• „Statybų ekonominiai skaičiavimai“: profesionalios nepriklausomų specialistų konsultacijos ir sprendiniai
 • „Statybų ekonominiai skaičiavimai“: profesionalios nepriklausomų specialistų konsultacijos ir sprendiniai

  „Statybų ekonominiai skaičiavimai“: profesionalios nepriklausomų specialistų konsultacijos ir sprendiniai

  UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ jau keturioliktus metus specializuojasi sąmatinių skaičiavimų ir sąmatų sudarymo programų kūrimo srityje. Ypač didelį dėmesį bendrovė skiria statybinių įmonių informacinių sistemų vystymui, turimų programinių priemonių efektyvesniam taikymui, integravimui su projektavimo, kalendorinio planavimo, apskaitos sistemomis, statybų ekonomikos klausimams. Stengiamasi šviesti ir informuoti visuomenę, būsimuosius statybos specialistus apie statybos dokumentacijos ir sąmatos, kaip statybos organizacinio dokumento, vertę. Jos iš esmės neįmanoma pervertinti.

  Sąmata parodo, kaip statysim ir kiek tai kainuos, nes būtent iš sąmatos imami duomenys statybos organizavimui: darbų sąrašas ir apimtys, jų vykdymui reikalingi ištekliai ir t.t.

  Priešingai susidariusiai nuomonei, sąmata parodo ne tik ir ne tiek statybos kainą, kiek darbų eiliškumą, jų realizavimo technologiją bei išteklių – darbo jėgos, medžiagų ir mechanizmų – poreikį. Tai būsimų darbų planas. Geras pasiruošimas statybai, protingas finansinių investicijų valdymas vykstant darbams bei techninė kontrolė – būtini, siekiant užtikrinti kokybišką ir ekonomiškai pagrįstą statybą, naudingą ir statytojui (investuotojui), ir rangovui. Išlaidos tvarkingam statybos organizavimui visuomet atsiperka su kaupu: seniai įrodyta, kad vienas litas, įdėtas į projektavimą, – tai dešimt litų, sutaupytų statybos metu. Sąmata visuomet turėtų maksimaliai atspindėti turimą pradinę informaciją, maksimaliai tiksliai įvertinti išteklių sąnaudas ir kaštus.

  Sąmata sudaroma panaudojant statybos ir remonto darbų normatyvus bei įmonių kalkuliacijas, pritaikant prie planuojamos technologijos, konkrečių sąlygų, tikslinant išteklius bei jų kainas. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į priskaičiavimus – papildomoms išlaidoms darbams atlikti, statybvietei įrengti, pridėtinėms išlaidoms (rangovinės organizacijos administracinėms išlaidoms), pelnui ir PVM, kadangi jie gali sudaryti iki 50-70 proc. statybų kainos.

  Lietuvoje naudojami statybos ir remonto darbų normatyvai, skaičiuojamosios kainos, yra nors ir ne be priekaištų, tačiau pakankamai patikimi ir leidžia apskaičiuoti statybos kainą 85-95 proc. tikslumu. Be abejo, reikalinga itin aukšta sąmatininko kvalifikacija, aukšta pačio projekto kokybė.

  Deja, šiuo metu stebima aiški projektinės dokumentacijos kokybės prastėjimo tendencija. Neretai apsiribojama vadinamuoju projektiniu pasiūlymu, o projekto ekonominė projekto dalis – bene svarbiausia projekto dalis – paliekama projektavimo pabaigai arba visai sumenkinama iki niekalo. Tokią tendenciją didžiaja dalimi lemia pačių statytojų (investuotojų) nesuprantamas nenoras reikalauti kokybiško projekto, apgalvotų konstrukcinių sprendimų, šiuolaikiškų projektavimo technologijų panaudojimo. Visa tai kelia itin didelius reikalavimus ne tik sąmatininko kvalifikacijai, bet ir jo darbo priemonėms.

  Ne tik dirbdami su pažangiausiomis sąmatų programomis, bet ir būdami jų betarpiški kūrėjai, kasdien besidalindami patirtimi su daugiau kaip 1200 vartotojų, UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ sąmatininkai tikrai turi ką pasiūlyti klientams. Išnaudodami beribį programinės įrangos lankstumą, galima parengti itin tikslias, aiškias, objektyvias sąmatas, profesionaliai paruošti pilną sąmatinę dokumentaciją tiek popieriuje, tiek ir įvairiais elektroniniais pavidalais.

  Visuose SES programiniuose produktuose, o ypač SES3, akcentuojamas lankstumas, valdymo elementų lakoniškumas, kopijavimo galimybės, naujų technologijų panaudojimas, importo ir eksporto galimybės, integravimas su kitomis sistemomis.

