• Tarptautiškumo vaidmuo profesiniame mokyme
 • Tarptautiškumo vaidmuo profesiniame mokyme

  Marijampolės profesinio rengimo centras, kaip ir daugelis Europos profesinio mokymo teikėjų, suvokia tarptautiškumo svarbą profesinio mokymo sektoriuje, tad turi aiškią ir gerai pagrįstą tarptautiškumo strategiją. Tai padeda apibrėžti tarptautiškumo vaidmenį plėtojant ir tobulinant organizacijos darbuotojų, mokytojų, mokinių kompetencijas ir gebėjimus bei gerinti veiklos kokybę.

  Marijampolės PRC plėsdamas savo tarptautinius tinklus kiekvienais metais didina tarptautinį bendradarbiavimą ir projektų įgyvendinimą. 2020 m. lapkričio mėnesį pradėtas ir 2022m. spalio mėnesį sėkmingai įgyvendintas dar vienas ,,Erasmus+“ programos mobilumo projektas ,,Atrask save Europoje“. Šio projekto metu 16 profesijos mokytojų bei administracijos darbuotojų ir 40 įvairių specialybių (virėjo, kelininko, automobilių mechaniko, padavėjo/barmeno, kirpėjo ir kt.) mokiniai stebėjo, mokėsi, dalinosi patirtimi, tobulino profesinius įgūdžius užsienio įmonėse ir profesinio mokymo įstaigose. Skirtingos stažuočių šalys (Suomija, Tenerifė, Italija, Vokietija, Latvija, Portugalija, Olandija) – skirtinga patirtis, įnešanti įvairios tarptautiškos patirties ne tik dalyviams, bet ir visai bendruomenei bei potencialiems darbdaviams.

  Vis labiau globalėjanti darbo aplinka yra ir galimybė, ir iššūkis visai Europai, į tai taip pat privalo reaguoti profesinio mokymo teikėjai. Todėl vis didesnis dėmesys yra skiriamas kalbiniams ir socialiniams įgūdžiams, kitų kultūrų ir darbo sąlygų kitose šalyse žinojimui. Tad šio projekto metu įgyti specifiniai profesiniai įgūdžiai ir bendrosios kompetencijos padeda mokiniams lengviau integruotis į darbo rinką, o darbuotojams įgyvendinti pokyčius ir gerinti mokymo(si) kokybę bei patrauklumą.

  Naują kvalifikaciją ar kompetencijas įgijusių besimokančių asmenų ir būsimus specialistus ruošiantys darbuotojai geriau atliepia darbdavių keliamus reikalavimus, poreikius ir neatsilieka nuo šiuolaikinių darbo aplinkos pokyčių, kas padeda kurti pridėtinę vertę visuomenei. Projekto dalyvių įgytos kompetencijos pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu bei stažuotės sertifikatu.

  Projekto metu, vyko nauja mokymo(si) veikla virėjo profesijos mokiniams ir mokytojams-atvykstamasis Italijos restorano šefo vizitas į Marijampolės PRC. Jis vedė mokymus, gilindamas žinias itališkų patiekalų gaminime bei maisto tvarume, mokė kūrybiškai sunaudoti maisto likučius.

  Dalyviai įgijo tarpkultūrinių kompetencijų, pagerino bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulino kalbinius, socialinius, asmeninius, darbo komandoje įgūdžius. Projekte dalyvavo (daugiau nei 50%) mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai esantys iš sunkiau besiverčiančių, nepilnų šeimų, našlaičiai. Tai padėjo mažinti socialinę atskirtį bendruomenėje suteikiant visiems vienodas bei lygias galimybes įgyti įvairios tarptautinės mokymo(si) ir gyvenimiškos patirties.

  Įgytomis patirtimis, kurios motyvuoja, padrąsina kitus, parodo teikiamą naudą, dalyviai pasidalino ir pademonstravo sklaidos renginiuose, kuriuose dalyvavo bendruomenės nariai, socialiniai partneriai ir darbdaviai. Glaudus bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi, stiprina ryšius ir padeda efektyviau reaguoti į greitai besikeičiančius darbo rinkos poreikius. Daugiau informacijos galite rasti www.mprc.lt.

  Projekto vadovė Monika Lunskutė

  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Skip to content