• Kokiais atvejais ortodontiniams aparatams netaikomas PVM?
 • Kokiais atvejais ortodontiniams aparatams netaikomas PVM?

  Advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ partnerė advokatė Asta Kederytė nurodo, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymas numato atvejus, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir prekių įsigijimas nėra apmokestinamas PVM. Viena iš tokių išimčių – su sveikatos priežiūra susijusių paslaugų teikimas ar prekių tiekimas. Priešingai nei dantų protezai, ortodontiniai aparatai nėra išskiriami kaip atskira grupė medicininių priemonių, kuriems įstatymas įsakmiai nustato PVM netaikymo išimtį. Visgi, ortodontinių aparatų gamyba yra susijusi su ortodontinių paslaugų, kurios yra laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis, teikimu. Taigi, kyla klausimas ar šiems gaminiams yra taikoma PVM neapmokestinimo išimtis?

  Asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus, kuria stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę (LR CK 6.725 str.). Advokatė Asta Kederytė nurodo, kad toks sąvokos apibrėžimas, žinoma, nereiškia, kad bet kokios paslaugos, kuriomis siekiama išgydyti ar prevenciškai apsaugoti nuo susirgimų, yra automatiškai traktuotinos kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Lietuvos Respublikoje sveikatos priežiūros paslaugomis yra pripažįstamos tik tos paslaugos, kurios yra nurodytos LR SAM patvirtintame licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše. Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms taip pat yra keliamas akreditavimo reikalavimas – tam, kad paslaugos būtų pripažįstamos sveikatos priežiūra, jos turi būti teikiamos įstaigoje, kuriai yra suteiktas sveikatos priežiūros įstaigos statusas ir jas (tokioje įstaigoje) turi teikti asmuo, kuris yra įgijęs tokią teisę (licenciją).

  Svarbu pažymėti, kad burnos priežiūros paslaugos yra priskiriamos prie licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, vadinasi licencijuoto dantų techniko, burnos higienisto ar gydytojo odontologo padėjėjo teikiamos burnos priežiūros paslaugos, tuomet kai jos yra teikiamos akredituotoje sveikatos priežiūros įstaigoje su tikslu diagnozuoti, prižiūrėti ar gydyti diagnozuotas (pvz. TLK K00-K03) ligas ir sveikatos sutrikimus, yra laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis. Burnos priežiūros praktikos sąvoka savyje talpina ir medicinos priemonių / prietaisų, tokių kaip dantų ir veido žandikaulių protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų gamybą (Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo 2 str. 2 d.). Ar tai reiškia, kad tokių ortodontinių prietaisų kaip kapos, breketai, dantų plokštelės, kabės, mikroimplantai, reteineriai ir kt. gamyba, vadovaujantis PVM įstatymo 20 str. 1 d., yra neapmokestinama PVM?

  Nors pagal sveikatos priežiūrą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus dantų technikų veikla yra priskiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau apmokestinimo PVM tikslais bet kokio apmokestinamojo asmens vykdoma ekonominė veikla, atsižvelgiant į faktines veiklos aplinkybes, yra skirstoma į prekių tiekimą arba paslaugų teikimą. Advokatė atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju dantų technikų gaminami individualūs ortodontiniai aparatai yra laikomi materialiuoju turtu, todėl PVM apmokestinimo tikslais ši veikla negali būti laikoma paslaugų teikimu. Dėl šios priežasties, ortodontinių aparatų gaminimui nėra taikoma PVM įstatymo 20 str. 1 d. nustatyta neapmokestinimo lengvata.

  Advokatė Asta Kederytė taip pat pažymi, kad visgi PVM įstatymo 20 str. 2 d. numato, kad PVM yra neapmokestinamos straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tiekiamos prekės ir teikiamos kitos, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, paslaugos, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 1) šios prekės tiekiamos ir paslaugos teikiamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų vartotojams; 2) šių prekių tiekimas ir paslaugų teikimas yra susiję su šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimu. Taigi, PVM gali būti neapmokestinamos šalia sveikatos priežiūros paslaugų teikiamos kitos paslaugos ar tiekiamos prekės, jeigu tai yra daroma to paties subjekto, kuris suteikė sveikatos priežiūros paslaugas tam pačiam subjektui, kuris tas sveikatos paslaugas gavo, ir tai yra susiję su suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Vadinasi, ortodontinės priemonės gali būti neapmokestinamos PVM mokesčiu, tuo atveju, jeigu jos buvo pagamintos ir pacientui perduotos tos pačios sveikatos priežiūros įstaigos, kuri diagnozavo, prižiūrėjo ar gydė diagnozuotas ligas ar sveikatos sutrikimus (ortodontines anomalijas), kitaip tariant, kurioje buvo teikiamos kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, į kurias įeina ortodontinis gydymas kartu su ortodontiniu aparatu.

  Kolkas diskutuotina ar minima paslaugų kompleksiškumo sąvoka apima tik tiesioginio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atvejus (kuomet ortodontinius prietaisus gamina ta pati sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia ir odontologijos paslaugas), ar pavyzdžiui, galėtų būti taikoma ir tais atvejais, kuomet odontologijos klinika, kurioje yra teikiamos odontologinės priežiūros paslaugos sudaro bendradarbiavimo sutartį su burnos priežiūros paslaugas teikiančia įstaiga, kuri įsipareigoja odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiai įstaigai teikti ortodontinių priemonių gamybos paslaugas. Svarstytina ir tai, ar paslaugos būtų laikomos kompleksinėmis ir neapmokestinamos PVM, jeigu pacientas su minimomis įstaigomis sudarytų trišalę sutartį, – nurodo Advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ partnerė advokatė Asta Kederytė.

  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokatė Asta Kederytė

  +370 647 89067

Skip to content