• Neapskaitote pakuočių ir jų atliekų? Mokėsite ne mažiau 10 000 eurų
 • Neapskaitote pakuočių ir jų atliekų? Mokėsite ne mažiau 10 000 eurų

  Dirbate sveikatos priežiūros, o gal statybų sektoriuje? Prekiaujate savo gamybos aksesuarais ar maisto produktais? Turite kavinę, parduodančią kavą išsinešti? Užsiimate automobilių remontu? Visiems išvardintiems ir dar daugeliui kitų Lietuvos verslų privalu apskaityti veikloje naudojamas pakuotes, gaminius ir susidarančias atliekas.

  Nuo 2018 metų visi gamintojai ir importuotojai, neatsižvelgiant į Lietuvos vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį, turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių, o pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (trumpai – GPAIS).

  Nors GPAIS skaičiuoja jau ketvirtus metus, tačiau vis dar yra įmonių, kurios nežino apie prievolę vesti apskaitą, arba jos nevykdo dėl sistemos sudėtingumo, administracinių pajėgumų neturėjimo. Taip įmonės smarkiai rizikuoja, nes atlikus patikrinimą ir radus šios apskaitos spragas, grėstų didelės baudos. Nuo 2021 metų sausio mokesčiai už nuslėptą taršą ženkliai padidėjo. Visiškai nevykdantiems gaminių ir pakuočių apskaitos bei neteikiantiems deklaracijų mokestis už nuslėptą taršą visais atvejais sudarys ne mažiau nei 10 000 eurų.

  Tad kurios įmonės privalo apskaityti pakuotes ir jų atliekas, kokie yra bendrieji reikalavimai?

  Pakuočių apskaitą privalo vykdyti Lietuvoje ūkinę veiklą vykdančios įmonės (PVM mokėtojos), kurios (a) gamina ir (ar) pakuoja gaminius; (b) importuoja jau supakuotus gaminius, kuriems taikomas importo PVM; (c) gamina ar įveža į Lietuvą tuščias pakuotes.

  Pakuočių atliekų apskaitą privalo vykdyti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų: (a) kurios ūkinei veikla reikalingas TIPK ar taršos leidimas; (b) kai ūkinėje veikloje susidaro pavojingųjų atliekų ar daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų; (c) atliekančios transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą; (d) turi 10 ir daugiau darbuotojų bei vykdo žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros, ar yra vaistinės, ruošiančios ar parduodančios vaistus; (e) kai veikloje susidaro alyvos atliekos; (f) kurios tvarko statybines atliekas; (g) gamina (ruošia) maistą ar juo prekiauja ir per kalendorinius metus sukaupia daugiau nei 5 tonas maisto atliekų ar vartoti netinkamų maisto produktų; (h) savo reikmėms pakuotas sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, kai tai numato Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.

  Apskaitos reikalavimas netaikomas, kai įmonės nėra PVM mokėtojos arba importuojamos prekės neapmokestinamoms importo PVM.

  Įmonės, kurioms tenka apskaityti pakuotes, privalo organizuoti atliekų tvarkymą, tvarkyti apskaitą GPAIS, informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais (leidžiant specialius leidinius, įrengiant informacinius stendus, kt.), apmokėti tiek šių atliekų tvarkymo, tiek ir visuomenės švietimo ir informavimo išlaidas.

  Pakuočių apskaita turi būti vykdoma pagal įmonės vadovo nustatytą ir patvirtintą tvarką. Įmonės vadovas turi paskirti asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir visų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, už dokumentų išsaugojimą. Vadovas turi patvirtinti apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, pakuočių svorio nustatymo metodiką. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios pakuočių apskaitos duomenų saugą.

  Į GPAIS teikiami šie duomenys: pakuočių sąrašai; kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas; ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė; metinė pakuočių apskaitos ataskaita.

  Už pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos nevykdymą ar netinkamą vykdymą numatoma administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda nuo 230 eurų iki 430 eurų. Visiškai nevykdančios gaminių ir pakuočių apskaitos, neteikiančios deklaracijų įmonės taip pat privalės sumokėti mokestį už nuslėptą taršą, kuris apskaičiuojamas dauginant mokėtojo per tikrinamąjį mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš 0,02 koeficiento, tačiau visais atvejais jo suma sudarys ne mažiau nei 10 000 eurų. Kiti nuslėpusieji taršą gaminių ar pakuočių atliekomis mokės padidinto (dvigubo) tarifo mokestį. Pažymėtina, kad nuslėpta tarša laikomas ne tik nedeklaruotas taršos kiekis, bet ir klaidingai nurodytos teršalų, degalų, gaminių, pakuočių, atliekų rūšys, taip pat ir mokesčio tarifą mažinantys koeficientai, jei dėl tokių klaidų buvo nedeklaruotas ar deklaruotas mažesnis mokestis už aplinkos teršimą.

  Kviečiame atsakingai vykdyti pakuočių ir jų atliekų apskaitą GPAIS. Turite konkrečių klausimų, susijusių su pakuočių apskaita? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus.

Skip to content