• Kviečia “Šviesuva”
 • Kviečia “Šviesuva”

  Kviečia "Šviesuva"

  Asociacija „Šviesuva“
  UAB „Pirmas žingsnis“, konferencijų salėje,
  Kaunas, Raudondvario pl. 150
  2014 m. gegužės 15 d. (ketvirtadienis),
  Pradžia: 16.00 val. Planuojama baigti: 18.00 val.

  Lietuvos aviacijos muziejus pristato renginį, skirtą S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio paminėjimui. Lietuvos aviacijos muziejaus vyr. muziejininkas JONAS ČEPAS: dokumentinio filmo „Lituanica nemari atminties šviesoje“ pristatymas.

  Anotacija. Dokumentinis filmas skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 80 – mečiui. Šį filmą sukūrė Lietuvos aviacijos muziejaus iniciatyva vyresn. muziejininkas Jonas Čepas ir operatorius Stasys Dargis. Filmas – dviejų dalių, jo trukmė – 1 val. 06 min. Filmo tema yra S.Dariaus ir S.Girėno palaikų kelionė nuo lakūnų žūties iki jų palaidojimo Kaune, Karių kapinėse bei antkapinio paminklo pastatymo. Pirmoje dalyje pasakojama kaip S.Dariaus ir S.Girėno palaikai buvo apžiūrėti, balzamuoti, laikomi medicinos fakulteto koplitėlėje, mauzoliejuje bei kas 1944 m. paslėpė lakūnų palaikus medicinos fakulteto rūsyje. Šioje dalyje rodomi šie unikalūs kadrai: 1) 39 sekundžių trukmės tikrasis „Lituanikos“ pakilimas; 2) lėktuvo nuolaužų apžiūra Soldino girioje; 3) vokiečių kariai Kauno gatvėse okupacijos metais. Antroje dalyje pasakojama kaip 1963 m. buvo atrasti S.Dariaus ir S.Girėno palaikai, pakartotinai ištirti ir palaidoti Karių kapinėse. Žiurovamas pasakojama, kaip buvo sukurtas ir pastatytas antkapinis paminklas. Apie tai savo atsiminimus pasakoja gyvi šių įvykių liudytojai.

  Jonas Čepas: Lietuvos aviacijos muziejus, muziejininkas nuo 2004 m. (nuo 2009 10-vyresn. muziejininkas). 40 metų domisi bei renka medžiagą apie mūsų tautos didvyrius – lakūnus Steponą Darių, Stasį Girėną, Feliksą Vaitkų. Šiomis temomis iš savo asmeninio rinkinio (surinkęs virš 2000 eksponatų) yra paruošes 16 parodų. Visasajunginės filatelistų sąjungos ir Lietuvos kolekcininkų sąjungos (Kauno skyrius) narys. Baigęs krepšinio sporto mokyklą; žaidžė krepšinį 15 metų įvariose komandose.

  S.Dariui ir S.Girėnui skirtos didesnės apimties parodos:

  • 1993 m. liepos 15 d.- rugsejo 15 d. Kauno paveikslų galerijoja, paroda „Skiriame „Lituanicai“ .

  • 2003 m. liepos 11 d.- spalio 15 d. Ryšių istorijos muziejus, paroda „…į Lietuvą“, Kaunas.

  • 2008 m. liepos 15 d.- lapkričio 14 d. Lietuvos aviacijos muziejus, paroda „Lituanicos“ didvyriai-amžinai gyvi“, Kaunas.

  • 2011 m. balandžio 8 d. – liepos 18 d. Lietuvos aviacijos muziejus, paroda S.Dariaus ir S.Girėno skrydis pašto ženkluose, vokuose ir atvirukuose“, Kaunas. Ši paroda per metus apkeliavo įvairius Lietuvos miestus:

  • 2013 m. ruošia didelės apimties parodą „LITUANICA nemari atminties šviesoje“ skirta S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 80-mečiui, kurią visuomenei pristatys liepos mėn.

  Leidiniai

  1996 m. su aviacijos istoriku Jonu Balčiūnu paruošė, o leidykla „ETHNOS-91“ išleido didelės apimties knygą-albumą „…į Lietuvą“, skirta Atlanto nugalėtojams S.Dariui ir S.Girėnui. Apimtis – 272 puslapiai, 468 fotoreprodukcijos. Tiražas-1500 vnt.

  Nuo 1980 m. įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluose parašyta kelios dešimtys straipsnių apie lakūnus S.Darių ir S.Girėną bei F.Vaitkų.

  Dokumentinių filmų kūrimas:

  2005 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dokumentinį filmą „Lituanica-II“ nugali Atlantą“ skirtas F.Vaitkaus skrydžio 70-mečiui. Trukmė – 50 min.

  2007 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dokumentinį filmą „Atlanto nugalėtojui Feliksui Vaitkui-100“ skirtas F.Vaitkaus gimimo 100-mečiui. Trukmė – 53 min.

  2008 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dokumentinį filmą „Lituanicos“ didvyriai amžinai gyvi“ skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 75-mečiui. Trukmė – 1 val. 40 min.

  2010 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dviejų dalių dokumentinį filmą „Vienas per Atlantą prieš 75 metus“ skirtas F.Vaitkaus skrydžio 75-mečiui. Abiejų dalių trukmė – 1 val 07 min.

  2010 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dokumentinį filmą „Lituanicos“ didvyriai amžinai gyvi“ skirtas edukacinei programai. Trukmė – 22 min.

  2012 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė dokumentinį filmą „Sparnais ir širdimi apglėbęs Lietuvą“ skirtas aviacijos istorijos patriarchą Joną Balčiūną prisimenant. Trukmė – 47 min.

  2013 m. su operatoriumi Stasiu Dargiu sukūrė naują dokumentinį filmą „LITUANICA nemari atminties šviesoje“ skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 80-mečiui. Abiejų dalių trukmė – 1 val 06 min. (I dalis – 32 min, II dalis – 34 min.).

  Apdovanojimai

  1) 1994 m. už aktyvų dalyvavimą Dariaus ir Girėno metuose apdovanotas diplomu bei jubiliejine Dariaus ir Girėno 10 litų moneta.

  2) 2003 m. už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanotas diplomu bei jubiliejiniu S.Dariaus ir S.Girėno atminimo medaliu. (skirtu S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 70 – mečiui).

  3) 2007 m. už aktyvų dalyvavimą bei nuoširdu darbą organizuojant lakūno F.Vaitkaus skrydžio per Atlantą ir jo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo renginius, Kauno m. meras A.Kupčinskas įteikė padėką.

  4) 2008 m. už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanotas diplomu bei jubiliejiniu S.Dariaus ir S.Girėno atminimo medaliu. (skirtu S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 75 – mečiui).

  5) 2010 m. apdovanotas Lietuvos aviacijos muziejaus įsteigtu Antano Gustaičio medaliu.

  6) 2010 m. už nuoširdu darbą kuriant dokumentinį filmą „Vienas per Atlantą prieš 75 metus“ Kauno miesto meras A.Kupčinskas įteikė padėką.

  7) 2011 m. už nuopelnus Kauno miestui apdovanotas burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu.

  8) 2013 m. už nuopelnus civilinei aviacijai apdovanotas S.Dariaus ir S.Girėno medaliu.

Skip to content