• VDU – mokymų programa „Konfliktų mediacija”

  Mokymų programos „Konfliktų mediacija“ tikslas – ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų gebėjimą savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninius, tarpgrupinius ir kt. konfliktus, taikant mediacijos metodą, skatinantį konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą. Mediacija padeda valdyti konfliktus ir siekti susitarimo dalyvaujant tarpininkui, kai konfliktuojančioms šalims nepavyksta pasiekti to savo jėgomis.

  Programoje dalyviai išmoks mediacijos kaip metodo ir gebės taikyti jį sprendžiant konfliktines situacijas savo profesinėje aplinkoje. Mokymų programa pagrįsta 3 pagrindiniais principais: įgyti žinias, įsisąmoninti turimas nuostatas ir lavinti gebėjimus.

  Studijuoti kviečiami Įvairių sričių (psichosocialinių paslaugų, švietimo sektoriaus, valstybės tarnybos, verslo ir kt.) vadovai ir specialistai, kurie savo darbe susiduria su tarpasmeniniais, tarpgrupiniais konfliktais ir nori išmokti konfliktų mediacijos metodo.

  Mokymų apimtis: 60 akademinių valandų.

  Baigus programą mokymų dalyviams išduodamas Vytauto Didžiojo universitete registruotas įgytas žinias ir gebėjimus liudijantis pažymėjimas.

  Mokymų datos ir struktūra: Mokymo programoje akcentuojamas praktinių gebėjimų ugdymas, analizuojami atvejai iš mokymo dalyvių darbinės patirties, organizuojamos supervizijos.

  2021 m. sausio 15 d. I mokymų diena: Susipažinimas su konfliktų mediacijos metodu.
  2021 m. sausio 22 d II mokymų diena: Mediacijos procesas ir įrankiai.
  2021 m. sausio 23 d. III mokymų diena: Mediacijos taikymo galimybių mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje aptarimas ir praktinių mediacijos gebėjimų lavinimas.
  2021 m. vasario 5 d. IV mokymų diena: Supervizija / patirčių aptarimas.

  Mokymų programos aprašas

  Mokymų kaina: 330-350 eurų (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).

  Mokymų vieta: Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Jonavos g. 66, Kaunas.

  Pastaba: Susiklosčius aplinkybėms, neleidžiančioms programos realizuoti akivaizdiniu būdu, mokymai būtų vykdomi nuotoliniu būdu.

  Norinčių dalyvauti mokymuose prašymus prašome siųsti iki 2020 gruodžio 8 d. el. paštu roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt

  2020 m. gruodžio 10 d. 17 val. kviesime į informacinį susitikimą su norinčiais dalyvauti mokymuose

  Dėl papildomos informacijos kreipkitės telefonu: 8 37 327947; el.paštu roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt

Skip to content