• Marijampolės profesinio rengimo centras dalyvauja Leonardo da Vinci programos partnerysčių projekte „Kokybė profesinio rengimo sistemoje“
 • Marijampolės profesinio rengimo centras dalyvauja Leonardo da Vinci programos partnerysčių projekte „Kokybė profesinio rengimo sistemoje“

  Projekto Nr.LLP-LdV-PRT-2008-LT-0013.

  Dviejų metų trukmės projektas numato palyginti labai skirtingą, bet turtingą profesinio rengimo patirtį šešiose šalyse – Norvegijoje, Islandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į keturių sektorių – statybos, turizmo, socialinės apsaugos bei sveikatos, restoranų ir maisto ruošimo – mokymo programų kokybę.
  Projekto eigoje bus siekiama surasti būdus ir priemones, kaip patobulinti darbuotojo kompetencijas, pripažinimą skirtingose šalyse, kaip palengvinti mobilumą ir surasti būdų, kurie sumažintų takoskyrą tarp išsilavinimo, suteikiamo mokyklose ir darbo vietose. Šiuo projektu bus bandoma apibrėžti ir panaikinti skirtumus, esančius projekte dalyvaujančių šalių mokymo programose ir kompetencijų aprašymuose, o taip pat paskatinti bendradarbiauti įvairaus lygmens mokymo paslaugų teikėjus – mokyklas, universitetus ir kt. Projekte dalyvauja 7 švietimo bei profesinio rengimo institucijos iš 6 Europos šalių.

  Projekto metu bus:
  – sukurti keturių sektorių mokymo programų kvalifikacinių rodiklių apibrėžimai
  – sukurtos anketos apie mokymo programų kokybę 6-iomis Europos kalbomis
  – atlikta gerosios patirties analizė visose projekte dalyvaujančiose šalyse
  – sukurtas projekto tinklalapis
  – parengti tiriamojo darbo ir analizės apibendrinimai
  – parengtas vadovas su gerosios patirties pavyzdžiais Projekto darbo grupė apibrėš ir įvertins kokybės rodiklius keturių sektorių mokymo programose.

  Šiuo projektu bus apibrėžti ir panaikinti skirtumai, esantys projekte dalyvaujančių šalių mokymo programose ir kompetencijų aprašymuose. Projekto rezultatas padės toliau vystyti kokybės rodiklius šešių šalių keturių sektorių profesinio rengimo sistemose.

  Gegužės 25-26 dienomis šio projekto dalyvės Marijampolės profesinio rengimo centro vystymo skyriaus vedėja Rasa Zygmantaitė ir profesijos mokytojos Aušra Krupavičienė ir Raimonda Čelkienė dalyvavo trečiame partnerių susitikime Islandijos sostinėje Reikjavike.

  Susitikime buvo aptartos virėjo ir socialinio slaugytojo mokymo programos. Ekspertai iš Ispanijos, Islandijos, Portugalijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos nustatė bendras profesijų mokymo kompetencijas, aptarė anketas, į kurias atsakinės projekte dalyvaujančių šalių šių specialybių mokiniai, profesijos mokytojai, praktikų vadovai ir darbdaviai.

  Projekto ekspertės Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Aušra Krupavičienė ir Raimonda Čelkienė pristatė programas anglų kalba, dalyvavo diskusijose apie kompetencijų bei profesinių įgūdžių panašumus ir skirtumus. Ypač aktyviai aptartos virėjo kompetencijos, kadangi kiekvienoje šalyje yra skirtingi reikalavimai programai, dažniausiai paremti nacionaliniais, netgi regioniniais ypatumais. Lietuvos virėjo rengimo standarte ekspertai pasigedo užsienio kalbos kompetencijos.

  Norintys sužinoti apie projektą daugiau informacijos gali rasti internetinėje svetainėje http://www.idan.is/throunarverkefni/quavets/work-packages/

Skip to content