• Pradedami riboti atsiskaitymai ir mokėjimai grynaisiais pinigais
 • Pradedami riboti atsiskaitymai ir mokėjimai grynaisiais pinigais

  Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojus atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymui (toliau – Įstatymas), visi atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius galės būti atliekami grynaisiais pinigais, tik tuo atveju, jeigu jie neviršys 5 tūkst. eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta.

  „Naujieji ribojimai bus taikomi Lietuvos ir užsienio įmonėms bei fiziniams asmenims, vykdantiems atsiskaitymus ar mokėjimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu sandorio sudarymo metu nėra tiksliai žinoma sandorio suma, atsiskaitymai ar mokėjimai grynaisiais pinigais galės būti vykdomi dalimis arba periodiniais mokėjimais tol, kol jų bendra suma pasieks 5 tūkst. eurų. Bet koks sandorių skaidymas, kuriuo galėtų būti išvengta mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo taikymo, bus pripažįstamas neteisėtu“, – teigia advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ partnerė advokatė Asta Kederytė.

  Įstatymu yra siekiama kovoti su šešėline ekonomika, pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu, todėl leidžiamą atsiskaitymą ar mokėjimą grynaisiais pinigais viršijusiems fiziniams asmenims yra numatyta piniginė bauda nuo 100 iki 3 000 eurų, o juridiniams asmenims ar jų padalinio vadovams – nuo 200 iki 4 000 eurų. Advokatė pažymi, kad administracinė atsakomybė gresia tiek mokėjimus ar atsiskaitymus atliekantiems, tiek priimantiems asmenims.

  Įstatymo taikymo sritis

  Įstatyme naudojama sąvoka „sandoris“ suponuoja, kad ribojimas gali būti taikomas ne tik dvišalėms ar daugiašalėms sutartims (pavyzdžiui: pirkimo-pardavimo, paskolos, paslaugų teikimo, rangos, nuomos, vežimo ir kt.), bet ir vienašaliams sandoriams Atsižvelgiant į Įstatymo paskirtį, taikymo sritį ir sąvokų „atsiskaitymas“ ir „mokėjimas“ reikšmę, spręstina, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimas nebus taikomas neatlygintiniems sandoriams, kuriais mokėtojas gavėjui nesiekia įvykdyti piniginių įsipareigojimų (pavyzdžiui, grynųjų piniginių lėšų dovanojimas ar palikimas testamentu).

  „Visgi vekselis, kuris plačiąja teisine prasme gali būti laikytinas abstrakčiu vienašaliu sandoriu, sukuriančiu jį išdavusiam asmeniui mokėjimo prievolę, atitinka naudojamą sandorio apibrėžtį, todėl patenka po Įstatymo taikymo sritimi. Tokiai išvadai antrina kartu su Įstatymu įsigaliosianti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso redakcijos 6.929 straipsnio 4 dalies nuostata, vekselį traktuojanti atsiskaitymu. Paprastai kalbant, tai reiškia, kad išdavus vekselį (ar kelis vekselius skaidant atsiskaitymą už sandorį, dėl kurio išduodami vekseliai) didesnei nei 5 000 Eur sumai – atsiskaitymą vykdyti grynaisiais pinigais būtų nebegalima“, – paaiškina advokatė Asta Kederytė.

  Verta pažymėti, kad kiekvieno sandorio formos ar turinio reikalavimus nustato kiti įstatymai ir atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimo nesilaikymas ar netinkamas vykdymas nepadarys sandorio niekiniu ar negaliojančiu.

  Išimtys

  Atsiskaitymai ar mokėjimai grynaisiais pinigais nebus ribojami jeigu:

  1) tokie atvejai nustatyti kituose įstatymuose;

  2) atsiskaitymai ar mokėjimai yra vykdomi per mokėjimo paslaugų teikėjus ir yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas;

  3) atsiskaitymų ar mokėjimų negalima atlikti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant. Apie tokį sandorį Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) per 10 dienų turi pranešti mokėjimą priėmęs asmuo.

  Svarbu dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose

  Įmonės, kurios nepaisys mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimų, rizikuoja prarasti teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kartu su Įstatymu įvedami Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai numato, kad minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančiu juridiniu asmeniu bus laikoma tokia įmonė, kurios vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienerius metus buvo paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimą.

  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokatė Asta Kederytė

  +370 647 89067

Skip to content