• Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Veršvų piliakalnio paslaptis“
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Veršvų piliakalnio paslaptis“

  Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Veršvų piliakalnio paslaptis“

  Asociacija „Šviesuva“ Vilijampolės bendruomenės centras“Veršva“ ir Etnopaveldo klubas Asociacija „Consilia academica“

  UAB „Pirmas žingsnis“, konferencijų salėje,
  Kaunas, Raudondvario pl. 150
  2014 m. gegužės 22 d. (ketvirtadienis),
  Pradžia: 15.00 val. Planuojama baigti: 18.30 val…

  Konferencijos rėmėjai: UAB „Pirmas žingsnis“ ir Kauno miesto savivaldybės Aplinkosaugos skyrius
  Renginio partneriai: V. Kudirkos VB „Šaltinio“ padalinys.

  Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija
  „Veršvų piliakalnio paslaptis“

  skirta Veršvų piliakalnio išsaugojimui ir primenanti Kauno regiono gamtos apsaugos problemas.

  Konferencijos moderatorius – asociacijos „Consilia academica“ pirmininkas akad. Leonardas Kairiūkštis

  Programa
  Konferencijos atidarymas: sveikina asociacijos „Šviesuva“ prezidentas Algimantas Astrauskas
  Meninė programa.

  1. Akademikas Leonardas Kairiūkštis pristato konferencijos aktualumo svarbą.

  2. Akademikas Romualdas Grigas: Atspėta ar neatspėta Lietuvos piliakalnio mįslė?

  3. Stasė Mickutė, Veršvų seniūnaitė, Etnopaveldo klubo vadovė, humanitar. mokslų magistrė: Versvų piliakalnio istorijos pėdsakai.

  4. Dr.doc.Mindaugas Bertašius: Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir psichologijos katedros vyr. mokslo darbuotojas: Veršvų piliakalnio ir kapinyno archeologija.

  5. Rimgaudas Miliukstis, Kauno m. sav. kultūros paveldo sk. vedėjas: Veršvų piliakalnio išsaugojimas.

  6. Vida Gužienė , Veršvų vid. mok. dailės mokytoja,VDU kulturos paveldo ir turizmo magistrantė: Versvų piliakalnio edukacinės galimybės.

  Diskusijoje dalyvaus: prof. habil. dr. Vladas Stauskas, landšafto architektas (VDU);prof. habil. dr. Juozas Ruseckas ( LAMMC Miškų institutas);doc.dr. Valdas Pukas (Lietuvos Romuva) ir kiti norintys pasisakyti.

  Bus paruošta akad. R. Grigo konferencijos rezolicija Kultūros ministerijai,nes piliakalniai nėra įtraukti į kultūros registrų sąrašą ir antras – bus pasiūlyta Seimui artimiausius metus paskelbti piliakalnio metais. Bus galimybė įsigyti autorinių knygų: R. Grigas “ Lietuvių tautos išlikimo drama“; M. Bertašius „Dingęs miestas.Viduramžių Kaunas archeologinių tyrimų duomenimis“. Foje veiks parodos.

  Akad. Romualdas Grigas: Lietuvos piliakalniai senovę menantys paminklai, istorijos ir kultūrospaveldas žymintis tautos ir valstybės santvarkos pradžią.Mūsų protėviai piliakalniais įtvirtino gamtos ciklais pasikartojantį sakralinį supratimą. Piliakalnių šventvietės siejamos su senąja baltų kultūra, valstybės susikūrimu,lietuvių vienybės ir dvasinio gyvenimo apraiškomis. Piliakalnius stačiusi tauta nusipelniusi, kad artimiausiu metu valstybės institucijos paskelbtų metus – piliakalnių metas.

  Stasė Mickutė: „Veršvų“ piliakalnio istorinė atmintis ,Akmens amžių menantis“Veršvų“ piliakalnis siejamas su 4000 metu datavimu. Šioje teritorijoje neišlikusi „Veršvų“ gyvenvietė, bet piliakalnio papėdėje matome tekantį „Veršvos“ upelį bei senove dvelkiančias „Veršvų“ kapines.“Veršvų“ piliakalnis užima 15 ha plotą, priklauso Kauno savivaldybės Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijoms. Vilijampolės piliakalnio dalis priklauso „Veršvų“ seniūnaitijai, kurioje yra „Veršvų“ vidurinė mokykla, AB „Pirmas žingsnis,“ joje įsikūrusi akademinė asociacija „Šviesuva“. Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“, kurios aplinkoje brendo mintis 2013 m. rugsėjo 9 d. steigti Etnopaveldo klubą, telkiatį ir vienijantį šios bendruomenės ir „Veršvų“seniūnaitijos visuomenę bendrai veiklai, rūpintis piliakalnio išsaugojimu ateities kartoms, tvarkyti aplinką, puoselėtijoje grožį. Šie, 2014 metai valstybės paskelbti „Bendruomenių ir šeimos metais,“ labiausia paskatino mane imtis didelių darbų – surengti piliakalnyje klubo narių talką“Darom“, Etnopaveldo klubo ir akademinių asociacijų „Šviesuvos“ ir „Consilia academica“drauge surengti respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją, galinčią plačiai pažvelgti į istorinį ir kultūrinį paveldo pažinimą moksliniu ir praktiniu žvilgsniu, drauge su klubo nariais, savivaldybės administracija ,“Veršvos“ bendruomene numatyti veiklos gaires ateičiai kaip saugoti ir pritaikyti piliakalnio aplinką visuomenės labui.

  Doc.dr. Bertašius Mindaugas: „Gamtinės sąlygos gyventojams kuriantis Nemuno slėnyje. Veršvų pilies ir kalno gyvenvietės tyrimai ir radiniai. Veršvų kapinynas – laidojimo papročiai ir materialiosios kultūros pėdsakai kaip medžiaga baltų kultūros rekonstrukvcijai. Archeologinio komplekso reikšmė kuriantis Kauno miestui.

  KONFERENCIJOS RENGĖJAI. Konferencijos formato aptarimas su
  programą rengusia Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva“ Etnopaveldo klubo vadove, seniūnaite, asociacijos „Consilia academica“ sekretore Stase Mickute. Organizacinės veiklos prioritetai suderinti su Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva“pirmininke Jolanta Gulbiniene ir konferencijos rėmėju Algimantu Astrausku bei projektų vadove dr.Valentina Šereikiene.

  Tūkstantmetei Veršvu piliakalnio senovei atminti kviečiame konferencijos dalyvius atnešti po vieną vidutinio dydžio akmenį, kaip žilą istoriją saugantį simbolį. Atnešti akmenys bus sudėti UAB „Pirmas žingsnis“ kieme į nurodytą vietą: juos Etnopaveldo klubo nariai panaudos senųjų tradicijų puoselėjimui.Skip to content