• Pedagogo kompetencijos: veikla, problemos, perspektyvos

  Pedagogo kompetencijos: veikla

  VšĮ Kauno mechanikos mokykloje balandžio 25 d. buvo surengta mokslinė – praktinė konferencija „Pedagogo kompetencijos: veikla, problemos, perspektyvos.“

  Vienas svarbiausių valstybinės švietimo strategijos tikslų – sujungti bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą. KTU edukologų komanda padėjo naujausius edukologijos pagrindus profesinės mokyklos ugdytojams, o mokyklos atstovai parodė, kad moka teoriją taikyti praktikoje.

  Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorius dr. P.Čepas, skaitęs plenarinį pranešimą „Profesinio rengimo dinamika ir perspektyvos inžinerinio sektoriaus specialybėms“. Doc. dr. A.Augustinienė savo pranešime „Konceptualiosios visuomenės iššūkiai pedagogo kompetencijai“ nukėlė konferencijos dalyvius į 2070-uosius metus.

  Profesinio mokymo svarbą akcentavo ir doc. dr. V.Tutlys pranešime „Profesinio mokymo pritaikymas socialinės atskirties asmenų socialinei integracijai“.

  Doc. dr. N.Čiučiulkienės pranešimą „Naujos profesinės pedagogo kompetencijos: reversinė mentorystė“ pagyvino nuoširdus bendravimas su mokytojais ir mokiniais.

  VšĮ Kauno mechanikos mokyklos Gimnazijos skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Rita Jakštienė, skaičiusi pranešimą „Pedagogo veiklos įtaka Kauno mechanikos mokyklos mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui“, akcentavo ugdytojo asmenybės svarbą profesinėje mokykloje.

  Profesorės N.Bankauskienės ir lekt. R. Masaitytės-Apuokienės pranešimas „Pedagogų veikla: problemos ir tyrimai“ itin sudomino auditoriją.

  Pirmą konferencijos dalį baigė VšĮ Kauno mechanikos mokyklos mokytojas metodininkas M. Mainonis, skaitęs pranešimą „Gamtosauginių mokyklų programos integracija į ugdymo turinį“.

  Po pietų penkiose sekcijose vyko seminarai.

  KTU vyr. inžinierius B. Dzidolikas skaitė pranešimą tema „CNN galimybės ir panaudojimas šiuolaikinėje pramonėje“. Ypač kolegos domėjosi kompiuterinio valdymo staklių perspektyvomis, nes nuo rugsėjo VšĮ Kauno mechanikos mokykloje žada startuoti nauja programa. Abiturientai ir mokiniai, baigę 10 klasių, galės įgyti labai paklausią, darbdavių graibstomą, metalo apdirbimo staklininko specialybę. Programą pristatė mokytoja metodininkė D. Juronienė, klojanti šios programos teorijos pagrindus.

  KTU docentas dr. M.Starevičius kalbėjo tema „Inovatyvūs sprendimai įgyvendinant studentų mokslinius taikomuosius projektus“, o jo vadovaujami studentai demonstravo savo sukurtą elektromobilį.

  Jaunųjų teoretikų ugdytojai iš KTU mano, kad tai pirma, bet ne paskutinė mokslinė-praktinė konferencija su praktikais iš VšĮ Kauno mechanikos mokyklos.

  Parengė: Judita Meiglaitė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Skip to content