• Kviečia “Šviesuva”
 • Kviečia “Šviesuva”

  Kviečia "Šviesuva"

  Asociacija „Šviesuva“
  UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų salėje
  Raudondvario pl. 150, Kaunas
  2014 m. vasario 26 d. (ketvirtadienis), 16.00 – 18.00

  Generalinis rėmėjas – Algimantas Astrauskas

  Akademikas Ramutis Bansevičius ir prof. habil. dr. Arminas Ragauskas:
  „Kas naujo medicininėje inžinerijoje?“

  Akademikas Ramutis Bansevičius: Lietuvos inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, LMA tikrasis narys, Kauno technologijos universiteto profesorius, Senato pirmininkas. Lietuviškasis mechatronikos srities autoritetas, mokslininkas, pelnęs ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinį pripažinimą – tokiais žodžiais mūsų šalies mokslo bendruomenė mini pjezomechanikos Lietuvoje pradininką prof. R. P. Bansevičių. Tarp daugiau nei 300 autoriaus išradimų: planšetė aklųjų darbui su dvimate grafika ir internetu, pjezoelektriniai robotai manipuliatoriai ir kiti didelės reikšmės prietaisai. R. Bansevičius yra daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių, daugiau kaip 300 išradimų, 7 precizinių sistemų dinamikos srities knygų, 18 patentų užsienyje autorius. Sukūrė pjezomechanikos pagrindus ir jos taikymą realizuojant naują precizinių mechanizmų klasę – pjezoelektrines kelių laisvės laipsnių pavaras. Profesoriaus sukurtieji mechanizmai ir sistemos pagrįsti jo pasiūlyta aktyvios kintamos struktūros kinematinės poros koncepcija, kuriai realizuoti panaudojamas „sumanių“ medžiagų sugebėjimas adaptuotis keičiantis aplinkos parametrams. Jo sukurtos pjezoelektrinės sistemos ir įtaisai taikomi kuriant precizinius pozicionavimo plokštumoje ir erdvėje mechanizmus, lazerio spindulio skenavimo ir kreipimo įrenginius bei nanotechnologijose, realizuojant nanometrų skyros kelių laisvės laipsnių vykdiklius.

  R. Bansevičiaus darbai turi didelę praktinę reikšmę – kartu su užsienio kolegomis jis sukūrė planšetę, skirtą akliesiems dirbti su dvimate grafika bei internetu, tarptautinį mokslininkų pripažinimą pelniusį robotą manipuliatorių, sugebantį judėti trimis kryptimis su 5 nanometrų skyra. Šiuo metu kuria nanopalydovų orientavimosi erdvėje pjezoelektrinę sistemą. Mokslinių žurnalų „Mechanika“ ir „Vibroengineering“ redakcinių kolegijų narys, Technikos enciklopedijos ir žurnalo „Mokslas ir technika“ redakcinės kolegijos narys. 10 premijų (Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Čekijos) laureatas.

  Arminas Ragauskas – Lietuvos mokslininkas, išradėjas, inovatorius, profesorius. Telematikos mokslo laboratorijos (nuo 2015 m. Sveikatos telematikos mokslo institutas) Kauno technologijos universitete steigėjas ir vadovas, mokslininkas
  ,ES tyrimų grupės „Smegenys ir informacinės technologijos“ (www.brain-it.eu
  ) direktorių valdybos narys nuo 1997 m., asociacijos „ScientiaLibera“ Valdybos narys, išradėjas
  (daugiau kaip 150 registruotų išradimų, patentai JAV
  , ES
  , Japonijoje
  , Kanadoje
  , Australijoje
  ir didžiosiose ES valstybėse), inovatorius (sukurti aukštųjų technologijų pramoniniai ir biomedicininiai prietaisai gaminami Lietuvoje ir eksportuojami į užsienio valstybes). Išradimų autorius ir inžinierius, išsprendęs galvosūkį, kuris daugiau nei šimtmetį kamavo viso pasaulio mokslininkus ir kurio nepavyko išspręsti net JAV kosminių tyrimų agentūrai NASA. Profesoriaus ir jo vadovaujamų mokslininkų sukurta beinvazė žmogaus smegenų sužeidimų fiziologinių matavimų ir stebėjimo technologija padarė perversmą galvos smegenų sužeidimų medicinoje. Šį pasiekimą plačiai pripažino viso pasaulio mokslininkai. Išradimas padės išsaugoti tūkstančius sunkias galvos traumas patyrusių žmonių gyvybių

  Vadovėlių universitetų magistrantams ir doktorantams autorius, doktorantų mokslinis vadovas, tarptautinių mokslinių ir technologijų plėtros projektų iniciatorius ir vadovas. Skaitė paskaitas universitetuose JAV, Didžiojoje Britanijoje
  , Belgijoje
  . Dalyvauja pasaulinėse ir Europinėse mokslinėse konferencijose, skaitė kviestinius mokslinius pranešimus JAV, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Izraelyje, Portugalijoje, Graikijoje, Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Indijoje, Hong Konge, Kinijoje, Tailande, Singapūre ir kt.

  Vadovauja ir vykdo didelių apimčių tarptautinius mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektus, finansuojamus Europos Komisijos
  , JAV Gynybos Departamento, JAV Armijos Departamento, NASA, JAV Nacionalinio Erdvės Biomedicininių Tyrimų Instituto, Lietuvos ir užsienio bendrovių.


Skip to content