• Pasibaigė finansiniai metai. Ar nepamiršote pateikti finansinių įmonės ataskaitų Registrų centrui?
 • Pasibaigė finansiniai metai. Ar nepamiršote pateikti finansinių įmonės ataskaitų Registrų centrui?

  Pasibaigė finansiniai metai, taigi akcinės bendrovės po truputį turėtų teikti Registrų centrui finansines ataskaitas. Ką daryti pamiršus? Iki kada reikia pateikti? Kas gresia už jų nepateikimą? Apie šiuos dalykus pasakoja advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ teisininkė Ema Kontaraitė.

  Kadangi jau pasibaigė finansiniai metai, įmonėms, kurių veiklą reguliuoja Akcinių bendrovių įstatymas, privaloma eiliniame akcininkų susirinkime priimti sprendimą, kuriame patvirtinamos finansinės ataskaitos. Toks sprendimas privalo būti priimamas ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos.

  Nepriėmus minėto sprendimo gali kilti atitinkamų neigiamų pasekmių. Pirmiausia pasekmės kyla įmonės vadovui, o galiausiai gali nukentėti ir pati įmonė.

  Visų pirma, finansinių ataskaitų nepateikimas laiku gali užtraukti administracinę atsakomybę įmonės vadovui. Registrų centras turi teisę skirti baudą įmonės vadovui, kuri gali siekti iki 1400 EUR. Teismų praktika nėra palanki tokios baudos apskundimui, kadangi vadovo pareiga pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui yra kylanti iš įstatymo, todėl tokios pareigos įmonės vadovas privalo laikytis.

  Antra, įmonėms, kurios nepateikė finansinių ataskaitų laiku, gali būti uždraudžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tai yra privalomas pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindas, kadangi toks įmonės neveikimas, kelia pagrįstų abejonių jos sąžiningumu. Tad jeigu nuo pažeidimo praėjo mažiau nei metai, perkančioji organizacija, įvertinusi pažeidimo proporcingumą, turi teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą šiuo pagrindu.

  Na o jeigu aukščiau minimos priežastys nėra pakankamos įvertinti finansinių atskaitų pateikimo laiku svarbą, kaip skamba įmonės likvidavimas Registrų centro iniciatyva?

  Registrų centras turi teisę inicijuoti įmonės likvidavimą, jeigu įmonė daugiau nei 12 mėn. nepateikia finansinės atskaitomybės dokumentų. Šis procesas gali trukti iki vienerių metų, kadangi pirmiausia Registrų centras paskelbia pranešimą apie numatomą inicijuoti likvidavimą, kas iš esmės informuoja įmonę, jog ši turi 3 mėn. ištaisyti trūkumus. Vis dėlto, jeigu įmonė šių trūkumų nepašalina ir nepateikia finansinės atskaitomybės dokumentų, tuomet Registrų centras priimą sprendimą inicijuoti likvidavimą.

  Tai reiškia, kad įmonė, norėdama išvengti juridinio asmens pabaigos, per vienerius metus nuo Registrų centro sprendimo, galės kreiptis į teismą dėl likvidavimo atšaukimo ir turės įrodinėti, jog išnyko visos aplinkybės, kurios lėmė Registrų centro sprendimą pradėti įmonės likvidavimo procedūrą.

Skip to content