p. edita.gimzauskiene@ktu.lt,
  ktu.mba@ktu.lt

  Doc. dr. Jurgita Stravinskienė
  Studijų prodekanė
  Gedimino g. 50-323, Kaunas
  tel. +370 (612) 12 788
  e. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt,
  ktu.mba@ktu.lt


  Daugiau informacijos:

  https://evf.ktu.edu/business-clinics/ktu-mba/

Skip to content