• Nemokumo tikimybė? Naujos pareigos su sunkumais susiduriančios įmonės vadovui

  Liepos 15-ąją įsigalios nemažai Seimo priimtų Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) pataisų. Viena iš jų – nauja sąvoka „juridinio asmens nemokumo tikimybė“. Ji reiškia padėtį, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius. Kriterijų, kas laikytina „realiai tikėtina“, teisės aktas nepateikia. Todėl tai lieka individualiam vertinimui ir ateities teismų praktikai.

  Pagal patikslintą JANĮ 4 straipsnį bendrovės, susidūrusios su juridinio asmens nemokumo tikimybe, tai yra bendrovei iš esmės dar net nesančiai nemokiai, vadovas turės galimybę inicijuoti nemokumo procesą.

  Įstatymų leidėjas nustatė ir papildomas pareigas tokioje situacijoje atsidūrusios bendrovės vadovui: (i) nedelsiant informuoti akcininkus apie bendrovės nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą; (ii) imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti; (iii) vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus bendrovės gyvybingumui.

  Kaip nurodoma įstatymo pataisų aiškinamajame rašte, juridinių asmenų vadovai turi nebijoti imtis pagrįstų verslo sprendimų ir pagrįstos rizikos. Tai gali padidinti potencialiai gyvybingų įmonių restruktūrizavimo sėkmės tikimybę. Jeigu juridinis asmuo patiria finansinių sunkumų ir dar nėra nemokus, bet jau atsirado nemokumo tikimybė, vadovas turi imtis veiksmų, siekti sumažinti nuostolius ir išvengti nemokumo.

  Taigi, įstatymo pataisomis siekiama skatinti įmonių restruktūrizavimo procesą ir kreditorių interesų apsaugą. Kiek realiai tai veiks, parodys laikas.

  Svarbu vadovams – nesilaikius naujųjų įstatymų leidėjo įpareigojimų, o vėliau bendrovei bankrutavus, gali būti keliamas bendrovės vadovo civilinės atsakomybės klausimas. Tai gali daryti tiek akcininkai, tiek kreditoriai. Todėl bendrovių vadovai turi tinkamai ir rūpestingai vertinti situacijas, kai bendrovė susiduria su nemokumo tikimybe, ir taip išvengtų (ar sumažintų galimybę) ginčų dėl atsakomybės.

  Jei Jūsų bendrovė susidūrė su galimais finansiniais sunkumais, turite papildomų klausimų, reikalinga teisinė konsultacija ar situacijos auditas, kreipkitės – AVOCAD komanda pasiruošusi padėti.

Skip to content