• Prekių ženklai kaip žinutė „draugiškumo aplinkai‘‘ idėjai perduoti
 • Prekių ženklai kaip žinutė „draugiškumo aplinkai‘‘ idėjai perduoti

  Žodiniai elementai „green“,“ „bio“, „biological“, „ekologiškas“ „eco“, „organic“, „organiškas“ ir kt. prekių ženkluose – labai įtaigi konotacija. Tokie prekių ženklai vartotojams žymi prekę kaip atitinkančią tvarumo, aplinkos apsaugos ir/ar ekologinės gamybos savybes. Ne visada tokias idėjas atspindintys žymenys ar vaizdiniai elementai išties reiškia, kad taip žymima prekė ar paslauga tokia ir yra.

  Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba ištyrė prekių ženklų, ypač ES prekių ženklų paraiškas, kurių prekių ir paslaugų specifikacijose yra atitinkamų su aplinkosauga susijusių terminų. Paaiškėjo, kad tokių ženklų skaičius labai išaugo nuo to laiko, kai tarnyba pradėjo priimti prekių ženklų paraiškas 1996 metais.

  „Žalių“ prekių ženklų registravimo ypatumai

  Tiek ES intelektinės nuosavybės tarnyba, tiek ir Valstybinis patentų biuras ar kiti nacionaliniai patentų biurai neatlieka prekių, kurioms prašoma įregistruoti ženklus, atitikties produktų sudėties ir/ar gamybos reikalavimams pagal atitinkamus teisės aktus.

  Prekių ženklai, kuriuose yra elementai „green,“„bio“, „eco“, „organic“ ir kt. bei kurie turi skiriamąjį požymį (t. y. papildomą skiriamąjį elementą) gali būti įregistruoti įprasta tvarka (pavyzdžiui, Greenwear by Klopman, Biotex, biolosophy, eco chic, ECOTEX), nepaisant to, ar jie žymi „draugiškas aplinkai“ prekes/paslaugas. Visgi, daugelio šalių (ir Lietuvos) įstatymai leidžia ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar panaikinti prekės ženklą, jeigu jis gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės.

  Ne visais atvejais yra lengva įregistruoti prekių ženklą, kurį sudaro aukščiau minėti terminai. Teismai jau nuo 2012 metų savo sprendimuose yra pažymėję, kad tiek vartotojai, tiek gamintojai atkreipia vis daugiau dėmesio į aplinkai „draugiškus“ produktus ir/ar jų gaminimo būdus. Būtent dėl to žodiniai elementai „bio“, „eco“, „organic“, „biological“ , „organiškas“, „ekologiškas“ yra šiandien gerai vartotojų suprantami ir atpažįstami. Atsižvelgiant į tai, patentų biurai prekių ženklus, kuriuos sudaro vieninteliai žodiniai elementai „bio“, „eco“, „organic“, „ekologiškas“ ir/ar vaizdiniai elementai (pavyzdžiui, žali lapeliai ar pan. elementai), atspindintys draugiškumo aplinkai idėją, laiko neregistruotinais (pavyzdžiui, Green Innovation, Green label, Bio cotton, EcoLifestyle ir pan.), nes yra aprašomieji atitinkamų prekių ir/ar paslaugų atžvilgiu ir/ar bendriniai žodžiai.

  Galimi ir atvejai, kuomet prekių ženklai yra itin stipri žinutė visuomenei apie tvarumą, kalba patys už save. Pavyzdžiui, viena žinomiausių pasaulyje aksesuarų kūrėjų Anya Hindmarch sukūrė prekių ženklu „I AM A PLASTIC BAG“ žymimą rankinių kolekciją. Kiekviena rankinė yra pagaminta perdirbant 32 plastikinius butelius. Nors prekių ženklo „I AM A PLASTIC BAG“ (reg Nr. 018132307) žodiniai elementai yra ganėtinai aprašomieji, tačiau pridėjus vaizdinių elementų ženklas įgijo pakankamai stiprų skiriamąjį požymį ir ES intelektinės nuosavybės tarnyba jį įregistravo. Pažymėtina, kad pasirinktame ženklu žymimų 18 klasės prekių sąraše nebuvo terminų, siejamų su plastiku, t. y. medžiagos, iš kurios pagamintos ženklu žymimos prekės, kas padidino minėto ženklo registracijos sėkmę. Ženklas buvo įregistruotas dirbtinės odos krepšiams, lagaminams, nešiojimo krepšiams, rankinėms ir pan.

  Ekologiškų produktų ženklinimas pagal naująjį reglamentą

  Didėjant ekologiškų maisto produktų vartojimo paklausai nuo šių metų sausio 1 dienos visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti reglamentas Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Reglamente, be ekologinei gamybai taikomų taisyklių ir principų, gamybos sertifikavimo ir kitų susijusių dalykų, yra numatytos ir atitinkamos ekologiškų produktų ženklinimo taisyklės, išskiriančios tris aspektus.

  Pirma, ženklinimu laikomi visi su produktu susiję žodžiai, išsami informacija, prekių ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, paveikslėliai arba simboliai, pateikti ant tokio produkto pakuotės, arba prie jo pridedamame ar jį nurodančiame dokumente, pranešime, etiketėje, žiede ar lankelyje.

  Laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologine gamyba susiję terminai, jei etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo sudedamosios dalys ar jo gamyboje panaudotos pašarinės žaliavos yra apibūdinti vartojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad produktas, sudedamosios dalys ar pašarinės žaliavos pagaminti laikantis reglamento. Jo priede išvardyti terminai (pavyzdžiui, ekologiškas, organiškas) ir jų vediniai ir mažybinės formos (pavyzdžiui, „bio“ ir „eko“), atskirai arba junginiuose, visoje ES ir bet kuria tame priede nurodyta kalba gali būti vartojami ženklinant ir reklamuojant reglamentą atitinkančius jame nurodytus produktus.

  Antra, reglamente nurodytų produktų atžvilgiu aukščiau nurodyti terminai neturi būti vartojami nė vienoje ES valstybėje ir jokia iš reglamento priede nurodytų kalbų ženklinant ir reklamuojant reglamento neatitinkantį produktą ar jo prekybos dokumentuose.

  Trečia, ženklinime ir reklamoje neturi būti vartojami terminai (įskaitant prekių ženkluose arba bendrovių pavadinimuose vartojamus terminus) ar taikomi ženklinimo ar reklamos metodai, kuriais vartotojas ar naudotojas galėtų būti klaidinamas sudarant įspūdį, kad produktas ar jo sudedamosios dalys atitinka reglamentą.

  Lietuvoje oficialią maisto produktų ir pašarų ženklinimo bei reklamos kontrolę rinkoje atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei VšĮ „Ekoagros“. Institucijos, nustačiusios pažeidimus, gali taikyti įvairias sankcijas: nuo paženklintų produktų su nuorodomis į ekologinę gamybą tiekimą rinkai sustabdymo iki baudų skyrimo.

Skip to content