• Šiemet teikėte paramą? Nepamirškite pasinaudoti pelno mokesčio lengvata
 • Šiemet teikėte paramą? Nepamirškite pasinaudoti pelno mokesčio lengvata

  Ukrainoje vykstant karui, prie pagalbos Ukrainai ir jos žmonėms nuo pirmosios karo dienos kasdien aktyviai prisideda tiek pavieniai fiziniai asmenys, tiek ir Lietuvos verslai. Net ir ne karo kontekste, lietuviai kasmet skirdavo milijonus eurų teikdami paramą sergantiems vaikams, senelių namams, gyvūnų prieglaudoms ir t.t. Parama kitiems kiekvienais metais tampa vis labiau aktuali Lietuvos verslams, kurie vietoj didelių Kalėdinių įmonės švenčių mieliau renkasi daryti gerus darbus ir skirti paramą. Advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ jaunesnioji teisininkė Ema Kontaraitė primena, kas Lietuvos Respublikoje gali būti paramos gavėjais ir, kuriais atvejais paramos teikėjai gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

  Labai svarbu paminėti, kad tam, jog vėliau netektų aiškintis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), įmonėms, norinčioms kažkam skirti paramą, privaloma sudaryti rašytinę paramos sutartį, jeigu paramos dydis viršija 1500 eurų. Na, o jeigu parama viršija 14500 eurų, sutartis turi būti sudaryta notarine forma.

  Kam gali būti teikiama parama?

  Reikia nepamiršti, kad paramą Lietuvos Respublikoje galima teikti tik paramos gavėjo statusą turintiems subjektams. Kitaip sakant, jeigu kažkoks konkretus fizinis ar juridinis asmuo prašo Jūsų paramos, visada turite įsitikinti, ar jis turi paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo statusas registruojamas Registrų centre, o patikrinti, ar atitinkamas subjektas jį turi, ar ne, galima VMI svetainėje.

  Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

  • labdaros ir paramos fondai;
  • biudžetinės įstaigos;
  • asociacijos;
  • viešosios įstaigos;
  • religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
  • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
  • kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines organizacijas ir analitinius centrus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

  Paramos teikėjams – pelno mokesčio lengvatos

  Paramos teikimas gali būti naudingas ne tik jos gavėjams, bet kartu ir įmonėms, kurios ją teikia, kadangi suteikus paramą, jos įgyja teisę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata. Taigi, suteikus paramą, įmonė gali iš pajamų du kartus atskaityti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę. Išmokos negali būti didesnės kaip 40 proc. pelno mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus: 1) neapmokestinamąsias pajamas; 2) leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinius nuostolius.

  Taip pat, reikia nepamiršti, kad paramos teikėjas, gali pasinaudoti savo teise prašyti, kad paramos gavėjas jį viešintų, t.y. reklamuotų. Taigi, įmonė skirdama paramą ne tik darys gerą darbą, tačiau kartu ir padės savo verslui būti matomam kaip socialiai atsakingam.

  Bendrai kalbant, teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui: 1) viešinti informaciją apie paramos teikėją; 2) teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą; 3) panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

Skip to content