• Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

  Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

  Aukštas pareigas užimantys vadovai susiduria su didele profesine rizika. Pastaraisiais metais Lietuvoje pretenzijų kiekis dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo augo: 2012 m. teismus pasiekė 589 bylos d, 2011 m. tokių bylų buvo 509, 2010 m. – 365, 2009 m. – 151 (šaltinis: http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
  ).

  Pagal galiojančias teisės normas, darbo užmokesčio dydis neriboja vadovų atsakomybės, eidamas vadovaujančias pareigas asmuo už savo sprendimus atsako savo asmeniniu turtu bei finansais. Dažnai neribojanti atsakomybė slegia ir kitus įmonės vadovus, kurių darbo sutartyse numatyta visiška materialinė atsakomybė. Pretenzijos gali siekti milijonines sumas, o teisinės gynybos išlaidos pirmos instancijos teisme vidutiniškai atsieina apie keliasdešimt tūkstančių litų.

  Vadovui gali tekti prisiimti atsakomybę dėl netinkamo bendrovės sutarčių vykdymo ar kontrolės, melagingo ar klaidinančio pranešimo, klaidų ar aplaidumo, įstatuose arba vidinėje bendrovės dokumentacijoje įtvirtintų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, netinkamo įmonės patikėtinio pareigų laikymosi, kompetencijos viršijimo, netinkamos pavaldinių kontrolės ir kt. Pretenzijos yra nekontroliuojamos, o vadovas jų gali gauti iš bet kur – valstybinių institucijų, bendrovės akcininkų, darbuotojų, kreditorių, verslo partnerių, klientų, konkurencijos tarnybos, kitų trečiųjų asmenų. Nepriklausomai nuo pretenzijos pagrįstumo, bet kuriuo atveju būtų patiriamos išlaidos teisinei gynybai, kurias šiuo atveju kompensuotų draudikai.

  UADBB „Colemont draudimo brokeris“, turintis 15 metų patirtį draudimo rinkoje, pastebi augantį vadovaujančių asmenų susidomėjimą šia draudimo apsauga.

  Šio draudimo nauda abipusė – akcininkai apsaugo investicijas, nes potenciali žala verslui gali būti kritinė, taip pat vadovai apsaugo savo asmeninį turtą, finansus, reputaciją. Bendrovė gali samdyti aukšto lygio vadovus, kurie nebijotų priimti verslui rizikingus sprendimus, o taip pat sudaro sąlygas vadovui ginti save teisme.Vadovai apdraudžiami dėl pretenzijų, kaltinimų, įtarimų, ieškinių ir kitų reikalavimų. Draudimo bendrovė atlygina teisines gynybos išlaidas, be teismo sprendimo patirtą žalą pagal taikos sutartį, teisines išlaidas, kai įmonėje atliekamas valstybinės institucijos patikrinimas, reputacijos atstatymo išlaidas, nuostolio mažinimo išlaidas, civilines ir administracines baudas, dėl vadovo kaltės nukentėjusiųjų patirtus nuostolius.

Skip to content