• Statybos brangsta. Rangovas vienašališkai kels kainą?
 • Statybos brangsta. Rangovas vienašališkai kels kainą?

  Sparčiai augant nekilnojamojo turto statybų mastams, per metus sudaroma dešimtys tūkstančių statybos rangos darbų sutarčių, kuriomis rangovai įsipareigoja per nustatytą terminą už sutartyje aptartą kainą pastatyti užsakovo pageidaujamą statinį, atlikti vidaus arba išorės apdailos ar kitus statybos darbus. Tuo pat metu užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti tinkamos kokybės darbus ir sumokėti sutartyje aptartą kainą.

  Tačiau pastaraisiais metais drastiškai kyla statybos medžiagų ir žaliavų kainos. Sutarties vykdymo metu rangovai dažnai praneša užsakovams, jog nebeturi galimybės vykdyti sutarties nustatyta kaina, siūlo užsakovui arba mokėti padidintą rangos darbų kainą, arba nutraukti sutartį grąžinant sumokėtą avansą. Kokiais atvejais rangovas gali vienašališkai keisti kainą?

  Suprantama, jog sutarties šalys turi teisę laisvai susitarti dėl konkrečios rangos sutarties kainos, taip pat pasirinkti darbų kainos apskaičiavimo būdą, metodus. Tačiau aptariant statybų rangos darbų kainą būtinas ypatingas atidumas.

  Civilinio kodekso 6.653 straipsnio 5 dalis nustato, kad, jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006, 2012 ir 2019 metais nagrinėtose bylose yra išaiškinęs, kad tai imperatyvi norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų.

  Nagrinėtose civilinėse bylose teismas formuoja poziciją, jog įstatymo nuostatos, draudžiančios statybos rangos sutarties šalims keisti sutartyje nustatytą konkrečią darbų kainą, tikslas –šalims suteikti alternatyvias galimybes joms priimtiniausiu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su darbų kainos koregavimu, taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, drausminti statybos proceso dalyvius ir kita. Tad šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius.

  Tiesa, yra ir išimčių iš šios taisyklės. Tai atvejai, kuomet atliekant statybos rangos darbus padidėja tiekiamų medžiagų kaina. Kai rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos sutarties sudarymo momentu, rangovas turi teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba nutraukti sutartį (kodekso 6.653 str. 6 d.).

  Be to, 6.685 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiškai statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų.

  Taigi, galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą atsiranda tik tuomet, kai ją lemia tikrai svarbios, objektyvios ir nuo rangovo visiškai nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos, bet ne tokios priežastys kaip negalėjimas iš anksto tiksliai numatyti darbų kiekio.

  CK 6.684 str. 4 d. įtvirtinta, jog rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą arba per protingą terminą (kai terminas sutartyje nenustatytas), tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina.

  Šalis, siekianti pakeisti darbų kainą, privalo įrodyti išimtinių, sutarties pakeitimą leidžiančių aplinkybių, nustatytų Civilinio kodekso 6.653 straipsnio 6 dalyje, 6.684 straipsnio 4 dalyje ar 6.685 straipsnyje, buvimą. Kitu atveju šalys privalo vykdyti sutartį joje aptarta darbų kaina.

  Turite konkrečių klausimų, susijusių su statybų rangos ar kito pobūdžio rangos sutarčių sudarymu ar vykdymu? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus.

Skip to content