• Kviečia “Šviesuva”
 • Kviečia “Šviesuva”

  Kviečia "Šviesuva"

  Asociacija „Šviesuva“

  UAB „Pirmas žingsnis“, konferencijų salėje

  Kaunas, Raudondvario pl.150

  2013 m. lapkričio 7 d. (ketvirtadienis)

  16.00 – 17.30

  Kunigo Ričardo Mikutavičiaus 15 metų žūties proga parengta literatūrinė – muzikinė kompozicija „Jautriai skleidęs dvasios šviesą“. Kompozicijos autorė ir išpildytoja – Kalbos premijos laureatė, lituanistė Violeta Bakutienė.

  Ričardas Mikutavičius buvo uolus kultūrinio tautos paveldo saugotojas, meno kūrinių kolekcininkas ir daugelio bažnyčių restauratorius. Jis rūpinosi mūsų sielovada. Mums liko brangus kiekvienas Ričardo Mikutavičiaus, Amžinybės šviesa apšviesto, kūrėjo žodis. Tad mūsų susitikimo valanda bus dvasiniu susiglaudimu paženklinta. Poeto šūkio, Jo testamentiškai įpareigojančio palikimo „KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“… vedina „Consilia Academika“, suburta žinomo ekologo akademiko Leonardo Kairiūkščio, perėmė ir išplėtojo kunigo rūpestį dėl humanistinių idealų išsaugojimo, dėl blogėjančios demografinės situacijos Lietuvoje. Anot šviesaus atminimo poeto Just. Marcinkevičiaus, Ričardo Mikutavičiaus bažnyčia buvo gerumas, tolerancija, santara, šviesa. Pažersiu prisiminimų nuotrupų, pokalbių su R. Mikutavičium fragmentus, prisiminsiu Jo pasakytas mintis ir fragmentus iš jo pasakytų pamokslų. Iš ekrano jis prabils į mus…

  Violeta Bakutienė: 40 metų darbo Veterinarijos Akademijoje laiku šalia savo tiesioginio darbo, kryptingai dirbau tautinės savimonės ugdymo kryptimi. Esu daugelio renginių scenarijų autorė ir vedėja. Vedu literatūrinius vakarus, konferencijas „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ ne tik Kauno mieste, bet ir Rokiškyje, Pandėlyje. Tarybiniais metais buvau įsteigusi „Lietuvių kalbos kertelę“ „Gyvulininkystės specialisto laikraštyje“. Esu parašiusi ir paskelbusi straipsnių kalbos kultūros klausimais. Esu parengusi autorinių programų, skirtų iškiliems žmonėms atminti (J. Basanavičiui, V. Kudirkai, M. Mažvydui, Justinui Marcinkevičiui, kunigui Ričardui Mikutavičiui), Motinos dienai, Vasario 16 – ajai, sausio 13 – ajai, Kovo 11 – ajai, Adventui, Rasos šventei, Žolinei,. Vėlinėms. Organizuoju dvasingumo valandas Kauno Petrašiūnų slaugos ligoninėje, Artrito klubo lankytojams, Aklųjų ir silpnaregių centro žmonėms. Paruošiau 12 programų, kurias įrašė MARIJOS radijas. Tose programose literatūrine forma pasakoju apie mūsų tautos papročius, šventes. Su programa „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“ lankiausi Kauno Milikonių, P. Ir J. Vileišių bei J. Grušo vidurinėse mokyklose, aukštosiose mokyklose, Kauno etninės kultūros centre, A. Ir J. Juškų etnografiniame muziejuje bei Londone lietuvių bendruomenės kvietimu. Drauge su folkloro ansambliu „Kupole“ esame paruošę Partizanams skirtą programą. Išleista kompaktinė plokštelė. „Skatinęs tautinę lietuvių savimonę“, „Išdalinęs save Lietuvai“, „Prabilęs pasauliui savita kalba“. Šitos programos klausėsi įvairių mokyklų mokiniai, nes ji buvo pateikiama Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje, „Tegul Lietuvoje tvyro tauri santarvė“ bei programą, skirtą Maironio 150 – osioms metinėms pateikiau Sveikatos mokslų universiteto studentams bei Juozo Grušo muziejaus lankytojams. „Kauno Rotary klubas inicijavo mano kompaktinės plokštelės išleidimą. Ji skirta studentams, kaip universitetinio lavinimo priemonė.

  2013 metais išleista mano knyga „Įkvėpti gyvenimo“. Tai esė, pamąstymai apie gyvenimą, kelionių aprašymai. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo respublikinė komisija paskyrė man respublikinę F.Bortkevičienės Kalbos premiją už 30 metų veiklą plėtojant taisyklingą ir gražią lietuvių kalbą įvairiomis formomis – jos informaciniu pateikimu viešajame ir akademiniame gyvenime, renginiuose… Meno saviveiklos žymūno ženklu apdovanota 1976 metais. 2008 m. apdovanota „Gerumo kristalu“. 2008 m. Už pavyzdingą tarnybą apdovanota medaliu minint Veterinarijos tarnybos 90 metį….Buvau „Kauno dienos“ organizuoto konkurso „Metų kaunietė“ finalininkė. Domiuosi įvairių šalių kultūros istorija. Aplankiau 50 šalių. Grįžusi iš kelionių, pateikiu kolegoms įspūdžių ir informacijos apie tas šalis. Esu paliatyviosios slaugos savanorė. Stažavausi: kaip Studijų skyriaus vedėja – Maskvos Timiriazevo v. akademijoje bei Leningrado veterinarijos institute, kaip paliatyviosios slaugos savanorė – Londono slaugos ligoninėje…

Skip to content