• Neblaivus sužalojo žmogų – ar visada atsisveikins su automobiliu?

  Vairavę neblaivūs ir sukėlę eismo įvykį, kuriame nukentėjo kitas žmogus, atsako pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnį. Toks asmuo baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Be to, jam taikomos ir baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio konfiskavimas, teisės vairuoti atėmimas ir pan.

  Praktikoje asmenys už tokį nusikaltimą nuteisiami ir dar konfiskuojamas jų automobilis. Tačiau galima išvengti ir teistumo, ir automobilio konfiskacijos. Kaip to pasiekti?

  BK numato galimybę atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės. Skiriami du būdai: 1) pagal laidavimą; 2) kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko. Jie skirtingi ir taikomi įvykdžius skirtingas sąlygas, tačiau abiem atvejais asmuo laikomas neteistu ir jam gali būti taikomos tik baudžiamojo poveikio priemonės, pavyzdžiui, teisės vairuoti atėmimas, automobilio konfiskacija, bauda ir pan.

  Teismai laikosi pozicijos, jog asmens nuteisimas ir atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės skiriasi. Skiriasi ir turto konfiskavimo taikymas. Pagal BK 67 straipsnio 2 dalį pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės kodekso VI skyriuje nustatytais pagrindais, gali būti skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas.

  Svarbu, jog sprendimas paliekamas teismo nuožiūrai. Teismas pirmiausia įvertina turto konfiskavimo suderinamumą su tais tikslais ir principais, kuriais buvo vadovaujamasi priimant sprendimą atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės. Kartu, vadovaujantis konstituciniais teisingumo, teisinės valstybės principais, taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas).

  Taigi, asmenį atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, teismas sprendžia, ar automobilį konfiskuoti, ar ne. Svarbu įrodyti, ar asmuo padarė tyčinę ar neatsargią veiką, ar jis atlygino žalą visiems ją patyrusiems asmenims, ar asmuo yra charakterizuojamas teigiamai, ar yra neteistas, ar yra padaręs administracinių nusižengimų ir pan. Nustačius visas palankias aplinkybes teismas gali pripažinti, jog automobilio konfiskavimas nebūtų proporcinga priemonė ir šios poveikio priemonės netaikyti.

  Tokiu atveju asmuo ne tik atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, laikomas neteistu, tačiau ir išsaugo automobilį, su kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika.

Skip to content