• Pokyčiai ir naujovės pramoninio dizaino apsaugoje: kas keičiasi ir kaip tam paruošti savo verslą?
 • Pokyčiai ir naujovės pramoninio dizaino apsaugoje: kas keičiasi ir kaip tam paruošti savo verslą?

  2022 m. lapkričio 28 d. Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymus dėl reglamento, kuriuo bus iš dalies keičiamas Bendrijos dizaino reglamentas Nr. 2/2006, ir Bendrijos dizaino direktyvos pataisų. Planuojamais pakeitimais iš esmės yra norima modernizuoti ES dizaino apsaugos sistemas taip, kad jos tiktų skaitmeniniam amžiui, užtikrinti, kad jos būtų prieinamesnės ir veiksmingesnės pareiškėjų ir asmenų, siekiančių pašalinti negaliojančius dizainus iš registro, atžvilgiu. Dizainų Reglamento ir Direktyvos pakeitimais taip pat bus siekiama įgyvendinti „Europos žaliojo kurso plano“ tikslus ir sukurti taisymui skirtų atsarginių dalių bendrąją rinką, nustatant išlygą dėl taisymo, – nurodo Advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ teisininkas, advokato padėjėjas Jaunius Navickas.

  Teisininkas pažymi, kad kuriantiems verslo subjektams (ypač verslui, veikiančiam technologijų sektoriuje), kurie siekia tinkamai ir efektyviai apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, taip pat siekiantiems mažinti riziką neatlygintinai prarasti investicijas į gaminių dizainus, būtina jau iš anksto susipažinti su numatomais pasikeitimais bei suprasti atsirandančias naujas galimybes ir iššūkius. Dėl nurodytų priežasčių, teisininkas Jaunius Navickas šiame straipsnyje primena, kas yra laikoma dizainu ir kaip jį apsaugoti bei pateikia trumpą numatomų dizainų apsaugos pakeitimų apžvalgą ir kelis su tuo susijusius patarimus.

  Kas yra dizainas ir kokiomis teisinėmis priemonėmis jis yra saugomas?

  Pagal dabartinį reguliavimą, dizainas yra apibrėžiamas kaip viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos, o gaminiu yra laikomi tik pramoniniu būdu arba rankomis pagaminti daiktai, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas.

  Įprastai gaminio dizainas yra saugomas kaip pramoninės nuosavybės objektas, jį įregistravus Lietuvos Respublikos dizaino registre arba Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos registre (arba registruojant tarptautiniame registre). Tam, kad dizainą būtų galima registruoti, jis turi būti laikomas nauju ir turinčiu individualių savybių. Įregistruotas dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas penkerius metus nuo paraiškos padavimo datos. Teisinės apsaugos galiojimas gali būti pratęsiamas vieną arba kelis kartus penkerių metų laikotarpiais, tačiau ne daugiau kaip iki 25 metų nuo paraiškos padavimo datos, – nurodo teisininkas.

  Visgi, gaminio dizainas, jeigu atitinka tam reikalingas sąlygas, gali būti saugomas ir kaip „Neregistruotas Bendrijos dizainas“. Tokiu atveju dizainui suteikiama trejų metų apsauga nuo dizaino pirmojo pateikimo visuomenei Europos Sąjungos teritorijoje dienos, tačiau praėjus numatytam terminui apsaugos galiojimo pratęsti negalima. Verta pažymėti, kad dizainas, atitinkantis originalumo ir kitus kriterijus, gali būti kartu saugomas ir autorių teisių pagrindais. Pastaroji apsauga taip pat nereikalauja registravimo ir galioja nuo sukūrimo momento.

  Numatomos naujovės ir pakeitimai

  Advokato padėjėjas Jaunius Navickas atkreipia dėmesį, kad visų pirma, bus papildytos ir atnaujintos „dizaino“ ir „gaminio“ sąvokos, į tokias, kurios apims ne tik įkūnytas fiziniame kūne, tačiau ir pasireiškiančias skaitmenine forma. Tai leis po dizaino apsauga „pakišti“ tokius technologinius reiškinius kaip 3D spausdinimo dizainus, NFT‘s ir Metaverse.

