• "NT Erdvės" Projektų valdymo paslauga.
 • "NT Erdvės" Projektų valdymo paslauga.

  “NT Erdvės” pagrindinė veikla – projektavimo valdymas, statybų valdymas ir NT vystymas.

  Bendrovė teikia įvairias paslaugas statybų ir nekilnojamojo turto vystymo srityse, padedant užsakovams įgyvendinti savo viziją, t.y. teikia paslaugas nuo užsakovo poreikius atitinkančios vietos (žemės sklypo, pastato) suradimo, projektavimo ir statybos leidimo gavimo, naujo statinio statybos organizavimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre, tame tarpe vykdant įvairius užsakovo pavedimus (apimant, bet neapsiribojant):

  Žemės sklypų rodiklių, vietos įvertinimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo procedūrų, sklypų paskirties keitimo/ sujungimo ar padalinimo / rodiklių keitimo procedūrų koordinavimas visose derinančiose institucijose, optimaliausių užsakovo valdomų ar ketinamų įsigyti žemės sklypų panaudojimo/ vystymo galimybių analizė, sprendinių parinkimas/ pasiūlymų pateikimas, įvertinant bendrųjų planų sprendinius ir kitus duomenis turinčius įtakos projekto įgyvendinimui (užstatymo, intensyvumo, paskirties keitimo galimybę, komunikacijų pajungimo ir kitus rodiklius);

  Investicijų poreikio nustatymas užsakovui, įvertinant būsimas investicijas į objektą, apskaičiuojant projektavimo, statybos kaštus iki užsakovo pageidaujamo objekto užbaigimo lygio, projekto įgyvendinimo terminų įvertinimas užsakovui;

  Projektuotojų, architektų, geodezininkų, matininkų ir kt. vykdytojų parinkimas bei pilnas projektavimo darbų koordinavimas, apimant planuojamų įgyvendinti projektų sprendinių optimizavimą, siekiant maksimaliai tenkinti užsakovo poreikius bei įvertinant projektuotojų pasiūlytų sprendinių finansinius kaštus, jau projektavimo stadijoje; Projektavimo darbų terminų vykdymo kontrolė, visų projektavimo stadijų procedūrų koordinavimas, parengtos projektinės dokumentacijos tikrinimas ir derinimas visose institucijose, apimant darbus su architektais / projektuotojais nuo projektavimo užduoties architektui/projektuotojui parengimo, specialiųjų architektūrinių reikalavimų ir komunikacijų pajungimo ir kitų būtinų projektavimui sąlygų gavimo, priešprojektinių sprendinių parengimo, jų patvirtinimo, techninio projekto parengimo ir statybos leidimo gavimo iki projekto autorinės priežiūros koordinavimo, projekto įgyvendinimo metu;

  Projektą įgyvendinančio generalinio rangovo/rangovo, subrangovų parinkimas/ konkursavimas individuliai parenkant projekto įgyvendintojus, atsižvelgiant jų pajėgumus vykdyti konkretų projektą, pagal įvairius kriterijus: turimus finansinius, personalo, techninius/technologinius resursus, darbo patirtį, siūlomą darbų kainą, atlikimo terminus ir kt. duomenis; Derybos užsakovo vardu su gen. rangovu, rangovais, subrangovais, pasirašant gen. rangos ir rangos sutartis, siekiant, kad projektas būtų įgyvendintas per maksimaliai trumpiausią laiką, už geriausią galimą kainą, įvertinant kitas sutarties sąlygas, tarpinius darbų aktavimus, atsiskaitymo terminus, mokėjimo /garantinius sulaikymus, privalomuosius draudimus ir kitas būtinas sąlygas;

  Gen. rangovo/ rangovo atliekamų darbų kokybės ir kiekybės bei atliekamų darbų terminų, eiliškumo kontrolė, vykdant užsakovo funkcijas; objekto priežiūra statybos vietoje, sprendžiant visus su projekto statyba susijusius klausimus: medžiagų/ jų kiekių pakeitimą, subrangovų darbų koordinavimas, techninių sprendinių parinkimas pagal situaciją, projektinės dokumentacijos pakeitimo organizavimą statybos metu, darbo projektų rengimo koordinavimą, nuolatinių pasitarimų su architektais, gen. rangovais statybos objekte organizavimas, atstovaujant užsakovus ir siekiant, kad statyba būtų kokybiškai ir laiku užbaigta;

  Privalomoji statybos techninė projekto priežiūra pagal STR ir statybos įstatymą;

  Statybos užbaigimo organizavimas pagal STR reikalavimus, nuo visos reikalingos dokumentacijos statybos užbaigimo akto parengimo administravimo: naujų statinių kadastrinių matavimų bylų, sklypo plano pakeitimo, išpildomųjų / geodezinių nuotraukų parengimo, reikalingų pažymų iš įvairių institucijų bei sertifikatų (energetinės klasės, garso ir kt.) parengimo koordinavimas, statybos užbaigimo priėmimo komisijos organizavimas, dokumentacijos komisijai pateikimas, užsakovo atstovavimas visose statybos užbaigimą tvirtinančiose organizacijose, statybos užbaigimo komisijos pateiktų pastabų taisymo koordinavimas iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre.

Skip to content