• Kviečia “Šviesuva”
 • Kviečia “Šviesuva”

  Kviečia "Šviesuva"

  Asociacija „Šviesuva“
  UAB „Pirmas žingsnis“, konferencijų salėje
  Kaunas, Raudondvario pl. 150
  2014 m. vasario 13 d. (ketvirtadienis),
  16.00 – 17.30

  Literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta Vasario 16-ąją paminėti ir poetą Just. Marcinkevičių prisiminti

  „ASMENYBĖS VAIDMUO ŽADINANT TAUTINĘ SAVIMONĘ“

  Mūsų tautinė šventė – Vasario 16 – oji užima ypatingą vietą mūsų valstybės istorijoje. Minėdami šią šventę, mes turime pakankamai motyvų pamąstyti apie savo protėvių politinę kultūrą ir jų drąsą parenkant kelią mūsų tautai.

  Vasario 16-oji… Ji mums primena Nepriklausomos Lietuvos ištakas, Anapusybėn tą dieną iškeliavusį Justiną Marcinkevičių ir tą dieną užgesusį Tautos patriarchą Joną Basanavičių. Bus cituojamos J. Basanavičiaus mintys… Kalbama apie Tautos žadintoją Vincą Kudirką. Prisiminsime 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės akto siganatarus ir juos vienijusią bendrą idėją – nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą.

  Poeto Justino Marcinkevičiaus žodis mus lydėjo nuo mokyklos. Bus kalbama apie Poetą, skaitomos jo eilės. O kadangi pasitikome po poeto mirties išleistą jo knygą „Dienoraščiai ir datos“, ji bus pristatoma, bus skaitomi fragmentai iš tos knygos…

  Taigi, gyvenimas gali būti ir pasisveikinimas, ir dar vienas susitikimas su tuo ir su tais, kurie ne tik įtvirtina mūsų egzistenciją, bet ir suteikia jai taurumo.

  Kompozicijos sudarytoja ir atlikėja –
  Kalbos premijos laureatė, lituanistė Violeta Bakutienė
  kalbės, o jos sakomas mintis lydės muzikiniai kūriniai, kanklių, birbynės muzika. Bus demonstruojami mitingų vaizdai, tautos Ąžuolų veidai, rodomos jų gyvenimo nuotraukos.

  Violeta Bakutienė apie save: „Esu daugelio renginių scenarijų autorė ir vedėja. Vedu literatūrinius vakarus, konferencijas. Esu parengusi autorinių programų, skirtų iškiliems žmonėms atminti (J. Basanavičiui, V. Kudirkai, M. Mažvydui, Justinui Marcinkevičiui, kunigui Ričardui Mikutavičiui, M. K. Čiurlioniui), be to, Partizanų atminimui, Motinos dienai, Vasario 16 – ajai, Sausio 13 – ajai, Kovo 11 – ajai, Adventui, Rasos šventei, Žolinei, Vėlinėms.

  Organizuoju dvasingumo valandas Kauno Petrašiūnų slaugos ligoninėje, Artrito klubo lankytojams, Aklųjų ir silpnaregių centro žmonėms, Kauno keliautojų klubo „Ąžuolynas“ nariams. Vykstu su programomis į mokyklas. Paruošiau 12 programų, kurias įrašė MARIJOS radijas. Tose programose literatūrine forma pasakoju apie mūsų tautos papročius, šventes. 2013 m. išleista mano knyga „Įkvėpti gyvenimo“. Ją, be kitų rėmėjų, parėmė ir Kauno Rotary klubas. Tai esė, pamąstymai apie gyvenimą, puslapiai iš dienoraščio, kelionių aprašymai, prisimenamos asmenybės, kurių mums negalima pamiršti, pateikiamos kultūrinio gyvenimo aktualijos, apibendrinimai apie tai, kas pamatyta, pajausta, filosofuojama ir tautinės savimonės temomis. Šios knygos pristatymas buvo organizuotas Londone gyvenantiems lietuviams. Beje, jiems pateikta programa „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“.

  Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo respublikinė komisija man paskyrė F. Bortkevičienės Kalbos premiją už 30 metų veiklą plėtojant taisyklingą ir gražią lietuvių kalbą įvairiomis formomis – jos informaciniu pateikimu viešajame ir akademiniame gyvenime, renginiuose. Esu apdovanota Meno saviveiklos žymūno ženklu, „Gerumo kristalu“. Buvau „Kauno dienos“ organizuoto konkurso „Metų kaunietė“ finalininkė. Domiuosi įvairių šalių kultūros istorija. Aplankiau 50 šalių. Grįžusi iš kelionių, pateikiu kolegoms įspūdžių ir informacijos apie tas šalis. Esu paliatyviosios slaugos savanorė“.

Skip to content