  Antra, atsiras „išlyga dėl taisymo“. Tai yra bene pirmas kartas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisės istorijoje, kuomet teisė taisyti (eng. right to repair) bus pripažįstama kaip savarankiška ir nuolatinė intelektinės nuosavybės savininkų išimtinių teisių išlyga, suteikianti teisę vartotojui (ar gaminio naudotojui) pasinaudoti dizainerio intelektine nuosavybe sudėtinio gaminio taisymo tikslais, t. y. siekiant atkurti pirminę gaminio išvaizdą.

  Trečia, įvedamas registracijos simbolis. Teisės į registruotąjį dizainą turėtojas galės informuoti visuomenę, kad dizainas yra įregistruotas, pažymėdamas gaminį, kuriam dizainas yra panaudotas ar pritaikytas, apskritimu apibrėžta raide „D“.

  Ketvirta, tikslinama apsaugos objekto sąvoka. Teisininkas pažymi, kad bus numatoma, jog dizaino apsauga gali būti suteikiama (tik) toms išvaizdos savybėms, kurios aiškiai matomos registracijos paraiškoje.

  Penkta, kadangi nė vienoje valstybėje narėje neregistruotųjų dizainų apsauga nėra užtikrinama, bus atsisakoma „Neregistruoto Bendrijos dizaino“ reiškinio ir teisinė dizaino apsauga galios tik registruotam dizainui.

  Galiausiai, pareiškėjai, teikiantys paraišką įregistruoti dizainą, turės galimybę dizainą atvaizduoti ne tik fotografijomis ar grafiniais vaizdais, tačiau ir bet kokiomis kitomis tinkamomis priemonėmis, naudojant visuotinai prieinamas technologijas, įskaitant brėžinius, nuotraukas, vaizdo įrašus arba kompiuterinį vizualizavimą ar modeliavimą. Pareiškėjai taip pat galės nacionaliniu lygmeniu teikti sudėtines paraiškas bet kur, vienoje paraiškoje sujungiant kelis dizainus ir neapsiribojant tik to paties pobūdžio gaminiais. Advokato padėjėjas Jaunius Navickas pabrėžia, kad šie pakeitimai bus naudingi sumažinant registravimo išlaidas.

  Kaip pasiruošti šiems pokyčiams?

  Siekiant apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, dizaineriai turėtų jau dabar imtis tam tikrų veiksmų. Visų pirma, teisininkas rekomenduoja savarankiškai susipažinti su numatomais pakeitimais ar kreiptis į intelektinės nuosavybės teisės specialistus, tam, kad jie profesionaliai įvertintų šių pakeitimų įtaką jūsų verslui. Teisininkai taip pat gali padėti nustatyti ar jūsų veikloje naudojamos priemonės nėra saugoma intelektinė nuosavybė, taip užkertant kelią kilti teisinei atsakomybei.

  Antra, teisininko vertinimu, rekomenduotina peržiūrėti savo gaminius, nustatyti ar jie galės būti (yra) apsaugomi dizainais ir nuspręsti ar šiuos gaminius išleisti į rinką be registracijos, ar palaukti pasikeitimų. Vis dėl to, atkreiptinas dėmesys, kad net ir pagal dabar galiojantį reguliavimą dizaino pavyzdžiais yra laikomi tokie skaitmeniniai objektai kaip logotipai, kompiuterių piktogramos, spaustuvės šriftai, grafiniai ar interneto dizainai, todėl siekiant apsaugoti jų dizainą nebūtina laukti reguliavimo pataisų.

  Pabaigai, Advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ teisininkas, advokato padėjėjas Jaunius Navickas nurodo, kad verslai turėtų atitinkamai atnaujinti ir pakeisti vidines tvarkas (rekomendacijas darbuotojams), susijusias su besikeičiančia dizaino paraiškų pateikimo ir administravimo tvarka bei supažindinti darbuotojus su šia informacija.

  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokato padėjėjas Jaunius Navickas

  +370 617 90868

Skip to content