  Vartotojo sąsajos ergonomiškumas visuomet buvo vienas pagrindinių bendrovės prioritetų. Net mažiausi niuansai (pavyzdžiui, ar žinote, kad tekstas, užrašytas mažosiomis raidėmis, skaitomas greičiau ir suvokiamas geriau nei tas pats tekstas, užrašytas vien didžiosiomis raidėmis?) gali smarkiai įtakoti darbo našumą. Valdymo elementų įprastumas, paprastumas ir lakoniškumas leidžia sutelkti visą dėmesį į dokumentą, su kuriuo dirbama. Prieš akis tik tai, kas reikalinga „šiuo momentu“: kai dirbama su sąmata, 95 proc. ekrano ir užims pati sąmata.

  Programoje SES3 dar labiau ištobulintas „tikslinis perskaičiavimas“: realizuotas privedimas iki reikiamos sumos cento tikslumu, galima panaudoti priskaičiavimus ir t.t.

  Pilna normatyvinė bazė. Bene labiausiai prižiūrima statybos darbų normatyvų bazė Lietuvos rinkoje. Statybos ir montavimo, remonto, kelių statybos ir priežiūros, melioracijos darbai, apskritai visi rinkiniai, kurie kur nors kada nors buvo išleisti, visos skaičiuojamosios kainos nuo 1994 m.

  Kopijavimo galimybės – maksimalios. Kopijuoti galima ištisus kompleksus, objektus, atskiras sąmatas, sąmatos dalis ar net pavienius skaičius.

  Tik mūsų programos gali tiek importuoti visus populiariausius sąmatų formatus, tiek ir eksportuoti į juos. SES3 sąmatų formatas – gimtasis Excel, visi skaičiavimai atliekami per formules (net sąmatinių pozicijų numeracija), tad sąmata išlieka pakankamai funkcionali net reduoguojant ją ne sąmatų programoje, o tiesiog Microsoft Excel, OpenOffice Calc ar kitose aplinkose. Sąmatą taip pat galima eksportuoti į populiarųjį PDF.

  SRiC įgalina vartotoją vykdyti statybos išteklių – medžiagų, mechanizmų – paiešką išteklių bazėse (daugiau kaip 200 Lietuvos tiekėjų bei gamintojų, arti 200 tūkstančių pavadinimų statybos išteklių ir paslaugų), nagrinėti šių išteklių techninius parametrus (kokius pateikė tiekėjas), lyginti variantus, dominančius išteklius įtraukti į žiniaraštį ar sąmatą. Toks platus realių medžiagų ir mechanizmų pasirinkimas leidžia sudaryti itin tikslias sąmatas.

  Bendradarbiaujant su UAB „INRE“ ir kitomis statybos ir projektavimo įmonėmis ne vienerius metus vystoma Sąmatų automatizuoto sudarymo (SAS) sistema, įgalinanti, turint pastato informacinį modelį, tipinius konstrukcinius elementus (o tokių yra apie 95 proc.) įsąmatinti automatiškai, vieno mygtuko paspaudimu. Sąmatininkui nebereikia skaičiuoti kiekių (tokių kaip, pavyzdžiui, vidinių statinio sienų plotas, angokraščių plotas, radiatorių kiekis), nebereikia baimintis, kad bus „pamesti“ konstrukciniai elementai ar netinkamai parinkta technologija. SAS puikiai integruojasi į Pastato informacinio modelio koncepciją (Building information modelling, BIM), įgalindamas specialistus dirbti savo darbą, negaištant laiko neefektyviems ir itin imliems procesams, kaip brėžinių sudarymas ar kiekių skaičiavimas. SAS realizuotas Bentley Microstation TriForma aplinkoje, vykdomi darbai integruojant ir su Nemetschek AllPlan produktais.

  Projektuojant statinį būtina numatyti ir tai, kokias ir kada medžiagas reiks pateikti į statybvietę. Tai daroma prieš statybą: kuo vėliau tai bus daroma, tuo daugiau tai kainuos. Medžiagų tiekėjai ne visada gali pateikti medžiagas tuoj pat, dėl tiekimo geriausia susitarti iš anksto, galbūt net pasirašyti sutartį. Be to, per anksti atvežtas medžiagas tenka sandėliuoti bei saugoti. Kalendorinis planavimas – neatsiejama statybų projektavimo dalis. Visi SES produktai leidžia itin paprastai eksportuoti visą sąmatose turimą informaciją – darbus, jiems realizuoti reikalingus išteklius, jų kiekius bei kainas – į Microsoft Project. Kalendorinis planavimas kartu su pastato informaciniu modeliu bei sąmatomis sudaro vientisą, visa apimančią 5D (3D + laikas + pinigai) sistemą, leidžiančią maksimaliai tiksliai įvertinti visus statybos aspektus, taikyti optimizavimo metodus minimizuojant statybos kaštus ir/arba trukmę.

  Bendrovėje taikomi ir kuriami produktai, ilgametė patirtis įgalina teikti itin aukštos kokybės sąmatinės dokumentacijos rengimo paslaugas, siūlyti įmonėms inovatyvius sprendinius sąmatų sudarymo ir darbų organizavimo klausimais. Bendrovės patirtis ir nešališkumas – Jums kokybiškai suteiktų paslaugų garantas.

Skip to content